Werkgroepen en commissies

Raad van Deelnemers

Aantal deelnemers, maximaal 11 (in ieder geval altijd oneven).

Taken:
Het bestuur van de Stichting stelt de Deelnemers aan.

De Raad van Deelnemers moet bestaan uit een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende segmenten, zoals Producenten, Leveranciers en Resellers. Ook een goede vertegenwoordiging van deelnemers actief in de horeca is belangrijk. De taken zijn:

  • adviseren van Bestuur
  • inrichten en samenstellen Commissies en Werkgroepen
  • begroting opstellen
  • tarief Deelnemers en Keurmerk vaststellen
  • werven van Deelnemers