Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Het kassasysteem is het hart van de onderneming. Maar in 2017 is de kassa veel meer dan een afrekenpunt. De huidige kassa is steeds vaker een compleet bedrijfsautomatiseringssysteem en tevens informatietool. Naast transactiegegevens is er nog een scala aan informatie in het afrekensysteem beschikbaar, te denken aan procesgegevens, klant- en productgegevens.

Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor kassasystemen. Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Een kassa met een Keurmerk biedt zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie en daarmee de nettowinst van een organisatie. De Belastingdienst kent in zijn toezicht waarde toe aan het Keurmerk maar daarnaast zijn er steeds meer partijen binnen de keten die om het kassakeurmerk vragen of hier waarde aan toekennen.

We hebben bijgaand jaarbericht samengesteld om u een beeld te geven van onze activiteiten en wat er zoal in de markt speelt. Zo heeft de Hoge Raad het afgelopen jaar een aantal malen ondernemers aansprakelijk gesteld voor het niet voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Met de keuze voor een keurmerkkassa is dit probleem voor de ondernemer te voorkomen. Verder hebben we afgelopen jaar onderzoek gedaan naar ‘de toekomst van de kassa’. Met een goed (afreken)systeem heeft de ondernemer ‘goud’ in handen. Data wordt niet voor niets de nieuwe olie genoemd. Aan de andere kant is de ondernemer ook weer zelf verantwoordelijk voor het goed managen van al deze informatie.

Mocht u meer informatie willen ontvangen over het kassakeurmerk of nog aanvullende vragen hebben belt u dan gerust met onze projectmanager Sylvia van Wezel, 070-3206730.