Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Bij aanbestedingen is het van belang vooraf na te denken over het gewenste afrekensysteem en betaalautomaat. Een betrouwbaar betalingssysteem biedt aanbestedende diensten waardevolle gegevens die inzicht geven in de bedrijfsvoering. Om te komen tot een juiste keuze is kennis van de markt van groot belang. Dit marktdossier, dat in samenwerking tussen het expertisecentrum aanbesteden van de overheid PIANOo en Stichting Betrouwbare Afrekensystemen tot stand is gekomen, omvat de onderdelen: inkopen betaalautomaten en afrekensystemen en handreikingen. Lees hier het hele dossier.