Carian

Carian BV is onder andere leverancier van het afrekensysteem TRUE Pos. 

Carian is gespecialiseerd in het ontwikkelen en distribueren van op touch technologie gebaseerde afrekensystemen incl. de randapparatuur zoals printers, draadloze bestelterminals en geldlades. Carian importeert zelf de hardware uit Korea (Posbank), China (geldlade en scanners) en Hong-Kong (draadloze bestelterminals). Door direct contact met deze producenten geeft Carian o.a. invloed op ontwikkeling van nieuwe modellen.

Contact:
Carian BV
Kanaalstraat 15
4905 BH Oosterhout
Tel: 0162-516259
www.cariankassa.nl