Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Op initiatief van de Belastingdienst wordt een klankbordgroep Auditfile Afrekensystemen samengesteld. Mocht u interesse hebben om in het overleg deel te nemen dan kunt u zich aanmelden via het secretariaat van Stichting SBA.

Het Auditfile Platform is een privaat-publieke samenwerking die de auditfiles van de ‘Auditfile Familie’ ontwikkelt en onderhoudt. Voor elke auditfile is er een klankbordgroep. Voor de XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) is dat de Klankbordgroep Auditfile Afrekensystemen.
De implementatie van de Auditfile Afrekensystemen in afrekensoftware biedt ondernemers de mogelijkheid om op efficiënte wijze hun fiscale verplichtingen na te komen. Maar dat niet in de eerste plaats. Met een Auditfile Afrekensystemen kunnen administratieve, fiscale en financiële dienstverleners, onafhankelijk van de afrekensoftware, hun dienstverlening efficiënter maken en extra functionaliteit aanbieden.

Het doel van deze klankbordgroep is het onderhouden, actualiseren en aanpassen aan de behoefte van de markt van de auditfile specificaties. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de verschillende marktpartijen en stakeholders. Een belangrijk deel van de markt betreft de keurmerkorganisatie en de keurmerkhouders van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Meer informatie is te vinden op: https://www.softwarepakketten.nl/upload/auditfiles/Governance-Auditfile-Familie.pdf