Het Keurmerk

logo keurmerk betrouwbare afrekensystemen

Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor kassasystemen. In Nederland is bewust de keuze gemaakt voor zelfregulerend optreden in de sector. Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook zeker voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Een kassa met een Keurmerk biedt zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de netto winst van een organisatie. Het kassasysteem is het hart van de onderneming.

De cijfers van een Keurmerk kassa zijn te vertrouwen en geven daardoor beter inzicht in uw bedrijf en de bedrijfsvoering. Dat is van belang voor:

  • de ondernemer/eigenaar van het afrekensysteem (alle transacties op het afrekensysteem worden foutloos en compleet geboekt en voldoen aan gestelde richtlijnen)
  • de bank die kredieten verstrekt (betrouwbare administratieve cijfers)
  • de gemeente (in tenders, op gebied van MVO, maar ook in verband met heffingen en vergunningen)
  • de accountant van de eigenaar (die op de compleetheid en juistheid van de registraties kan vertrouwen)
  • de belastingdienst
  • diverse betrokken marktpartijen (waaronder branche-organisaties in retail en horeca)

Publiek-privaat initiatief

De eisen die gesteld worden aan een betrouwbaar afrekensysteem zijn opgesteld door een groep leveranciers die betrokken waren bij de oprichting van de Stichting in samenwerking met ECP, de Belastingdienst en BDO accountants. Het keurmerk is daarmee een publiek-privaat initiatief van de Belastingdienst en de sector. De Belastingdienst kent in zijn toezicht waarde toe aan het keurmerk. Vanaf 2013 wordt het Keurmerk gevoerd door een aantal gecertificeerde leveranciers (producenten) en resellers van de betreffende systemen Direct naar een overzicht van aangesloten bedrijven.

Waarop wordt een Betrouwbaar Afrekensysteem gecontroleerd?

  • Een Betrouwbaar Afrekensysteem registreert alle handelingen en ‘gebeurtenissen’. Bijzondere handelingen zoals kortingen, retouren, afgebroken transacties, onttrekkingen en trainingen moeten als zodanig gekenmerkt worden. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of de in werkelijkheid verrichte transacties ook juist, volledig en tijdig geregistreerd en afgerekend zijn.
  • Afrekensystemen mogen geen functionaliteiten bevatten die de integriteit van de registratie doorbreken.
  • Registraties moeten ‘blijvend’ bewaard worden. De gegevens van transacties, gebeurtenissen, permanente en semi-permanente gegevens worden volgens de bewaarplicht bewaard voor een periode van tenminste 7 jaar.
  • Rapportages moeten een betrouwbaar en inzichtelijk beeld geven van de in het systeem geregistreerde gegevens.

Procedure

Een kassa verkrijgt niet zomaar een certificaat ‘Betrouwbaar Afrekensysteem’. Daarvoor moet de producent eerst een procedure doorlopen om vast te stellen of het voorgedragen kassasysteem voldoet aan de norm die de Stichting stelt. De aanvrager beschrijft de kwaliteit van het afrekensysteem en van de ontwikkelorganisatie. Daarnaast leveren ze bewijsmateriaal om aan te tonen dat het afrekensysteem voldoet aan de norm. BDO IT audit & security beoordeelt de kwaliteit van de zelfbeoordeling en adviseert het bestuur van de Stichting. Het bestuur besluit uiteindelijk of het Keurmerk verleend wordt.

bdo-logo          belastingdienst-logo

Meer informatie over het Keurmerk
Bent u ondernemer? Dan vindt u hier meer informatie over het Keurmerk.

Bent u producent of leverancier? Dan vindt u hier meer informatie over het Keurmerk.