Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De Stichtingen Betrouwbare Afrekensystemen en Zeker-Online (het keurmerk voor online administratieve diensten) staan onder toezicht van een gezamenlijke Raad van Toezicht. Die Raad stelt het Bestuur van de Stichtingen aan (de voorzitter, de secretaris/penningmeester) en bewaakt de verdere ontwikkeling van de Keurmerken die de Stichtingen uitgeven.

U kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht via het secretariaat van de Stichting.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

Hans Verkruijsse
Hans Verkruijsse

Hans Verkruijsse is parttime hoogleraar accounting information systems aan de Universiteit van Tilburg. Hij verricht onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe vormen van elektronische gegevensuitwisseling voor de inrichting van de administratieve organisatie. Tot 2008 was hij universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarnaast was hij sinds 1982 partner bij Ernst & Young en is al vele jaren actief betrokken bij XBRL en als standard setter bij beroepsorganisaties als IFAC, NOREA, NIVRA en FEE. Hij is tevens voorzitter van XBRL-Nederland.

Marc Welters
Marc Welters

Drs. M.M.J.M. (Marc) Welters RE RA is lid van de Raad van Toezicht van Betrouwbaar Administreren. Na zijn studie Economie aan de Universiteit van Maastricht, is Marc in 1993 gestart bij Ernst & Young Accountants (EY), waarvan hij de laatste 15 jaar als IT audit partner actief is. Hij is eindverantwoordelijk voor alle IT auditwerkzaamheden bij grote internationale organisaties en is bestuurder voor de gehele IT auditpraktijk van EY in Nederland. Zijn aandacht gaat uit naar de digitalisering van de financiële audit en de invloed van IT audit op andere domeinen zoals cyber, transaction services, robotisering en blockchain. Naast deze functie is hij bestuurder van de NOREA (beroepsgroep van alle in Nederland geregistreerde IT auditors), lid van het Curatorium TIAS Business School en examinator aan TIAS Business School (Tilburg) en Erasmus School of Accounting and Assurance (Rotterdam).

Arie van Bellen
Arie van Bellen

Arie van Bellen is directeur en oprichter van ECP, een stichting die vanuit een neutrale positie belanghebbenden bijeenbrengt met als doel de kansen van de informatiesamenleving te grijpen en bedreigingen te beheersen. Het platform is nauw betrokken bij standaardisatie activiteiten die sectoroverschrijdend zijn en primair een maatschappelijk belang hebben. Zo is ECP Nederlands Delegatieleider in UN/CEFACT. ECP werkte afgelopen jaren met marktpartijen en overheden samen aan het verbeteren van digitale vaardigheden van ondernemers en consumenten en van veiligheid op internet. ECP kan daarbij een beroep doen op een breed politiek en bestuurlijk netwerk.ECP heeft in 2011 en 2012 het tot standkomen van het Keurmerk Afrekensystemen gefaciliteerd.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *