Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Accountant scherp op bonnetjes
Frauderende medewerker Gronings theater ontslagen 

De gemeente Groningen heeft een bar- en restaurantmedewerker van de schouwburg na 19 dienstjaren ontslagen vanwege fraude. Dat kwam aan het licht nadat de accountant van een klant van de schouwburg een verschil opmerkte tussen het totaalbedrag van de aan tafel getoonde tussenbon en de aan de kassa opgemaakte eindbon. De klant gaf op die manier meer fooi dan zijn bedoeling was, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De klant meldde begin januari 2018 bij het schouwburgrestaurant dat hij de bon voor door hem en een andere persoon op 16 december 2017 genuttigde drankjes en gerechten aan zijn accountant had gegeven. De accountant was het vervolgens opgevallen dat op de eindbon een per pin betaald bedrag van € 85,- staat, terwijl het op de eindbon vermelde totaalbedrag € 71,30 is. De klant vertelde dat hij bij zijn schouwburgbezoek, naar aanleiding van een hem op die dag getoonde tussenbon van € 80,80, heeft gezegd dat de daarop vermelde drankjes en gerechten correct waren en dat hij een fooi van € 4,20 zou geven. Volgens de eindbon echter, opgemaakt aan de kassa, zou het totaalbedrag € 71,30 zijn en zou hij dus een fooi van € 13,70 hebben gegeven en dat klopt niet, deelde de klant mee. De klant zei zeker te weten dat hij alle consumpties heeft genuttigd en dat hij heeft gezien dat de schouwburgmedewerker diverse handelingen op de kassa heeft verricht.

Onderzoek

Naar aanleiding van die melding werd door de gemeente Groningen een onderzoek ingesteld naar de gegevens in het kassasysteem. Uit dat onderzoek bleek dat de klant die de melding heeft gedaan is geholpen door de bewuste medewerker en dat het verschil tussen het totaalbedrag € 80,80 op de tussenbon en het bedrag € 71,30 op de eindbon het resultaat is van het in het kassasysteem wissen van genuttigde consumpties. Uit het onderzoek bleken bovendien meer onregelmatigheden. De medewerker bekende aanvankelijk, maar trok dat later in en vocht zijn ontslag bij de rechtbank aan.

Plichtsverzuim

De rechtbank komt echter op grond van het aangevoerde bewijs tot de overtuiging dat de man zeker in drie gevallen wel degelijk fraudeerde. Met die handelingen is sprake van plichtsverzuim dat aan hem is toe te rekenen. Dat leidt tot de conclusie dat de gemeente bevoegd was om de man disciplinair te straffen. De opgelegde straf van disciplinair ontslag is naar het oordeel van de rechtbank niet onevenredig aan de aard en ernst van het gepleegde plichtsverzuim. De medewerker ontving in zijn functie veelvuldig geldbedragen van klanten en had hierbij een grote mate van zelfstandigheid en vrijheid. Juist dit maakte dat de gemeente erop moest kunnen vertrouwen dat van deze vrijheid geen misbruik zou worden gemaakt, zoals wel is gebeurd. De eisen die betrouwbaarheid en integriteit stellen wegen dan ook zwaar. De duur van het dienstverband, 19 jaar, is in de gegeven omstandigheden van onvoldoende gewicht om anders te oordelen, spreekt de rechtbank uit. Het beroep van de ontslagen medewerker is dan ook ongegrond.

 

Bron: Accountancy nieuws 2019
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/07/23/accountant-scherp-op-bonnetjes-frauderende-medewerker-gronings-theater-ontslagen