Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Brancheorganisatie KHN: goed ondernemerschap is werken met goede materialen, dus ook een betrouwbaar kassasysteem

Koninklijke Horeca Nederland“Wij zijn voorstander van kassasystemen met een keurmerk”, aldus Paul Schoormans, beleidsadviseur van Koninklijke Horeca Nederland. “Wij werden erop aangesproken als ondernemers werkten met kassa’s waarmee ze omzet konden manipuleren. Onze reactie was: (…) kom maar op met je lijstje met goede kassa”.

Paul Schoorlmans, Beleidsadviseur Koninklijke Horeca NederlandVolgens Schoormans hebben ondernemers belang bij goede kassasystemen. Voor hun bedrijfsvoering, omdat ze op die manier o.a. hun voorraden beter kunnen beheren. En om precies te weten wat er in hun bedrijf gebeurt en welke transacties er plaatsvinden. “De horeca is een zeer diverse sector. Het varieert van internationale hotelketens met geavanceerde reserveringssystemen tot en met de kroeg op de hoek met een eenvoudige kassa. Die kan gebruik maken van een eenvoudige keurmerkkassa. Waar het om gaat is dat alles zichtbaar blijft. Je kunt soms te veel aanslaan, of te weinig, dus je mag best correcties maken. Als het achteraf maar zichtbaar is.”Volgens Schoormans hebben ondernemers belang bij goede kassasystemen. Voor hun bedrijfsvoering, omdat ze op die manier o.a. hun voorraden beter kunnen beheren. En om precies te weten wat er in hun bedrijf gebeurt en welke transacties er plaatsvinden. “De horeca is een zeer diverse sector. Het varieert van internationale hotelketens met geavanceerde reserveringssystemen tot en met de kroeg op de hoek met een eenvoudige kassa. Die kan gebruik maken van een eenvoudige keurmerkkassa. Waar het om gaat is dat alles zichtbaar blijft. Je kunt soms te veel aanslaan, of te weinig, dus je mag best correcties maken. Als het achteraf maar zichtbaar is.”Lees hier het hele interview met Paul Schoormans.

Twee nieuwe keurmerkleveranciers

 

We hebben begin april weer twee leveranciers een certificaat kunnen uitreiken: de firma’s Bolt en van Hessen.

van Hessen Retail Van Hessen voor Micros 3700 (versie 4 en hoger)
Bolt Automatisering Bolt met  Mplus Touchscreen Kassa (versie 3.3.0 en hoger)

Uiteraard feliciteren wij Van Hessen en Bolt met het behalen van het keurmerk. Hiermee komt het aantal keurmerkleveranciers op tien.
De procedure voor keurmerkaanvraag vindt u op de website van de Stichting: in de aanvraagdocumenten zijn de leerervaringen van de afgelopen maanden verwerkt (een handreiking en een werkprogramma) en er is een Engelse vertaling gemaakt, omdat een aantal importeurs het keurmerk willen aanvragen en een aantal keurmerkaanvragers hun softwareontwikkeling in het buitenland doen.

Keurmerkleverancier Sharp timmert aan de weg met het keurmerk

Pieter Dorrepaal, Product Marketing Manager ECR Information Systems van Sharp Electronics Benelux bv., laat ons regelmatig weten op welke manier zijn bedrijf keurmerkkassa’s onder de aandacht brengt van potentiële afnemers. We delen deze informatie ter inspiratie graag met u en zijn ook zeer benieuwd naar promotie-activiteiten van andere keurmerkleveranciers. Laat het ons dus vooral weten als u met keurmerkkassa’s adverteert, op een beurs staat, als u bent geïnterviewd o.i.d.! We moeten er immers samen voor zorgen dat ondernemers weten dat ze een keuze kunnen maken voor betrouwbare afrekensystemen en laten zien dat er steeds meer keuze in komt.

“Staples OC biedt tegenwoordig actief de Sharp keurmerk kassa aan” vertelt Dorrepaal. Hij stuurde ons onderstaande advertentie toe die dat feilloos duidelijk maakt.
“De MAKRO heeft al jaren een eigen kassa merk, SIGMA (zonder keurmerk) en is nu bezig de “switch” naar Sharp keurmerk kassa te maken. Dat kost tijd, want er zijn nog bestaande voorraden. Ook Office Depot (http://www.vikingdirect.nl/) en Sligro zijn met dezelfde “switch” bezig”.  In april is met Quantore (met 480 leden) afgesproken dat zij begin mei in het magazine Office Offers uitgebreid aandacht zullen besteden aan Sharp Keurmerkkassa’s”. Ten slotte vertelt Pieter dat hij in het magazine van CBW – Mitex een advertentie heeft geplaatst bij het artikel dat het blad besteedt aan het keurmerk. Al met al heel wat exposure voor de keurmerkkassa’s van Sharp.

Laat u ons weten hoe u aan de weg timmert?

  

Inval bij ETC in Belgie

Bork
Naar aanleiding van de berichtgeving over de inval bij ETC in België is door het bestuur gesproken met Stichtings-deelnemer Bork Horeca in hoeverre dit ook hun raakt, daar Bork producten van ETC levert. Directeur Pim Brokken van Bork: “Bork Horeca levert in Nederland al jaren een eigen versie onder eigen label waarbij manipulatie van data onmogelijk is. Bork is op dit moment bezig met het behalen van het Keurmerk en verwacht dit op korte termijn te halen”

Intentieverklaring

Eind maart heeft het bestuur een email gestuurd aan degenen die april 2011 de Intentieverklaring “Het Betrouwbare Afrekensysteem” hebben ondertekend, maar zich nog niet als deelnemer van de Stichting hebben aangemeld. Zij werden uitgenodigd om zich alsnog als deelnemer aan te melden.

Mochten zij willen afzien van deelname, dan is het verzoek gedaan om de reden(en) daarvan door te geven. Naast een tiental nieuwe deelnemers, een beperkt aantal afmeldingen met redenen, waren er ook nog reacties met vragen over het deelnemerschap.

Per saldo resteerden er toch nog de nodige “Intentieverklaarders” die niet hebben gereageerd.

De Belastingdienst, als medeondertekenaar van de Intentieverklaring, hecht er echter aan dat ondertekenaars hun “uitgesproken” intenties ook nakomen.

Op korte termijn zullen degenen die niet hebben gereageerd een herinneringsbrief ontvangen.