Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Donderdag 3 september hebben de heren Pim en Rob Brokken, directie van Bork Horeca automatisering, het kassakeurmerk certificaat in ontvangst mogen nemen.

Het certificaat werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor leveranciers met een kassakeurmerk overhandigd door de heer Will Reijnders, voorzitter van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen.

Bork Horeca ontvangt het certificaat voor de door hen geleverde horeca kassasoftware DINO vanaf versie 40.24. Het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen is een onafhankelijk en transparant keurmerk voor kassasystemen. In de afgelopen maanden zijn er drie nieuwe keurmerken uitgereikt. Bork Horeca is hiermee de 16e leverancier die het keurmerk verkrijgt.

Kassa met Keurmerk biedt zekerheid

Een kassa met een Keurmerk levert ondernemers zekerheid op alle gebieden die belangrijk zijn voor een goede administratie en bedrijfsvoering. Zo levert het gebruik ervan de ondernemer aan de ene kant direct tastbare financiële voordelen op en aan de andere kant kan je erop vertrouwen dat de zaken die echt belangrijk zijn goed geregeld zijn. Een Keurmerkkassa staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit. Een Betrouwbaar Afreken Systeem is dan ook het hart van de onderneming.