Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Handreiking voor een Betrouwbaar Afrekensysteem
Belastingdienst

Eerder hebben we u geïnformeerd over een ophanden zijnde ‘Handreiking voor een Betrouwbaar Afrekensysteem’ vanuit de Belastingdienst. We hebben er lang op moeten wachten, maar inmiddels is de consultatieversie van de Handreiking voor een Betrouwbaar Afrekensysteem uitgezet in de markt.
Vooralsnog wordt de informatie gedeeld via OSWO/ODB.

https://odb.belastingdienst.nl/consultatieversie-handreiking-voor-een-betrouwbaar-afrekensysteem

U wordt van harte uitgenodigd om te reageren.