Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Integriteit blijft een belangrijk onderwerp voor de fiscaal dienstverlener (fd’er). De Belastingdienst focust in een reeks over integriteit op hoe dit verweven is met het werk van de fiscaal dienstverlener. In deze editie de andere kant van het verhaal. Wat verwacht de Belastingdienst van u in de volgende voorbeeldsituatie over een zoon of dochter die het café van zijn moeder overneemt?

Sinds 2008 bestaat een wet die witwassen en/of het financieren van terrorisme aanpakt (Wwft). Op basis van deze regelgeving moet u ongebruikelijke transacties melden bij de speciale Fiscale Inlichtingen Unit (FIU). Zij doen daar dan onderzoek naar. Uit resultaten blijkt dat u ondertussen goed op de hoogte bent van de regels.

Een voorbeeld casus
‘De zoon van een horecaondernemer neemt de zaak van zijn moeder over. Het eerste gesprek met zijn nieuwe fd’er loopt echter niet zoals hij verwacht. De moeder pakte, zo blijkt, structureel een aantal zaken niet goed aan. Zo nam ze voortdurend contant geld uit de geldla achter de bar om allerlei zakelijke en privé-uitgaven te doen. Soms verantwoordde ze dat met bonnetjes, heel vaak ook niet’. Lees hieronder de casus

 

Casus

De zoon van een horecaondernemer neemt de zaak van zijn moeder over. Het eerste gesprek met zijn nieuwe fd’er loopt echter niet zoals hij verwacht. De moeder pakte, zo blijkt, structureel een aantal zaken niet goed aan. Zo nam ze voortdurend contant geld uit de geldla achter de bar om allerlei zakelijke en privé-uitgaven te doen. Soms verantwoordde ze dat met bonnetjes, heel vaak ook niet.

Op de markt haalde ze brood, ham en kaas voor tosti’s. Eens per week kocht ze bloemen voor op de stamtafel en rekende dat af met contant geld uit de kas. De bonnetjes voor deze zakelijke uitgaven werden niet altijd in de kassa bewaard, soms werden deze gewoon weggegooid. Ook privé-uitgaven werden niet gescheiden van de zakelijke. Zo nam ze geld uit de kaslade om sigaretten te kopen. Door op deze wijze de dagomzet feitelijk af te romen verlaagde ze met de lagere dagomzet ook de winst.

Zijn moeder had een lijstje met namen van oproepstudenten. Ze betaalde hen aan het einde van hun dienst contant uit. Ook de wasvrouw en de schoonmaakster betaalde ze handje-contantje. De gewerkte uren noteerde ze wel, want iedereen kreeg een deel van de fooien, al werd dat niet verwerkt in de loonadministratie.

De fd’er zegt dat, op basis van deze los-vaste manier van administreren, de Belastingdienst zeker vragen gaat stellen. Hij adviseert de zoon niet op deze manier verder te gaan en een geregistreerde kassa in gebruik te nemen. Dan worden alle transacties onomstotelijk vastgelegd. Zowel contante betalingen, privé-uitgaven, kasopnames- en stortingen, verloonde uren en natuurlijk alle inkomsten uit verkoop.

De rol van de fiscaal dienstverlener

De fd’er wijst erop dat de los-vaste administratieve werkwijze in de horeca bij de Belastingdienst bekend is. Als dienstverlener is hij natuurlijk ook ondernemer en loopt bij niet voldoende secuur werken zelf ook risico. De controlerend belastingdienst-medewerker kan ongebruikelijke transacties melden bij de FIU. Als Bureau Financieel Toezicht de klantdossiers van de fd’er controleert en vaststelt dat ongebruikelijke transacties niet zijn gemeld, kan hij als dienstverlener ook een boete krijgen. Ook het volgen van een verplichte cursus waarin aan bod komt hoe de Wwft werkt, behoort tot de mogelijke sancties.

Na 3 maanden zorgvuldig alles registreren met de kassa blijkt een onverwacht positief gevolg. Het café is op papier meer geld waard. Er zijn geen dubieuze handelingen meer en de cijfers vertegenwoordigen de werkelijke omzet. Door een geregistreerde kassa te gebruiken, zijn ook de voorraad- en loonadministratie sterk vereenvoudigd. Daarnaast heeft de fd’er schoon schip gemaakt over de periode dat de moeder de administratie verwaarloosde. Hij heeft alsnog juiste en volledige aangiftes ingediend en alles in het klantdossier vastgelegd.

De rol van de Belastingdienst

Het komt in de praktijk zelden voor dat een fd’er – naast het reguliere vooroverleg – de Belastingdienst om hulp vraagt. De werkwijze van de fd’er is in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Soms zijn over bepaalde specifieke onderdelen speciale afspraken gemaakt met de Belastingdienst.

Tijdens een boekenonderzoek in een onderneming kan zichtbaar worden dat er fiscale ongeregeldheden plaatsvinden. De medewerker van de Belastingdienst kijkt niet alleen naar de cijfers, maar ook naar opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie en de interne beheersing.

Meer informatie

Nadere uitleg over de Wwft vindt u in de Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (SW).