Nieuwsbrief kassakeurmerk februari 2016

4 februari 2016

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Inhoud

  • Voorwoord Will Reijnders
  • Succesvolle jubileumeditie Horecava met speciaal kennisplein
  • Nieuwe aspirant-deelnemer en reseller
  • Voldoet uw kassa nog aan de bewaarplicht?
  • Journaalposten en RGS als nieuwe standaard
  • BAS op tournee
  • Uit de media
  • Nieuwe advertentie
  • Best practice
Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken oponze website.

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van Wezel.

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier.

Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord Will Reijnders

Met trots presenteer ik u de eerste nieuwsbrief van 2016 in een nieuwe stijl. U bent ons nieuwe beeld misschien al eerder tegengekomen op een beurs of in een van onze communicatie-uitingen. Ik vind het fris en leuk. U hopelijk ook. Het past in elk geval goed bij de frisse wind die is gaan waaien rondom het keurmerk.

Het jaar is goed van start gegaan met een aantal mooie activiteiten. Zo stonden we op de Horecava,  is het artikel over de wettelijke bewaarplicht goed opgepakt en zien we steeds meer testimonials van ondernemers die tevreden zijn over hun keurmerkkassa. We zitten duidelijk niet stil. Zelf ben ik betrokken geweest bij een aantal vruchtbare overleggen over het keurmerk met partners en over een actualisering van de normering. Daar kom ik later dit jaar zeker terug.

In deze nieuwsbrief vertellen we u een en ander over ontwikkelingen op het gebied van journaalposten en RGS. En over twee nieuwe partners. We hebben namelijk in januari een nieuwe aspirant-deelnemer mogen verwelkomen en een erkend reseller. Daar zijn we blij mee. Wij verwachten ook de komende maanden nieuwe partners te mogen verwelkomen. Nog niet aangesloten bij de Stichting? Meldt u zich aan!

Will Reijnders

P.S. Graag wijs ik u op de bijeenkomst Auditfile platform XAA die op 17 februari plaatsvindt in Nieuwegein. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, mail dan even naar Sylvia (s.vanwezel@keurmerkafrekensystemen.nl). Zij informeert u graag verder.

 

Succesvolle jubileumeditie Horecava met speciaal kennisplein

Stichting Betrouwbare Afrekensystemen heeft samen met een aantal andere partijen (waaronder de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, CheckOut.nl en de Belastingdienst) invulling gegeven aan het Horecava Kennisplein. De beursorganisator had het Kennisplein bedacht zodat ondernemers op één plek al hun vragen over wet- en regelgeving en interessante ontwikkelingen konden stellen. Daar mocht de betrouwbare kassa natuurlijk niet bij ontbreken! De 60e editie van de Horecava telde 600 deelnemende bedrijven en werd bezocht door 63.000 horecaprofessionals.

In de communicatie hebben we zoveel mogelijk samen opgetrokken met de op de beurs aanwezige keurmerkleveranciers. Zo waren alle leveranciers met een keurmerk herkenbaar aangegeven op de beursplattegrond en verwezen wij vanuit onze stand door naar stands van keurmerkleveranciers. Die waren vervolgens meestal goed herkenbaar door het keurmerklogo en BAS in hun stand. Een mooie samenwerking die naar meer smaakt!

Een enquête onder de deelnemers leerde dat de Horecava beter gewaardeerd werd dan voorgaande edities. Zij namen deel aan de beurs om bekendheid te geven aan hun producten en voor merkbeleving en sales. Over het algemeen zijn er veel nieuwe contacten gelegd, maar ook voor relatieonderhoud was de beurs belangrijk. De vooraf bepaalde beursdoelstellingen zijn dan over het algemeen ook ruim gehaald.

Nieuwe aspirant-deelnemer en reseller

Begin januari hebben wij RevelApps mogen verwelkomen als aspirant-deelnemer van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Wij wensen hen veel succes met het doorlopen van de procedure en hopen binnenkort het officiële certificaat te mogen overhandigen.

