Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Op 4 februari 2020 organiseert de Belastingdienst een besloten bijeenkomst voor kassaleveranciers. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op het programma ‘Versterken Administratieve Keten’ en geeft de Belastingdienst een toelichting op het vanaf 2020 nieuw te introduceren ‘Thema Kassa’.

Hoe kan de Belastingdienst vanuit de taak om belastingen juist, tijdig en volledig te innen, een bijdrage leveren aan een gezond ondernemersklimaat? Met het Thema Kassa richt de Belastingdienst zich op ondernemers die in hun bedrijfsproces aangewezen zijn op het gebruik van een kassa.

Uiteraard worden de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en certificaathouders van het Keurmerk uitgenodigd. Daarnaast worden ook enkele ander spelers in de markt gevraagd waaronder niet-keurmerkhouders, brancheorganisaties van Retail, Horeca en Franchise, vertegenwoordigers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, accountants- en administratiekantoren.

Wij houden u op de hoogte.