Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Inkopen van betaalautomaten en afrekensystemen

Bij aanbestedingen is het van belang vooraf na te denken over het gewenste afrekensysteem en betaalautomaat. Een betrouwbaar betalingssysteem biedt (aanbestedende diensten) waardevolle gegevens die inzicht geven in de bedrijfsvoering. Om te komen tot een juiste keuze is kennis van de markt van groot belang.

Het dossier komt voort uit het marktdossier van februari 2020. Dit dossier was opgesteld in samenwerking met PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en omvat de onderdelen: inkopen betaalautomaten en afrekensystemen en handreikingen.

Een modern afrekensysteem en betaalautomaat spelen een centrale rol in de ondersteuning van uw bedrijfsvoering. De kassa verandert van afrekenpunt naar bedrijfsautomatiseringssysteem en informatietool. Als datatool kunt u deze inzetten voor het  samenstellen van uitgebreide overzichten en rapportages, maar ook voor toekomstige exploitatieopdrachten. Ook koppeling met andere systemen behoort tot de mogelijkheden.

Marktkennis

Marktkennis is een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Hoe meer u van de markt weet, hoe effectiever uw uitvraag is.

Aan de slag met Betaalautomaten en afrekensystemen

Bij de aanschaf van afrekensystemen is het goed om op voorhand rekening te houden met de administratie- en bewaarplicht en de auditfile. Bij de aanschaf van betalingssystemen zult u onder meer een keuze moeten maken tussen vast of mobiel, koop of huur en de onderdelen die u opneemt in uw bestek en de installatie. Ook is het raadzaam uw gunningsbeslissing te laten afhangen van betrouwbare data en de totale kosten gedurende de levensduur van uw betalingssysteem.

Betaalautomaten en afrekensystemen toegelicht

Een afrekensysteem legt de (primaire) transacties, zoals de verkopen, binnen een organisatie vast. Belangrijke functies van het afrekensysteem zijn de juiste en volledige vastlegging van de transacties en het voorkomen van onrechtmatig handelen. In praktische zin biedt een afrekensysteem zo de zekerheid dat wat geregistreerd staat in het afrekensysteem de enige en volledige waarheid is. Een betaalautomaat ondersteunt het elektronische betalingsproces. Een betaalautomaat is een apparaat dat betaalpassen, telefonische varianten daarop en zogeheten wearables (bijvoorbeeld horloges of ringen) accepteert om elektronische betalingen uit te voeren.


Inkopen van betaalautomaten en afrekensystemen

Bij aanbestedingen is het van belang vooraf na te denken over het gewenste afrekensysteem.