ECP

ecp-epn_logo

 

 

 

 

ECP is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uitwisselen en samenwerken om de kansen die de informatiesamenleving biedt te benutten en bedreigingen weg te nemen. Diverse projecten, onderzoeken en debatten verbinden partijen en zetten de maatschappelijke betekenis van ICT op de agenda van politiek, overheid en bedrijfsleven. Zo realiseert het platform doorbraken en creëert het de juiste randvoorwaarden.

ECP heeft in praktische en financiële zin bijgedragen aan het tot stand komen van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen, heeft een zetel in de Raad van Toezicht en voert het secretariaat van de Stichting.

U vindt meer informatie over de achtergrond van de betrokkenheid van ECP op: http://ecp.nl/lastenvermindering-door-beter-administreren

Contactinformatie:

ECP Postadres:
Postbus 262
2260 AG Leidschendam

ECP Bezoekadres:
Overgoo 13, Leidschendam

Telefoon: +31 (0)70-419 03 09

E-mail: info@ecp.nl

Twitter: @Platform_ECP