Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Regelmatig ontvangen wij vragen over de verschillende soorten kassasystemen op de Nederlandse markt. Vandaar nog een keer aandacht voor de ontwikkelingen. In november werden de uitkomsten van een door onderzoeksbureau Panteia gehouden onderzoek naar het gebruik van betaalmiddelen en kassa’s gepubliceerd. Conclusie: de groei van het aandeel computer- en cloudkassa’s zet door.

Een jaar of zes geleden gebruikte 60% van de MKB-ondernemers nog een eenvoudige kassa (kasregister). Sindsdien is het gebruik van kasregisters sterk afgenomen. Nog maar 38% van de onderzochte MKB-ondernemers maakt gebruik van een kasregister, terwijl 52% gebruik maakt van een computerkassa. Het gebruik van cloudkassa’s en/of tabletkassa’s neemt langzaam maar zeker toe (5%).

Bijna 60% van de ondervraagde ondernemers heeft een kassa van vóór 2013 staan. Hiervan zegt 10% dat ze zeker binnen twee jaar een nieuwe kassa willen aanschaffen, terwijl 35% dit overweegt. In totaal is er sprake van een potentieel van ongeveer een derde van de MKB-ondernemers die binnen een paar jaar overgaat op een nieuwe kassa. Daardoor zal het aantal kasregisters in de markt naar verwachting verder afnemen, terwijl het gebruik van tabletkassa’s sterk zal groeien.

In samenwerking met Checkout.nl is eind 2017 een onderzoek gestart naar het aanbod van kassasystemen in Nederland. De uitkomsten hiervan kunt u hier lezen.