Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Eerder, in november 2015 berichtten wij u over een uitspraak van de Hoge Raad in relatie tot de wettelijke bewaarplicht en informeerden we u over de gevolgen.

‘Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Dit zegt de Hoge Raad in een recente uitspraak. Deze op het oog simpele uitspraak kan grote gevolgen hebben voor detaillisten, ambulante handelaren, benzinestationhouders, horecaondernemers en andere ondernemers die werken met een kassa. Belangrijk is dat de ondernemer door de hoge Raad zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor het goed bewaren van digitale detailgegevens, ook als zijn afrekensysteem onvoldoende geheugencapaciteit heeft.’

De detailgegevens uit een kassa moeten dus digitaal in detail worden bewaard. De ondernemer is daarvoor zelf verantwoordelijk. Het feit dat een kassa onvoldoende geheugen heeft, of dat er storingen zijn geweest, is geen overmacht. De ondernemer voldoet dan niet aan zijn administratieve verplichtingen. Bij een conflict kan dit er toe leiden dat de bewijslast wordt verzwaard en verlegd van de inspecteur naar de ondernemer. De conclusie van dat artikel was: Een ondernemer maakt met een kassa met een kassakeurmerk een veilige keuze.

De door ons eerder gepubliceerde informatie is nog steeds van toepassing. Zoals u weet nemen wij u graag mee in geval er ontwikkelingen spelen.
In dit geval is ook de vervolgprocedure bij het Hof gepubliceerd. Daarin was te lezen: ‘..is het Hof van oordeel dat het niet bewaren van de detailgegevens in dit geval er niet toe leidt dat de administratieplicht is geschonden….’ Dit oordeel is niet duidelijk, je kan dit lezen alsof het soms wél en soms géén tekortkoming is als de detailgegevens niet bewaard worden.

De zaak is voor een tweede keer voorgelegd aan de Hoge Raad. Hoge Raad, 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:532 Die maakte andermaal duidelijk dat het niet bewaren van de detailgegevens een administratieve tekortkoming is die tot omkering en verzwaring van de bewijslast kán leiden. Wel gaf de Hoge Raad het Hof gelijk dat in dit specifieke geval de zware maatregel van het omkeren van bewijslast niet paste. Dat de kassa onvoldoende capaciteit heeft om aan de bewaarplicht te voldoen is géén excuus. Een ondernemer maak dus met de keuze voor een keurmerkkassa een veilige keuze. Dat is duidelijk!