Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Leveranciers en systemen

Onderstaande leveranciers hebben voor één of meerdere systemen het keurmerk:

Untill Ordering Software C35.100.1 en hoger

Erkend resellers

Onderstaaande resellers/dealers leveren minimaal één systeem met een keurmerk.

Vervallen keurmerken

De systemen van onderstaande leveranciers voldoen niet langer aan de gestelde beheersdoelen en normering, waardoor het keurmerk op deze systemen is komen te vervallen.

Leverancier

Systeeminformatie

Datum

NewWay Retail Solutions

Blue Retail en Kassamatic versie 3.72 en hoger

1-6-2022

Van Hessen

Micros RES3700 versie 4 en hoger

24-2-2021

Arantek

Arantek versie 6.6 en hoger

22-2-2021