Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Een kassa krijgt niet zomaar een certificaat ‘Betrouwbaar Afrekensysteem’. Daarvoor moet de producent eerst een procedure doorlopen om vast te stellen of het voorgedragen kassa systeem voldoet aan de norm betrouwbaar afrekensysteem die de Stichting stelt. Producenten doorlopen een self assessment en leveren allerlei gegevens over hun bedrijf en het afrekensysteem. Auditors van de Belastingdienst en BDO leveren een belangrijke bijdrage aan de beoordeling. Uiteindelijk besluit het Bestuur van de Stichting of het Keurmerk verleend kan worden.

bdo-logo       belastingdienst-logo

De procedure is als volgt:

  1. U meldt zich bij de Stichting aan als deelnemer.
  2. Binnen een half jaar stuurt u een keurmerkaanvraag plus bijbehorende documenten voor ten minste één van uw kassasystemen naar het secretariaat van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen (zie Deelnemersvoorwaarden). Het secretariaat doet een eerste check waarna de stukken worden doorgestuurd voor de officiële audit.
  3. De Stichting kijkt of de aanvraag ook inhoudelijk aan de eisen voldoet en neemt indien relevant contact met u op om u verder te adviseren. Een auditor van de Belastingdienst is hierbij nauw betrokken.
  4. Op basis van deze controles kunt u nog aanpassingen doen in de self assessment (zelfbeoordeling). Vervolgens kan de managementverklaring getekend worden.
  5. Als het proces doorlopen is en de stukken in orde zijn, gaan de documenten naar BDO. Voorafgaande aan de audit moet de eenmalige auditbijdrage wel voldaan zijn.
  6. BDO neemt indien relevant contact met u op wanneer er vragen zijn of extra informatie nodig is.
  7. BDO brengt rapport uit in hoeverre het afrekensysteem voldoet aan de eisen. U wordt in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Een finale versie van de rapportage inclusief uw eventuele commentaar gaat als advies naar de Stichting.
  8. Het bestuur besluit op basis van de rapportage het Keurmerk wel of niet te verlenen. Indien relevant kan met u een extra gesprek gevoerd worden of aanvullende afspraken worden vastgelegd.
  9. U ontvangt het keurmerkcertificaat. In overleg wordt een passend moment voor de officiële uitreiking gekozen. De uitreiking wordt uitgebreid gecommuniceerd en op de website wordt het nieuwe keurmerkproduct toegevoegd. Ook op checkout.nl wordt bij het product vermeld dat het een keurmerk heeft.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *