Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Kassa wordt steeds meer koppel- en informatie-instrument

De kassa zoals die nu nog in veel winkels en horecabedrijven wordt gebruikt, kan naar het museum. Ondernemers die willen overleven zullen moeten investeren in professionele afrekensystemen. De afrekenfunctie van deze systemen blijft belangrijk, maar is slechts een stukje van een groter geheel; een bedrijfsautomatiserings-systeem met informatie die steeds meer ‘in de cloud’ wordt opgeslagen. In de kassa van de toekomst komen alle processen en data samen. Deze gegevens zijn voor de ondernemer ‘goud’ waard en moeten dan ook zorgvuldig beschermd, bewaard en ontsloten worden. Bovendien moet de kassa koppelen met de diverse apparaten die de consument zelf meebrengt. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (SBA) in samenwerking met CheckOut.nl.

Eenvoudige kasregisters lopen achter bij de ‘connected consument’

Op dit moment hebben nog veel MKB-ondernemers (60%) een eenvoudig afrekensysteem, een zogenoemd kasregister. Daarmee lopen ze niet in de pas met hun klanten die inmiddels de hele dag door verbonden zijn, voor ze op pad gaan of onderweg informatie opzoeken, vergelijkingen maken en verwachten dat ze in de zaak op dezelfde manier bediend worden als online. De betere computerkassa’s van nu en zeker de kassa van de toekomst ondersteunen ondernemers hierbij. Om dezelfde informatie op alle plekken en door diverse partijen in de keten benaderbaar te laten zijn, is cloudopslag een logische oplossing.

Kassaleveranciers moeten zorgen voor koppelingen en betrouwbare databeveiliging

Veel leveranciers van computerkassa’s (82%) hebben al een (gedeeltelijke) migratie naar de cloud achter de rug of zijn daarmee bezig. De uitdaging voor kassaleveranciers is dat zij zorgen voor de noodzakelijke koppelingen vanuit de kassa naar apparaten, andere software of bestanden van de ondernemer of ketenpartners, randapparatuur etc. Ook op het gebied van databeveiliging moeten veel kassaleveranciers nog stappen maken.

Voor niets gaat de zon op

De meeste ondernemers hebben – zeker met online verkopen erbij – steeds complexere processen en baat bij stuurinformatie en koppelingen. Dat kost geld, maar is de investering meer dan waard. Veel ondernemers kijken bij de aankoop van een kassa vooral naar prijs. Zij realiseren zich onvoldoende dat de functie en waarde van hun bedrijf groter wordt naarmate er meer data wordt verzameld en op een goede manier wordt ontsloten. Hun bedrijf krijgt ook bij verkoop extra waarde door nuttige data en niet zozeer doordat dat bedrijf al jaren op een bepaalde plek zit en aardig draaide. Een goed afrekensysteem ondersteunt de ondernemer bovendien op het gebied van bijvoorbeeld de bewaarplicht (7 jaar), voldoen aan privacywetgeving rondom klantgegevens, betrouwbare opslag van transactiegegevens, managementinformatie en rapportages.

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport ‘Van afrekenpunt naar bedrijfsautomatiseringssysteem en informatietool’ vindt u hier

Rapport de toekomst van de kassa