Keurmerk aanvragen

Als producent of leverancier van afrekensystemen kunt u deelnemer worden van de Stichting en een procedure volgen om uw product(en) te laten keuren voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem (download hier het aanmeldformulier).
Als deelnemer dient u akkoord  te gaan met de Deelnemersvoorwaarden van de Stichting. Deelnemers zijn jaarlijks contributie verschuldigd.  De contributie bestaat uit twee delen. Alle deelnemers betalen een vaste bijdrage van € 1.500. Daarnaast betaalt u een extra variabele deelnemersbijdrage gebaseerd op omzetklasse oplopend van € 500,-,   € 1.000,- tot € 1.500,-.

Na aanmelding wordt u aspirant-deelnemer van de Stichting. Het is de bedoeling dat u vervolgens binnen een half jaar een Keurmerk aanvraagt voor ten minste één van uw afrekensystemen.  Het Keurmerk mag alleen gevoerd worden door deelnemers die succesvol de zelfbeoordeling betrouwbaar afrekensysteem hebben ingevuld en de toetsing daarvan door de Stichting succesvol hebben voltooid. De kosten voor het aspirant lidmaatschap bedragen € 1.000,- op jaarbasis. Voor aanmeldingen na 1 juli hanteren wij een tarief van € 750,-. De kosten voor de Keurmerkaanvraag (audit) bedragen € 1.995,-. De Keurmerk aanvraag bestaat uit een zelfbeoordeling en managementverklaring. U kunt hierbij gebruik maken van de volgende documenten:

De ondertekende documenten kunt u (digitaal) naar het secretariaat van de Stichting sturen (mail to: info@keurmerkafrekensystemen.nl).

De formulieren worden door het secretariaat gecontroleerd op volledigheid en het Bestuur doet een eerste controle op kwaliteit van de aanvraag. In overleg met de keurmerkaanvrager wordt het document vervolgens naar de auditor gestuurd. Deze neemt contact op met de aanvrager als nadere toelichting nodig is. Ten slotte adviseert de auditor het bestuur van de Stichting of het afrekensysteem aan de eisen voldoet. Het Bestuur kent het Keurmerk al of niet toe en informeert u over de beslissing.