Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Cloud computing is de laatste jaren sterk in opkomst. Wat is Cloud computing? In essentie komt het erop neer dat software, data en documenten die vroeger op een lokale PC stonden, verhuizen naar het internet. Vooral voor MKB-bedrijven, die zich geen eigen systeembeheerder kunnen veroorloven, kan het handig zijn om online software te gebruiken. Het is ook vaak goedkoper, omdat er geen dure licenties aangeschaft hoeven worden, maar men betaalt naar gebruik. Dat betekent dat je dus niet meer betaalt voor complexe functies die je toch nooit gebruikt of voor medewerkers die de software nooit gebruiken. Het onderhoud en beheer van de software blijft in handen van de leverancier en deze wordt voortdurend bijgewerkt, waardoor de ondernemer zich hier niet meer mee bezig hoeft te houden en altijd up-to date is. Tenslotte kan men op elke gewenste locatie toegang krijgen tot het eigen systeem en eigen bestanden, waardoor samenwerking met collega’s en andere ondernemers veel eenvoudiger is en men op elke gewenste locatie zijn klanten kan bedienen.

De software van computerkassa’s bestaat in de meeste gevallen uit twee hoofdonderdelen: een kassa of ‘front-end’ waarmee door verkoopmedewerkers wordt afgerekend op een verkooppunt (vaak een toonbank) en een ‘back-end’ waaraan alle kassa’s via een netwerk zijn gekoppeld en waarmee de ondernemer allerlei zaken als inkoop, artikelbeheer, omzetrapportages e.d. kan uitvoeren. Zowel de ‘front-end’ als de ‘back-end’ van bekende leveranciers van kassasoftware werden op lokale computers geïnstalleerd (in de meeste gevallen computers met een Microsoft Windows operating systeem). Checkout.nl vroeg zich echter af in hoeverre ook bij kassasystemen cloud computing in opkomst is. Checkout.nl heeft daarom in het eerste kwartaal van 2015 aan alle bij haar bekende leveranciers van computerkassa’s gevraagd in hoeverre zij gebruik maken van cloud computing of van plan zijn dit te gaan doen.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 40% van de ondervraagde leveranciers op dit moment reeds met zowel hun ‘front-end’ als ‘back-end’ is overgestapt naar cloud computing. Belangrijk hierbij is dat 16% van de ondervraagde leveranciers haar klanten (tevens) de mogelijkheid biedt om voor de ‘front-end’ (kassa) op mobiele apparaten (tablets, smartphones) gebruik te maken van een zogenaamde kassa app. Dit zijn applicaties die meestal via een centrale store (bv. Google Play voor android en Apple Store voor IOS) gedownload kunnen worden en die lokaal op het mobiele apparaat worden geïnstalleerd. Ze zijn wel rechtstreeks verbonden met een back-end in de cloud. Veel leveranciers bieden hun klanten meerdere keuzemogelijkheden voor de wijze waarop zij de ‘front-end’ willen gebruiken.

Tenslotte is nog eens 40% actief bezig om over te stappen naar cloud computing, of heeft met haar back-end de overstap reeds gemaakt. De conclusie is duidelijk: ook computerkassa’s zullen in de nabije toekomst gebruik maken van cloud computing en dit leidt op dit moment tot veel beweging en nieuwe toetreders in deze markt.

Bron: www.CheckOut.nl