Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Keurmerkkassa als AVG-garantie?

Wij nemen u al enige tijd mee in de ontwikkeling van het (aangepast) normenkader en daarbij een¬†nieuwe privacywet voor heel Europa, dat is wat de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) ons brengt. De AVG volgt de Wet bescherming persoonsgegevens inclusief de daaruit voortvloeiende wet op datalekken op. Alles is nu ondergebracht in de AVG. De AVG […]