Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De Belastingdienst heeft de langverwachte praktijkhandreiking gepubliceerd. Hiermee wordt voldaan aan de vraag uit de markt om inzicht te geven in de algemene aandachtspunten die zij hanteren bij het toezicht op een aangifte van een onderneming die een afrekensysteem gebruikt.

Ondernemingen die gebruik maken van een afrekensysteem dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde fiscale wet- en regelgeving. Omdat er regelmatig vragen bij de Belastingdienst binnenkomen over de juiste invulling van de fiscale eisen voor afrekensystemen heeft de Belastingdienst, in samenwerking met de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen, de handreiking voor een betrouwbaar afrekensysteem ontwikkeld.

Het document is primair bedoeld voor softwareontwikkelaars van afrekensystemen. Hiermee geeft de Belastingdienst inzicht in de algemene, niet limitatieve aandachtspunten die zij hanteren bij het toezicht op een aangifte van een onderneming die een afrekensysteem gebruikt. De handreiking sluit aan op het normenkader dat de basis vormt voor het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen.

Bert Heijenk, voorzitter van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen, toont zich verheugd met de publicatie van de handreiking: “De handreiking die is verschenen is een compliment voor het keurmerk. Door de rol die de stichting in het afgelopen decennium heeft vervuld is de kwaliteit van het gemiddelde kassasysteem aanzienlijk verbeterd. Het is goed om de kennis en ervaring die in al die jaren is opgedaan op deze wijze terug te geven aan de branche”.

Bert voegt daaraan toe: “Met de komst van de handreiking zijn we een stap dichterbij de situatie gekomen dat het beschikken over het keurmerk betrouwbare afrekensystemen een minimale vereiste is om een afrekensysteem succesvol op de markt aan te bieden. De Belastingdienst heeft aan de stichting bevestigd dat leveranciers van afrekensystemen met keurmerk voldoen aan de handreiking. Wij hopen dan ook dat leveranciers die nog niet over het keurmerk beschikken de handreiking omarmen en zich bij de stichting zullen aanmelden voor certificering”.