Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De Belastingdienst is gehouden aan geheimhouding. Daarom hoort u weinig over feitelijke handhavingactiviteiten en zaken. Maar als een zaak bij de rechter komt, komt er ook enige openheid van zaken. In het strafrecht wordt man en paard genoemd. In het administratieve recht kunnen rechtszaken worden gepubliceerd maar de uitspraken worden geanonimiseerd.
In de afgelopen maanden zijn enkele zaken in de publiciteit gekomen waar misbruik gemaakt is van sjoemelmogelijkheden in kassa’s. In de pers verscheen het bericht dat zes jaar (!) na een inval van de FIOD bij twee restaurants van de Ni Hao groep een eerste strafrechtelijke zitting plaats vond.

Een Google search op de combinatie ‘Yitong’ en ‘rechtspraak’ levert een aantal recente uitspraken. Ondernemers sjoemelen met arglistig geprogrammeerde functies om correcties door te voeren. Het kan niet anders of het gebruik daarvan is bedoeld om belastingfraude te plegen. Toch blijkt de rechter niet makkelijk te overtuigen dat er daadwerkelijk gefraudeerd is. Na controle, correctie, bezwaar bij de Inspecteur en vervolgens beroep bij de Rechtbank, Hoger Beroep bij het Gerechtshof komt het Hof Den Bosch op 23 maart 2018 tot een positieve uitspraak. Positief voor de Belastingdienst en voor ondernemers en kassaleveranciers die last hebben van oneerlijke concurrentie.

De Inspecteur heeft afdoende aangetoond dat de administratie niet deugt. Er is een redelijke schatting gemaakt van de belastingschade. De bewijslast wordt verlegd naar de ondernemer en die slaagt er niet in om tegenbewijs te leveren. De Belasting wordt nageheven en er wordt 80% boete opgelegd.

In deze uitspraak staan ook passages waaruit je kunt afleiden dat de Belastingdienst gestructureerd, projectmatig de risico’s van sjoemelsoftware in kassa’s bestrijdt.

“Van (bepaalde type) kassasystemen van dit merk is bij de Belastingdienst bekend dat zij een afroommodule hebben. Op verzoek van de Belastingdienst heeft het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoek gedaan naar deze kassasystemen. Het betreft een (algemeen) onderzoek bij een andere gebruiker van het kassasysteem Yitong. Het NFI heeft zijn bevindingen betreffende de afroommodule neergelegd in een rapport van 13 juli 2012, waarvan een kopie tot de gedingstukken behoort.” “Naar aanleiding van het rapport van het NFI zijn door de Belastingdienst in 2013 en 2014 diverse gebruikers van Yitong geselecteerd en aan (boeken-)onderzoeken onderworpen.”

Oók op 23 maart 2018 doet de Rechtbank in Leeuwarden een uitspraak waartegen de Belastingdienst wel in beroep moet gaan. De casus is bijna soortgelijk, en ondanks dat bonnen van testaankopen niet in de kassa terug te vinden zijn, concludeert de Rechtbank dat voldaan is aan de bewaarplicht.

Er wordt (zeer) kostbare tijd besteed aan controle en bezwaar, beroep en hoger beroep. Inmiddels een aantal keren tot aan de Hoge Raad. Wordt het wellicht toch tijd voor regelgeving?