Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Data (delen) project
Bent u erbij?

ECP en SBA hadden het plan opgevat om rond de zomer een data (brainstorm) bijeenkomst te organiseren met betrokkenheid van de Belastingdienst, Deloitte, New Black en verschillende vertegenwoordigers uit de retail en horeca. Verschillende (markt)partijen met verschillende belangen, maar allemaal met dezelfde ambities en problematieken om aan te pakken op het gebied van data en het delen hiervan. De ontwikkelingen gaan razend snel en de technieken staan voor niets. Waar komt het dan weer samen en welke keuzes maak je?

Helaas gooien de huidige ontwikkelingen roet in het eten. Fysiek bij elkaar komen zit er momenteel niet in. We willen u toch alvast meenemen in het project. Wat staat er op de agenda:

  1. Het belang/de urgentie van een betere standaard voor administratieve/fiscale informatie-uitwisseling binnen Europa en wereldwijd aantonen (rol van ADCS?)
  2. Waar en hoe kan de Nederlandse overheid/Belastingdienst een rol spelen door deze standaard mee te helpen ontwikkelen en te zorgen dat deze in Nederland en ook Europees wordt geaccepteerd.
  3. Draagvlak om samen met overheid en bedrijfsleven met het thema aan de slag te gaan en er uitvoering aan te geven.

Input is meer dan welkom. Vanzelfsprekend kunnen we wel al in klein comité met het thema aan de slag. Ook online kunnen we elkaar al treffen en van start. We nodigen u dus graag uit. Mocht u interesse hebben en het onderwerp willen volgen, meldt u aan bij Sylvia Torn of Jelle Attema (jelle.attema@ecp.nl).