Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Als producent of leverancier van afrekensystemen kunt u deelnemer worden van de Stichting en een procedure volgen om uw product(en) te laten keuren voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem (download hier het aanmeldformulier).
Door u aan te melden verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Deelnemersvoorwaarden van de Stichting. Deelnemers zijn jaarlijks contributie verschuldigd.  De contributie bestaat uit twee delen: een vaste bijdrage en daarnaast een variabele deelnemersbijdrage gebaseerd op omzetklasse.

Na aanmelding wordt u deelnemer van de Stichting. Het is de bedoeling dat u vervolgens binnen 6 maanden een Keurmerk aanvraagt voor ten minste één van uw afrekensystemen.  Het Keurmerk mag alleen gevoerd worden door deelnemers die succesvol de zelfbeoordeling betrouwbaar afrekensysteem hebben ingevuld en de toetsing daarvan door de Stichting succesvol hebben voltooid. De Keurmerk aanvraag bestaat uit een zelfbeoordeling en managementverklaring. Aan het aanvragen van het keurmerk zijn eenmalige kosten verbonden, in verband met het inschakelen van de externe auditor.

Na aanmelding en voldoen van de bijbehorende kosten, ontvangt u de documentatieset. Deze documentatieset bestaat uit de onderstaande documenten:

  • Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem
  • Zelfbeoordeling betrouwbaar afrekensysteem
  • Definitielijst
  • Managementverklaring, waarin het management van de organisatie dat het keurmerk aanvraagt, verklaart dat de zelfbeoordeling naar waarheid is ingevuld

De ingevulde zelfbeoordeling en de ondertekende managementverklaring kunt u (digitaal) naar het secretariaat van de Stichting sturen (mail to: info@keurmerkafrekensystemen.nl).

De formulieren worden door het secretariaat gecontroleerd op volledigheid en het Bestuur doet een eerste controle op kwaliteit van de aanvraag. In overleg met de keurmerkaanvrager wordt het document vervolgens naar de auditor gestuurd. Deze neemt contact op met de aanvrager als nadere toelichting nodig is. Ten slotte adviseert de auditor het bestuur van de Stichting of het afrekensysteem aan de eisen voldoet. Als het besluit van de auditor én het bestuur positief is ontvangt u het keurmerk. Het bestuur brengt u hiervan schriftelijk op de hoogte. U ontvangt dan ook het keurmerkcertificaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *