Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

 

 

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen

 

 

In deze nieuwsbrief
• Voorwoord Will Reijnders
• Deelnemers en aspirant-deelnemers
• Erkende resellers•  De Belastingdienst in 2015 op vier beurzen aanwezig 

•  Keurmerkkassa vergroot compliance• Promotionele activiteiten Keurmerkhouders• Laatste nieuws: aanhoudingen in Brabant

Heeft u nog vragen?Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website.Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van WezelWilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier
Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord Will Reijnders

Dit is de eerste nieuwsbrief van 2015 en er volgen er snel meer! We gaan de activiteiten van de Stichting  dit jaar namelijk intensiveren. Eén van de punten die we gaan oppakken is vaker en concreter communiceren met u en met ondernemers die een kassasysteem hebben. Als eerste stap hebben we de website www.keurmerkafrekensystemen.nl  geactualiseerd en overzichtelijker gemaakt. Ik nodig u van harte uit de site te bezoeken en ons feedback te leveren.

Inmiddels hebben we  veertien deelnemers met Keurmerk en  maar liefst  vijf aspirant-deelnemers die de aanvraagprocedure voor het Keurmerk doorlopen. De term aspirant-deelnemers is nieuw: tegenwoordig maken we onderscheid tussen deelnemers  en aspirant-deelnemers. Daartoe zijn, in overleg met de Keurmerkhouders, de deelnemersvoorwaarden  aangepast.

Naast deze wijziging, is voor dealers en resellers de mogelijkheid gecreëerd om ’Erkend reseller Keurmerkkassa’s’ te worden.  Een mogelijkheid voor resellers die één of meer typen Keurmerkkassa’s kunnen leveren om te laten zien dat zij zich conformeren aan de doelstellingen van de Stichting en Keurmerkkassa’s verkopen.  De eerste vijf aanmeldingen zijn binnen en met een aantal partijen zijn we daarnaast in gesprek.

De Belastingdienst intensiveert de handhaving op het gebied van misbruik en fraude met afrekensystemen. In deze nieuwsbrief licht de Belastingdienst een tipje van de sluier op.

Ten slotte delen we in deze nieuwsbrief een aantal promotionele acties rond het Keurmerk. Hebt u ook een leuke actie? Laat het ons weten!

Deelnemers en aspirant-deelnemersDe Stichting Betrouwbare Afrekensystemen telt momenteel veertien deelnemers en vijf aspirant-deelnemers. Deelnemers zijn producenten die gecertificeerde afrekensystemen kunnen leveren, aspirant-deelnemers zitten in de procedure om een certificaat te verkrijgen voor een of meer van hun afrekensystemen. De namen van de deelnemers en de nieuwe deelnemersvoorwaarden zijn hier te vinden.Aspirant-deelnemers zijn te herkennen aan dit logo:

Logo Aspirant Deelnemer SBA

Erkende resellers 

We hebben een nieuwe aantrekkelijke mogelijkheid voor kassadealers/resellers. Als u één of meer kassa’s in uw assortiment hebt die het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen hebben gekregen, dan kunt u het predikaat ‘Erkend reseller’ verkrijgen. Voorwaarde is wel dat u dan ook de gedragscode ondertekent. Erkende resellers Keurmerkkassa’s worden met hun bedrijfslogo op de website van de Stichting vermeld. Waar mogelijk zal de Stichting ondersteuning bieden bij de promotie van Keurmerkkassa’s. De jaarlijkse bijdrage voor erkende resellers bedraagt € 250,-. Interesse? U vindt de gedragscode  hier.Op de onze website staat ook een formulier dat u kunt gebruiken om zich aan te melden.Erkende resellers zijn te herkennen aan dit logo:Logo Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem_gecertificeerd leverancier

.

De Belastingdienst in 2015 op vier beurzen aanwezigIn een gezamenlijke stand met de Douane stond de Belastingdienst dit jaar al op de Horecava in Amsterdam en HorecaEvenTT in Assen. In het najaar geeft zij ook acte de présence op horeca-beurzen in Rotterdam en Maastricht. Belangrijkste focus zijn keurmerken.De Belastingdienst is op de beurzen aanwezig om de ondernemer te informeren over onder meer de ontwikkelingen op het gebied van de drie keurmerken:

– Betrouwbare Afrekensystemen

– Rittenregistratie

– Zeker OnLine,(voor administratieve diensten)

In gesprek met de ondernemer leggen medewerkers van de Belastingdienst uit dat de ondernemer bij de inrichting van zijn bedrijf keuzes kan maken. Het effect van zijn keuze heeft invloed op de betrouwbaarheid en efficiency van zijn bedrijfsprocessen maar ook op het mogelijke toezicht van de Belastingdienst. Als een ondernemer werkt met keurmerken levert dat de Belastingdienst betrouwbare voorinformatie waarmee zij in het toezicht rekening houdt. Daarnaast is er aandacht voor de bewaarplicht, bij keurmerksystemen is dat goed geregeld maar in de praktijk is de ondernemer niet altijd bewust van wat hij van zijn administratie moet bewaren en voor hoe lang.

De ondernemer ontvangt als dank voor het gesprek en zijn aandacht een iPad-doekje met daarop de logo’s van de 3 keurmerken.

De Douane informeert op beurzen de ondernemers onder meer over het Meldpunt accijns en de app Meldpunt accijnsfraude. Hoe concurrentievervalsing gezamenlijk tegen is te gaan (toezicht doen we samen) en de verplichtingen voor ondernemers als die zelf accijnsgoederen uit andere landen betrekken of zelf gaan produceren. Naast voorlichting aan bezoekende ondernemers  praten de belastingdienstmedewerkers ook veel met andere standhouders waaronder producenten en leveranciers van kassasystemen.

Andere beurzen waar u de Belastingdienst in 2015 treft:

Gastvrij Rotterdam 21 t/m 23 september
BBB Maastricht 5 t/m 7 oktober

Keurmerkkassa vergroot compliance“Wij willen dat iedereen netjes en tijdig aangifte doet. Dat ondernemers compliant zijn.  Een keurmerkkassa helpt daarbij”, zegt Karin Geelhoed van de Belastingdienst. Daarom stimuleert de Belastingdienst het gebruik van kassasystemen met een Keurmerk. Karin Geelhoed is handhavingsadviseur voor o.a. contante geldstromen bij de Belastingdienst.“Voorlichting is belangrijk”, zegt Geelhoed. “Belastingdienstmedewerkers informeren ondernemers over Keurmerkkassa’s, we staan op beurzen zoals de Horecava en verspreiden flyers.”

Behalve rechtstreeks ondernemers informeren over Keurmerkkassa’s geeft de Belastingdienst ook voorlichting over kassa’s aan fiscaal dienstverleners. Zij zijn een belangrijke schakel tussen de ondernemers en de Belastingdienst. Met koepels van fiscaal dienstverleners vindt gestructureerd overleg plaats. Ook is er een digitaal forum voor fiscaal dienstverleners en organiseert de Belastingdienst ieder jaar de Intermediairdagen. Hier worden fiscaal dienstverleners bijgepraat over actuele ontwikkelingen als het Keurmerk. Naast voorlichting zijn er toezichtwerkzaamheden zoals controles die ook kunnen helpen om ondernemers de voordelen van keurmerkkassa’s te laten zien. Medewerkers van de Belastingdienst wijzen de ondernemer dan op de voordelen en het gebruik van een kassa met keurmerk.”

Controles en de FIOD

“Als de Belastingdienst een kassasysteem op het spoor komt waarmee afgeroomd kan worden, onderzoeken we welke ondernemers ook gebruik maken van dit kassasysteem ”, zegt Karin.

“Een voorbeeld zijn de doorzoekingen die de FIOD begin december 2014 onder leiding van het functioneel parket heeft gedaan bij een restaurantketen. Zij worden verdacht van vermoedelijke fraude waarbij omzet structureel is afgeroomd. Op 20 verschillende locaties in het land zijn diverse woningen en bedrijfslocaties doorzocht waarbij administraties en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Bij deze doorzoekingen waren 300 man betrokken”.

“In verschillende andere acties van de afgelopen paar jaar zien we hetzelfde patroon. Een signaal over een te manipuleren kassasysteem waarmee omzet kan worden afgeroomd. Een ondernemer die daadwerkelijk op deze wijze omzet verzwijgt. Dan zoeken we uit wie de leverancier van het kassasysteem was en bij welke bedrijven deze kassa’s nog meer worden gebruikt. Vaak komt dat dan tot een grote actie met de FIOD en controles want we hebben het wel over vermoedelijke fraude.”

Zekerheid

“We weten natuurlijk dat er kassasystemen met afroommodules in omloop zijn. We hebben daar als Belastingdienst hinder van, maar kunnen daar niets aan doen omdat er in Nederland geen wettelijke eisen gesteld zijn aan kassasystemen.”, zegt Karin. “Uiteindelijk gaat het erom of een ondernemer gebruik maakt van die mogelijkheid of niet.” Voor ondernemers die zekerheid willen en geen gedoe met de Belastingdienst is een kassa met een keurmerk een uitkomst. Alle gegevens worden geregistreerd en bewaard en daar kunnen we in het toezicht rekening mee houden. Want bij controle kunnen we dan heel snel nagaan of de omzetverantwoording in orde is.”

Promotionele activiteiten KeurmerkhoudersLeuk om te zien hoe sommige Keurmerkhouders het Keurmerk Betrouwbare
Afrekensystemen actief onder de aandacht brengen. Wij delen deze ervaringen
graag met u. Zo maakte Untill onder het motto ‘Bruisend Horeca’ een serie
informatieve filmpjes met interessante voorbeelden uit de praktijk om uit te
leggen wat het belang van een goede kassa voor horeca-ondernemers is. In
de filmpjes 1 en 5 wordt ook het Keurmerk vermeld.

De filmjes kunt u bekijken op de site van Untill klik hier. Goede actie, Untill!!

Van Newway ontvingen we een poster met de Top 30 Retailers 2015 waarop
Newway heeft geadverteerd. Uiteraard met vermelding van het Keurmerk!

Hebt u ook leuke (marketing)actie gedaan waarbij het Keurmerk onder de
aandacht wordt gebracht? Wij horen het graag. Input kunt u sturen naar
info@keurmerkafrekensystemen.nl.

Laatste nieuwsVolg ons op Twitter: https://twitter.com/kassakeurmerk