Ook hebben wij een nieuwe reseller van gecertificeerde keurmerksystemen mogen verwelkomen. POS Specialist uit Bodegraven heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring in de POS markt en levert systemen aan uiteenlopende horeca ondernemingen (cafe’s, restaurants, en cafetaria’s), maar ook aan retailers zoals supermakten, kadowinkels en mode speciaalzaken. POS Specialist is onder andere leverancier van het keurmerkproduct POS Specialist POS (Arantek).

Voldoet uw kassa nog aan de bewaarplicht?

In In de vorige nieuwsbrief hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de wettelijk bepaalde bewaarplicht en de hieraan verbonden consequenties. Kort samengevat komt de uitspraak erop neer dat digitale detailgegevens uit een kassa bewaard moeten blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Een betrouwbaar afrekensysteem kan hierop het antwoord zijn. In de media heeft het onderwerp veel aandacht gekregen. Een greep daaruit:

Journaalposten en RGS als nieuwe standaard 

Keurmerkleverancier Newway heeft samen met haar businesspartner ICT-Coach een journaalposten landschap ontwikkeld. Dit om de transacties vanuit een kassasysteem naar een boekhoudpakket goed te kunnen inrichten en volgen.

In 2014-2015 is het referentiegrootboekschema (RGS) is ontstaan en is dat toegevoegd aan het journaalposten landschap. Het referentiegrootboekschema zorgt voor een uniforme manier van boeken en rapporteren. In het XML-platform, een landelijk samenwerkingsverband van softwareleveranciers, accountants en belastingdienst, is dit landschap als basis genomen voor het realiseren van een nieuwe versie van het auditfile afrekensystemen. Lees hier het hele artikel.

BAS op tournee

Inmiddels is onze mascotte BAS steeds bekender aan het worden in het veld. BAS staat voor een Betrouwbaar Afreken Systeem. Ook de afgelopen periode is BAS weer op tournee gegaan bij ondernemers, op beurzen en tijdens kennisbijeenkomsten. Zo was BAS met Valk Software op de Webwinkelvakdagen in Utrecht, met Vendit op de Modefabriek in de RAI in Amsterdam en  op pad met een vertegenwoordiger van CSiPOS onder andere naar Winter Village Hilversum. Hieronder treft u een impressie van de tournee.

Welbewuste keuze van Lunchcafé Stadhuis in Goes en steeds meer ondernemers

Ondernemers die bewust kiezen voor een kassa met een keurmerk. Daar worden wij blij van. We verzamelen foto’s en uitspraken van hen. Zo kregen we een mooie testimonial binnen van Rob Spelier, eigenaar van Lunchcafé Stadhuis te Goes. Hij vindt een betrouwbare kassa belangrijk en heeft bewust gekozen voor een betrouwbaar systeem en een betrouwbare leverancier. ‘Hierover heb ik ook speciaal informatie ingewonnen bij een deskundige van de Belastingdienst’.
Kent u ook een ondernemer die enthousiast is over zijn afrekensysteem met keurmerk? Stuur ons een foto met uitspraak!  We twitteren erover en zetten ze op onze website: https://www.keurmerkafrekensystemen.nl/testimonials/.

Uit de media 

De kassa verdwijnt: Hallo tablet
www.tabletkassa.nl
18 januari 2016

Volgens het artikel gaat de traditionele kassa op termijn verdwijnen. Net zoals het contante geld terrein prijsgeeft aan pinnen, maakt de kassa plaats voor een tablet. Lees hier het hele artikel.

Online en digitaal betalen in 2016: wat kunnen we verwachten
www.internetkassa.nl
4 februari 2016

De trends op het gebied van online en digitaal betalen in beeld. Lees hiermeer.

Nieuwe advertentie ‘Een Betrouwbaar Afreken Systeem, het hart van uw onderneming

In aanloop naar de Horecava is een mooie paginagrote advertentie van SBA verschenen in het magazine Horeca Totaal. Het in de advertentie gebruikte beeld is ook gebruikt in de Horeca stand en ziet u vanaf deze editie ook terug in de nieuwsbrief, op onze website en op Twitter.

Best practice 

2015 ligt alweer enige tijd achter ons, maar deze nieuwjaarswens van POSnet waarin BAS een hoofdrol speelt willen wij u niet onthouden.Kijk het filmpjehier.

Copyright © *|2016|* *|Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen|*, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by MailChimp