nieuwsbrief – december 2013

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Voorwoord Will Reijnders

Met de Feestdagen al in het verschiet, is dit de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Allereerst kan ik melden dat we op 12 november tijdens een feestelijke bijeenkomst aan Stroke! Horeca Automatisering-unTill Nederland BV het Keurmerk hebben uitgereikt voor unTill Ordering Software.Op dit moment zitten nog drie Keurmerkaanvragen in het reviewtraject en is één aanvraag onderweg. Het aantal Keurmerkkassa’s groeit dus gestaag.In oktober heeft de stichting een bijeenkomst voor resellers georganiseerd. Naast het verstrekken van informatie over de stand van zaken bij de stichting en over de handhavingsactiviteiten door de Belastingdienst, was de nodige tijd ingeruimd om met de resellers van gedachten te wisselen over hun positie binnen de stichting. Daarover hebben we tijdens het overleg met de voorlopige Raad van Deelnemers uitvoerig gesproken. We hebben als bestuur onlangs ook een bespreking gehad met afgevaardigden van de Stichting Betaal Collectief (SBC) over hun positie. De SBC-leden zijn leveranciers die vooral aan grote retailers maatwerksoftware leveren. Al deze gesprekken waren voor het bestuur mede aanleiding om eens goed na te denken over een aantal van de oorspronkelijke organisatorische en inrichtingsaspecten van de stichting, die gaandeweg zijn gaan knellen. We zijn bezig met een evaluatie die moet leiden tot een plan van aanpak voor de toekomst. Daarbij spreken we met alle stakeholders. Let wel: het fundament van het Keurmerk – de Normatiek – staat op geen enkele manier ter discussie!

We komen hier binnenkort op terug. Voor dit moment, wellicht nog wat vroeg, rest mij u alvast Fijne Feestdagen toe te wensen en een in alle opzichten voorspoedig 2014.

 
Keurmerk op TV

Zondag 1 december besteedde het TV-programma Ondernemend Nederland (RTL7) aandacht aan het Keurmerk Betrouwbare afrekensystemen in een item over de website checkout.nl, de onafhankelijke adviseur over betaalautomaten en kassa’s van de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen. Hebt u het item gemist? Terugkijken kan via onderstaande link:
BEKIJK DE UITZENDING
Alles moet kloppen in café MAXIM

“De Belastingdienst heeft mij overtuigd van het nut van een goede kassa”, zegt Petry van der Logt, eigenaar van café Maxim in Nijmegen. “Zo’n computerscherm is niet mijn ding, maar ja, het is wel de toekomst.”
Het voordeel van de kassa is dat Petry meer zicht heeft op wat er in haar bedrijf gebeurt. Daardoor kan ze haar medewerkers beter inroosteren. “Op zondag- en maandagavond bijvoorbeeld stonden er altijd twee mensen, terwijl de omzet laag was. Nu weet ik dat, dus dat doe ik niet meer. Alleen bij het afsluiten zijn er nog twee personen, maar dat heeft met veiligheid te maken.”
Een ander voordeel is dat ze gespecificeerde facturen kan maken. “Dat speelt vooral bij grote bedrijfsborrels. Op de factuur staat nu precies hoeveel glazen er gedronken zijn van een bepaalde wijn. Dat komt professioneler over. Het aantal bedrijfsborrels bij Maxim neemt toe en dat komt volgens mij ook daardoor.”
LEES HET ARTIKEL
Beroep in cassatie tegen uitspraak kassasysteem EWS

In de nieuwsbrief van september stond een kort bericht over de merkwaardige gerechtelijke uitspraak over Kassasysteem EWS. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de ondernemer niets te verwijten valt als hij of zij een kassa gebruikt die de gegevens niet gedurende de fiscale bewaartermijn kan bewaren. De Stichting Betrouwbare Afrekensystemen verbaasde zich over deze uitspraak. Het is immers de ondernemer die kiest voor een goede inrichting van zijn restaurant. Daar hoort een kassa bij die moeiteloos ook aan de fiscale verplichtingen voldoet.
Het ministerie van Financiën heeft inmiddels bij de Hoge Raad beroep in cassatie aangetekend. Om aan te geven dat de Belastingdienst niet de enige is die deze uitspraak niet begrijpt, is ook het artikel uit de vorige Nieuwsbrief in de motivatie opgenomen.