Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De tax gap is het verschil tussen wat er in theorie aan belastingen binnen zou moeten komen en het bedrag aan belastingen dat daadwerkelijk binnenkomt. Het idee is dat als iedereen zou afdragen wat hij moet afdragen de lasten eerlijker verspreid worden en belastingpercentages omlaag kunnen. Een aantal landen, zoals Zweden, Oostenrijk, Ierland, Belgiƫ, is actief in het bestrijden van omzetverzwijging en het verkleinen van de fiscale kloof. Zij doen ook inschattingen over de omvang van de tax gap en dus over wat nog binnen gehaald zou kunnen worden door de fiscus. Hoe zit dat in Nederland?

De inkomsten van de Nederlandse overheid (2015) bedragen 253,5 miljard euro. Daarvan komt een deel binnen via belastingen, een ander deel via premies en gasbaten. De BTW opbrengst wordt geraamd op 46,7 miljard van de totale belastingontvangsten van 148,4 miljard. BTW is de op een na grootste belastinginkomstenbron na loon- en inkomstenbelasting (48,5 miljard). Dat zijn de formele cijfers en wat aan belastinginkomsten wordt gerealiseerd. Maar de tax gap gaat juist over wat niet wordt binnen gehaald.

De tax gap kan verschillende oorzaken hebben zoals inningverlies door faillissement en insolvabiliteit, slordigheden en fouten die worden gemaakt door complexiteit van regelgeving, maar ook door fraude en zwart werken. Ook door misbruik van functies in POS systemen en gebruik van elektronische sjoemelsoftware missen overheden belastingopbrengsten in de vorm van BTW, loonheffing en winstbelasting.

De meest gebruikte methoden om omzetverzwijging te bestrijden zijn:

  • het bevorderen van de vrijwillige naleving van regels door en via brancheorganisaties;
  • bewustwording van alle belanghebbenden, inclusief het publiek (hen verplichten om de kassabon mee te nemen;
  • verbeteren van controle- en onderzoeksvaardigheden;
  • Het ontwikkelen en delen van kennis;
  • het gebruik van technische oplossingen zoals gecertificeerde kassasystemen (zoals Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen in Nederland).

In Nederland is niet veel onderzoek gedaan naar de omvang van de tax gap. Of wellicht wordt het wel gedaan, maar wordt er niet veel over gepubliceerd. Daarom is het interessant dat er onlangs wel een en ander over in de media is gekomen. Dit gebeurde door Peter Kavelaars, hoogleraar aan de Erasmus University en partner bij Deloitte. Tijdens een uitzending van het programma Brandpunt over belastingfraude in de Amsterdamse horeca op 6 december j.l. schatte Kavelaars de omvang van de fraude in de horeca op 275 miljoen euro per jaar (gemiste BTW, winst- en loonbelasting en sociale premies). Hij hanteerde daarbij als uitgangspunt een gemiddelde fraude van 10% per bedrijf. Werknemers die in de uitzending aan het woord kwamen spraken over het zwart betalen van medewerkers vanuit de inkomsten uit contante betalingen, het afromen uit de kassa’s en vernietigen van bonnen. Zij schatten het fraude-percentage in de bedrijven waar zij hadden gewerkt fors hoger in tot wel 40%. Wellicht is de inschatting van Kavelaars dus nog aan de lage kant.

In elk geval lijkt het erop dat er enkele honderden miljoenen per jaar meer aan belasting zou kunnen worden binnengehaald als de tax gap wordt gedicht. Keurmerkkassa’s kunnen hieraan een bijdrage leveren. Op de website checkout.nl is dit type kassa’s te onderscheiden van andere kassa’s op de markt.

bron: Checkout.nl