Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Op deze pagina treft u een overzicht van bedrijven en systemen die in het bezit zijn geweest van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem maar dit om reden niet meer voeren. U vindt hier de naam van de organisatie, het systeem en de reden waarom het keurmerk vervallen is en per welke datum.

Afrekensystemen waarvan de leverancier niet langer gecertificeerd is vallen niet langer in de categorie Betrouwbare Afrekensystemen. Ketenpartners zijn hiervan op de hoogte.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen, tel. 0347-238105