Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Een jaar of zes geleden gebruikte 60% van de MKB-ondernemers nog een eenvoudige kassa (kasregister). Sindsdien is het gebruik van kasregisters sterk afgenomen. Nog maar 38% van de onderzochte MKB-ondernemers maakt gebruik van een kasregister, terwijl 52% gebruik maakt van een computerkassa. Het gebruik van cloudkassa’s en/of tabletkassa’s neemt langzaam maar zeker toe (5%).

Bijna 60% van de ondervraagde ondernemers heeft een kassa van voor 2013 staan. Hiervan zegt 10% dat ze zeker binnen twee jaar een nieuwe kassa willen aanschaffen, terwijl 35% dit overweegt. In totaal is er sprake van en potentieel van ongeveer een derde van de MKB-ondernemers die binnen een paar jaar overgaat op een nieuwe kassa. Daardoor zal het aantal kasregisters in de markt verder afnemen, terwijl het gebruik van tabletkassa’s sterk zal groeien.

Waarvoor gebruiken de MKB-ondernemers hun kassasysteem het meest?

De kassasystemen worden – naast uiteraard het afrekenen van aankopen door klanten – door MKB-ondernemers het meest gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het krijgen van inzicht in de bedrijfsprestaties
  • Opslaan van gegevens om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht
  • Het krijgen van inzicht in de voorraad
  • Koppeling aan andere systemen (zoals boekhoudingspakketten, e-commerce systemen e.d.)