Raad van Toezicht

De Stichtingen Betrouwbare Afrekensystemen en Zeker-Online (het keurmerk voor online administratieve diensten) staan onder toezicht van een gezamenlijke Raad van Toezicht. Die Raad stelt het Bestuur van de Stichtingen aan (de voorzitter, de secretaris/penningmeester) en bewaakt de verdere ontwikkeling van de Keurmerken die de Stichtingen uitgeven.

U kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht via het secretariaat van de Stichting.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

Hans Verkruijsse

Hans Verkruijsse

Hans Verkruijsse is parttime hoogleraar accounting information systems aan de Universiteit van Tilburg. Hij verricht onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe vormen van elektronische gegevensuitwisseling voor de inrichting van de administratieve organisatie. Tot 2008 was hij universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarnaast was hij sinds 1982 partner bij Ernst & Young en is al vele jaren actief betrokken bij XBRL en als standard setter bij beroepsorganisaties als IFAC, NOREA, NIVRA en FEE. Hij is tevens voorzitter van XBRL-Nederland.

Ad Clarijs

Ad Clarijs

Drs. Ad Clarijs EMFC RA RC RI (1951) was tot april 2011 directeur van Flynth adviseurs en accountants te Hoofddorp. Clarijs was binnen Flynth met name verantwoordelijk voor ICT, alle vaktechniek en compliance. In het verleden vervulde Clarijs op diverse niveaus, zowel nationaal als internationaal, management posities binnen SABIC, DSM en Deloitte. Voorts is hij in diverse functies nog betrokken bij het onderwijs via NIVRA-Nyenrode, Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht, alsmede bij de beroepsorganisaties NIVRA, VRI en VRC.

Arie van Bellen

Arie van Bellen

Arie van Bellen is directeur en oprichter van ECP, een stichting die vanuit een neutrale positie belanghebbenden bijeenbrengt met als doel de kansen van de informatiesamenleving te grijpen en bedreigingen te beheersen. Het platform is nauw betrokken bij standaardisatie activiteiten die sectoroverschrijdend zijn en primair een maatschappelijk belang hebben. Zo is ECP Nederlands Delegatieleider in UN/CEFACT. ECP werkte afgelopen jaren met marktpartijen en overheden samen aan het verbeteren van digitale vaardigheden van ondernemers en consumenten en van veiligheid op internet. ECP kan daarbij een beroep doen op een breed politiek en bestuurlijk netwerk.ECP heeft in 2011 en 2012 het tot standkomen van het Keurmerk Afrekensystemen gefaciliteerd.

Bert Heijenk
Bert Heijenk

Bert Heijenk is Projectmanager horizontaal toezicht bij de Belastingdienst en vertegenwoordigt de Belastingdienst op a.i. basis in de Raad van Toezicht.