Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De Haan IT ontvangt kassakeurmerkcertificaat
Betrouwbare data en kwaliteitswaarborg voor klanten

Vandaag heeft de heer Ton Cieraad van De Haan IT het kassakeurmerkcertificaat ontvangen. De Haan IT Nederland B.V. is in een negental branches actief op het gebied van betalings-, reserverings- en ticketing-software.
Ton Cieraad ‘De Haan is altijd een voorstander geweest van een keurmerk, maar na de overname van het bedrijf in 2011 werd hier geen aandacht meer aan besteed. Dit werd anders na 2016 bij de volgende overname: een nieuw management, internationalisatie, nieuwe keuzes en een nieuwe visie. Naast het voldoen aan certificeringen in Duitsland, België en Zwitserland is er toen ook vol ingezet op het verkrijgen van het Nederlandse keurmerk. Wij zijn dan ook erg blij met het keurmerkcertificaat’.

Waardevol en betrouwbaar
De waarde die De Haan aan het keurmerk toedicht is groot. Ton Cieraad ‘Het keurmerk is in Nederland geen wettelijke vereiste en veel klanten hebben geen zicht op het verschil tussen de ene kassa en de andere. Dat zou anders moeten zijn, want software is natuurlijk heel wat anders dan de hardware die we vaak kassa noemen. Bij complexe afrekensystemen worden veel mogelijkheden geboden en zijn er daarnaast tal van koppelingen mogelijk met bijvoorbeeld voorraad,- reserverings-, boekhoud software, websites en hardware als toegangssystemen, slagbomen en kiosken. De “kassa” is dan een hart van de operatie en de bron van de managementinformatie. Het is essentieel dat alle informatie klopt en je blind kunt varen op het systeem en data. Het is dan ook onze missie om klanten en prospects op de toegevoegde waarde van de keuze van een keurmerksysteem te wijzen’.

Baken van kwaliteit
Voor De Haan IT is ‘Het keurmerk een soort van baken voor kwaliteit. Een garantie voor een deugdelijk systeem. Hoe complexer de functionaliteiten, hoe meer koppelingen met andere systemen, des te belangrijker is het kassakeurmerk van SBA.
Het goede en mooie is dat het keurmerk niet een wettelijk vereiste is, maar een kwaliteitswaarborg voor klanten. Maar hier stopt het niet. Betrouwbare data zijn ook van groot belang voor (dagelijkse) managementinformatie en input voor wettelijke opgaven en rapportages als omzet en BTW. De Haan verwacht met name hier op termijn een belangrijke uitstraling van. Data van ondernemers/gebruikers van de gecertificeerde systemen moet veel makkelijker en eenvoudiger te controleren/verifiëren zijn door officiële instanties. En wie wil daar nu zijn tijd aan kwijt zijn? Op deze manier kunnen de Belastingdienst en andere ketenpartijen toegang krijgen tot data in het afrekensysteem en daarmee sneller en makkelijker controleren. Bij gebruikers van een keurmerksysteem zit dit tenslotte wel goed’ aldus Ton Cieraad.

Het kassakeurmerk
Het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor kassasystemen. Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Een kassa met een Keurmerk biedt ondernemers zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de nettowinst van een organisatie. De eisen die gesteld worden aan een betrouwbaar afrekensysteem zijn opgesteld door een groep leveranciers die betrokken waren bij de oprichting van de Stichting in samenwerking met de Belastingdienst, ECP en BDO accountants www.keurmerkafrekensystemen.nl

 

Foto: Team De Haan IT met BAS mascotte (Betrouwbaar Afreken Systeem)

 

Testimonials:

De heer Arie Steehouwer, Hoofd IT van St. Werelderfgoed Kinderdijk:
“Wij werken al langere tijd met het systeem van De Haan. Zowel voor de entreesystemen, de (online) verkopen, de horeca als de shops. En recent ook met de door hun nieuw geleverde kassa en betaalsystemen en gekoppelde mobiele toegang scanners. Deze zijn bruikbaar op ons gehele landgoed van molens, erven en boten, die onderdeel uitmaken van Unesco Werelderfgoed met ruim 650.000 bezoekers per jaar die uit alle hoeken van de wereld komen. Functionaliteit is voor ons van groot belang, maar het is voor ons ook van groot belang dat alles ook “klopt”. Wij zijn blij dat De Haan IT, maar dus ook ons systeem, het keurmerk heeft ontvangen.”

De heer John Titaheluw, hoofd ICT van Kasteel De Haar, Haarzuilens:
“We werken met het €lli systeem in ons kasteel voor de entree, de horeca, de shop én de online ticketing. Tot grote tevredenheid.
€lli is al een fantastisch pakket en nu er ook nog een certificering van Stichting Betrouwbare afrekensystemen op afgegeven is, weten we zeker dat we er goed aan hebben gedaan om voor €lli te kiezen’. De Haan: jullie zijn goed bezig, ga zo door!”