Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Het kassasysteem is het hart van de onderneming. Maar in 2018 is de kassa veel meer dan een afrekenpunt. De huidige kassa is steeds vaker een compleet bedrijfsautomatiseringssysteem en daarmee een belangrijke informatiebron. Naast transactiegegevens is er nog een scala aan informatie in het afrekensysteem beschikbaar, denk aan procesgegevens, klant- en productgegevens. Een kassa met een Keurmerk biedt de maatschappij, de consument, maar ook bedrijven zelf zekerheid op alle gebieden die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering en administratie, en daarmee de nettowinst van een organisatie. Een POS wordt steeds meer een “Point of Interaction”.

De groei van het aandeel computer- en cloudkassa’s zet door. De uitkomsten van onderzoek tonen aan dat het gebruik van betaalmiddelen en kassa’s flink in beweging is. Waar een jaar of zes geleden nog 60% van de MKB-ondernemers koos voor een eenvoudige kassa (kasregister) ligt dit nu omgekeerd en kiest 60% voor een computerkassa.

Het normenkader achter het Keurmerk dateerde van 2012. Sindsdien zijn er diverse ontwikkelingen geweest die maakten dat het tijd was om de normering tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een (aangepast) normenkader en daarop aangepaste zelfbeoordeling voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. De vier beheersdoelen van het keurmerk zijn echter onverminderd gehandhaafd en dit bewijst de kracht van de oorspronkelijke doelstellingen. Daarmee is het keurmerk (weer) volledig van toepassing voor alle partijen op de markt, waaronder ook Grootwinkelbedrijf (GWB) en franchiseorganisaties.

De Belastingdienst kent in zijn toezicht waarde toe aan het Keurmerk en gaat dit in 2018 verder concretiseren. We zijn heel blij met de beweging die we signaleren in de keten. Vanuit SBA zijn we continu bezig met het creëren van draagvlak, het inhoudelijk aantrekkelijker maken van het keurmerk, maar ook acquisitie vormt hierbij een uitgangspunt. Uit verschillende gesprekken zijn initiatieven voortgekomen die perspectief bieden voor de toekomst. Het zou mooi zijn als de overheid en keten publiekelijk concrete waarde hechten aan het Keurmerk door er op zijn minst zelf om te vragen bij een aanbesteding, door bepaalde controles sneller te laten verlopen en/of andersoortige vrijstellingen te bieden als er een Keurmerkkassa door ondernemers wordt aangeboden of gebruikt. Dit staat voor 2018 centraal op de SBA agenda.

In het Jaarverslag 2017 def aandacht voor bovenvermelde onderwerpen, maar ook bewaarplicht, AVG, de tax gap en internationale ontwikkelingen komen aan de orde.
Mocht u nog aanvullende vragen hebben belt u dan gerust met onze projectmanager Sylvia Torn, 070-3206730