Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

De laatste tijd wordt bij het SBA-secretariaat regelmatig navraag  gedaan (vanuit de markt en door ketenpartners) naar systemen waarvan het keurmerk (mogelijk) vervallen is. Op de SBA site is een speciale pagina waar de vervallen keurmerken, voorzien van reden, worden gecommuniceerd. De vermelde bedrijven en systemen zijn in het bezit geweest van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem maar mogen dit om reden niet meer voeren. U vindt in het overzicht de naam van de organisatie, het systeem en de reden waarom het keurmerk vervallen is en per welke datum.

Afrekensystemen waarvan de leverancier niet langer gecertificeerd is vallen niet langer in de categorie Betrouwbare Afrekensystemen. Ketenpartners zijn hiervan op de hoogte.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen, tel. 070-320 67 30.

 

Vervallen keurmerken