Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Voordelen

Een afrekensysteem met een keurmerk levert u als ondernemer zekerheid op alle gebieden die belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie. Met het gebruik van een keurmerk afrekensysteem kunt u erop vertrouwen dat de zaken die écht belangrijk zijn voor een ondernemer goed geregeld zijn.

Fiscusproof:

Het systeem voldoet aan de handreiking van de Belastingdienst. Deze handreiking die in samenwerking met de stichting is ontwikkeld geeft inzicht in de aandachtspunten die de Belastingdienst hanteert bij het toezicht op een aangifte van een onderneming die een afrekensysteem gebruikt.

Betrouwbaar:

Het systeem levert de juiste informatie volledig en tijdig. De betrouwbare data ten behoeve van deze informatie is eenvoudig beschikbaar. Zo bent u als ondernemer ervan verzekerd dat u eind van de dag de juiste cijfers gerapporteerd krijgt.

Goed beveiligd:

De security en privacy (AVG) van het systeem zijn goed geregeld. Het systeem dat u gebruikt kan niet zomaar gehackt worden en heeft minder risico om slachtoffer te worden van ransomware of andere inbreuken. Verder is er inzichtelijk wie de gebruikers zijn van het systeem en is duidelijk hoe transacties tot stand zijn gekomen en wie deze heeft uitgevoerd. Iedere mutatie in het systeem is vastgelegd waardoor bijvoorbeeld fraude binnen uw onderneming altijd inzichtelijk is.

Het volgende stelt de Belastingdienst op haar website over het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem:

Het keurmerk garandeert een gesloten kassasysteem. Deze techniek voorkomt misbruik en beschermt u tegen ongewenste wijzigingen in uw gegevens. Dit keurmerk bevordert het vertrouwen van uw bank, uw adviseur en de Belastingdienst dat uw kassasysteem betrouwbare informatie levert. In het toezicht van de Belastingdienst kan dit ook tijdwinst opleveren.

Bron: Belastingdienst

Keurmerk en Belastingdienst

De Belastingdienst heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem en hecht veel belang aan het keurmerk. Een betrouwbare administratie is de basis voor een goede belastingaangifte. Software die vóór in de administratieve keten bijdraagt aan een juiste vastlegging van gegevens speelt hierbij een belangrijke rol.

De Belastingdienst ziet het belang in van software die gegevens correct vastlegt en waarmee niet gerommeld kan worden. Niet alleen omdat een juiste administratie de basis vormt voor een goede belastingaangifte, maar ook omdat betrouwbare software zorgt voor checks en balances. Het zijn kwaliteitswaarborgen en beheersingsmaatregelen in de administratieve keten die zorgen voor validatie en transparantie van data. Daarom hecht de Belastingdienst waarde aan producten met een keurmerk.

Eind 2023 is de handreiking vanuit de Belastingdienst verschenen. Deze handreiking die in samenwerking met de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen is ontwikkeld geeft inzicht in de aandachtspunten die de Belastingdienst hanteert bij het toezicht op een aangifte van een onderneming die een afrekensysteem gebruikt. Door het voeren van het keurmerk tonen leveranciers van afrekensystemen aan dat zij aan de handreiking voldoen.

Vanzelfsprekend kiest de Belastingdienst zorgvuldig onder welke omstandigheden zij met een keurmerk samenwerkt en haar medewerking verleent. Om deze reden zijn er een aantal uitgangspunten, principes en criteria benoemd.

Van en voor de markt

De Belastingdienst werkt mee aan een keurmerk voor software (vóór) in de administratieve keten als deze van en voor de markt is en alle partijen hieraan mee kunnen doen. Daarnaast werkt de Belastingdienst samen met deze partijen en andere stakeholders bij het opstellen van normen en eisen van het keurmerk. De Belastingdienst faciliteert hierbij het (ontwikkel)proces.

Normen en eisen

De Belastingdienst is betrokken bij het opstellen van de normen en eisen voor het keurmerk. Producten met een keurmerk moeten hieraan voldoen. Dit om er zeker van te zijn dat de normen en eisen voor betrouwbare software zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en de actuele principes uit de accountancy en IT-Auditing.

Onafhankelijkheid

Het toekennen van het keurmerk is gebaseerd op een onafhankelijk oordeel van een externe auditor. De uitgifte en het beheer van het keurmerk vinden plaats door een onafhankelijke stichting, die is opgericht door marktpartijen.

Daarnaast kunt u sneller en makkelijker samen werken met uw boekhouder of accountant omdat de cijfers actueler en preciezer zijn. U hoeft zich minder zorgen te maken over eventuele controles door de Belastingdienst, omdat zij erop kunnen vertrouwen dat een onderneming met een keurmerkkassa aan bepaalde regels voldoet en zij deze onderneming dus gemakkelijker, beter en sneller kunnen controleren.