Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Na een carrière van ruim 40 jaar bij de Belastingdienst ben ik per 1 maart 2020 met ontslag gegaan. Ik ben registeraccountant en heb bij de Belastingdienst veel verschillende dingen gedaan; jarenlang in de controle (toezicht) gewerkt, diverse managementfuncties (controleafdelingen, bedrijfsvoering/PFC/BI, ontwerp/innovatie), programmamanagement (o.a. SAP-implementatie), beleidsfunctie op het Ministerie en de laatste 10 jaar een coördinerende rol op het gebied van innovatie en vernieuwing in het toezicht.

In die laatste rol lag de focus vooral op, zoals we dat noemden ‘het in publiek-private samenwerking realiseren van kwaliteit vóór in de administratieve keten’; fouten en fraude voorkomen zodat het in één keer goed gaat. In internationaal verband spreken we daarbij over ‘right from the start’, compliance by design en secure chain.

Dit is niet alleen van belang voor de Belastingdienst, maar ook voor intermediairs (accountants, banken) en de ondernemers zelf (gemak, minder gedoe en lagere kosten).
Als resultaat van die samenwerking zijn er o.a. drie keurmerken ontstaan: voor betrouwbare afrekensystemen, voor ritregistratiesystemen RRS en Zeker-OnLine voor online boekhoudsystemen.

In mijn nieuwe rol als bestuurslid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een volgende stap in de samenwerking met de Belastingdienst, het toekomstbestendig houden van de normatiek en daar waar mogelijk de afstemming te zoeken met de andere keurmerken. Maar vooral in deze moeilijke tijd, een bijdrage aan de continuïteit van het keurmerk te kunnen leveren.