Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Op regelmatige basis nemen wij u mee in de internationale ontwikkelingen op het gebied van kassa’s en regelgeving in Europa. Zo aan het einde van de 2018 een mooi moment voor een update. De ontwikkelingen in de UK, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Kroatië en ook Fiji op een rij.

UK

Sinds 2010 heeft het Verenigd Koninkrijk meer dan £ 185 miljard binnen gehaald door middel van de inzet van diverse toezicht activiteiten. De fiscus is zich bewust van ontwikkelende technologie en beraadt zich over aanvullende maatregelen met betrekking tot afrekensystemen.
De HRMC (de Engelse fiscus) gaat een onderzoek starten naar het gebruik van POS-systemen om zo tot effectieve manieren te komen die het toezicht kunnen verbeteren.

Oostenrijk

De Oostenrijkse kasregisterbeveiligingsverordening (RKSV) is inmiddels actief. Sinds 1 april 2017 is elke bon voorzien van een elektronische handtekening, weergegeven in de vorm van een QR-code. Dit gebeurt door gebruikmaking van een “fiscal device” aan de hand van de privésleutel van de belastingbetaler.

De procedure voor aanschaf van een kassa is globaal als volgt:
1. Het fiscal device moet worden gekocht bij een vertrouwensserviceprovider die handtekeningcertificaten biedt, namelijk A-Trust, PrimeSign en GlobalTrust GmbH
2. De kassa moet voldoen aan specifieke regelgeving
3. Initialisatie van de kassa gebeurt door afgifte van het eerste ondertekende kassabon met “0” als verkoopbedrag
4. De installatie van kassa en fiscal device bij de belastingdienst worden geregistreerd

Verdere eisen:
• Een ondertekende (maandelijkse) factuur moet aan het einde van elke maand worden aangemaakt
• De laatste maandelijkse factuur van het kalenderjaar (jaarlijkse factuur) moet bovendien worden uitgeprint en bewaard
• Het kassajournaal moet ten minste één keer per kwartaal worden bewaard in een onveranderbare vorm op een extern medium en de back-ups worden bewaard

Bovendien:
De financiële politie voert routinecontroles uit om na te gaan of verkopers echte bonnetjes uitgeven. Wanneer de inspecteur een overtreding van de wet constateert, zal hij/zij dit aan de financiële administratie melden en zal hij de belastingcontrole initiëren.

Polen

Polen is in 2018 begonnen met modernisering van het fiscale kassasysteem. Dit zal deze enkele jaren duren en gefaseerd plaatsvinden. De belangrijkste uitgangspunten zijn: de e-receipts, online data-overdracht naar de server van de belastingdienst, archivering van ontvangstgegevens in digitale vorm en unificatie van het protocol tussen kassa en de betaalterminal.

Tijdpad:
• Vanaf 1 januari 2019 – belastingbetalers die diensten verlenen op het gebied van autobranche (benzinestations, reparatie e.d.)
• Vanaf 1 juli 2019 – belastingbetalers die catering- en constructiediensten verlenen
• Vanaf 1 januari 2020.- belastingbetalers die kappers, cosmetica, schoonheidsspecialiste, fitness en kortdurende accommodatieservices verlenen

Roemenië

Roemenië heeft al lang plannen voor het moderniseren van wetgeving met betrekking tot contant geldverkeer. De plannen zijn overeenkomstig de oplossingen in omringende landen middels online-real-time vastlegging van verkooptransacties op een overheidsserver. De technologie is reeds getest en zou geïmplementeerd kunnen worden. Er is verzet vanuit de markt tegen introductie van de benodigde oplossing.

Kroatië

In Kroatië is vijf jaar geleden een fiscale oplossing voor kassa-systemen ingevoerd. De overheid kondigde op tv aan dat het een van de meest succesvolle projecten in de geschiedenis van de Kroatische belastingdienst is geweest.

In het Kroatische model is internet essentieel voor de online-registratie van kassatransacties. Een beperkte toegang tot internet gaf een kleine groep een mogelijkheid tot fraude, omdat zij tijdens deze offline periode alleen mogen worden ondertekend met een certificaatbestand. Mogelijk worden deze transacties niet geüpload naar de belastingdienst. Dit probleem is met behulp van specifieke handhaving goed onder controle gehouden.

Buurlanden Slovenië en de Tsjechische Republiek hebben de ervaringen van Kroatië gebruikt om soortgelijke oplossingen te creëren.

Buiten Europa: Fiji

Fiji is in 2018 gestart met maatregelen. Vanaf 1 januari 2018 moeten alle supermarkten en apotheken voldoen aan de verordening. Elk verkooppunt wordt bewaakt door een EFD (Electronic Fiscal Device) die een digitaal ondertekende factuur afgeeft en die op afstand wordt doorgezet naar een speciale server voor belastingadministratie in Fiji. Deze factuur kan voor onbepaalde tijd in digitale vorm op de server voor belastingbeheer worden gecontroleerd en opgeslagen. Het EFD moet worden geaccrediteerd bij de fiscus. Middels de online registratie worden belastingbetalers ontlast van aanvullende bewaarplichteisen.