Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare AfrekensystemenIn deze nieuwsbrief:

  • Voorwoord Will Reijnders

  • Afleververklaring
  • Nieuwe aanvragen

  • Belastingdienst informeert fiscaal dienstverleners
  • Recent verschenen artikelen & columns
  • Aandacht rondom het keurmerk

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag via e-mailadres: jelle.attema@ecp.nl

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via:

dit formulier

Voorwoord Will Reijnders

De datum 1 juli 2013 is een belangrijke streefdatum, die al is genoemd in de intentieverklaring die zo’n 80 producenten en leveranciers samen met de Belastingdienst op 18 april 2011 ondertekenden! De intentie van deze verklaring was dat de ondertekenaars op 1 juli 2013 geen afrekensystemen meer zouden leveren die niet helemaal gesloten kunnen worden. Ook in de Deelnemersvoorwaarden van de Stichting is deze intentie nadrukkelijk overgenomen. Het idee daarbij was, dat alle deelnemers deze datum zouden halen. Dat is echter niet bij iedereen gelukt en dat betekent dat het bestuur waardevolle relaties zal moeten confronteren met het feit dat zij niet geheel voldoen aan de voorwaarden.

Het bestuur doet dit vanuit de overtuiging dat het Keurmerk op termijn alleen bestaansrecht heeft bij het leveren van kwaliteit, ook in de vorm van het nakomen van afspraken. Immers, een ondernemer die een afrekensysteem koopt bij een deelnemer van de Stichting moet er onvoorwaardelijk op kunnen vertrouwen dat het afrekensysteem voldoet aan de daarvoor geldende normen.

Om deelnemers, die op dit moment nog niet kunnen voldoen aan de deelnemersvoorwaarden, tegemoet te komen, maar ook om nieuwe relaties de gelegenheid te bieden om al vroegtijdig blijk te geven van hun intenties, introduceert de Stichting het aspirant-deelnemerschap.

De aspirant-deelnemer heeft in principe zes maanden om volwaardig deelnemer te worden. De Stichting en de Belastingdienst kunnen de aspirant-deelnemer in dit proces ondersteunen. Ondertekenaars van de intentieverklaring die nog geen deelnemer zijn, zullen worden benaderd door de Belastingdienst. Ook zij kunnen nu gebruik maken van de mogelijkheid om aspirant-deelnemer te worden.

Afleververklaring

Bij in principe open afrekensystemen die door de Deelnemer bij aflevering, middels bijvoorbeeld parameters, zodanig kunnen worden ingesteld dat zij wel aan de normatiek van het keurmerk voldoen, verstrekt de leverancier een Afleververklaring.

Met de Afleververklaring geeft de Deelnemer dan aan dat het afrekensysteem bij aflevering voldoet aan de normatiek voor een betrouwbaar afrekensysteem. Het bestuur gaat de deelnemersvoorwaarden wel aanscherpen.

Nieuwe aanvragen

Recentelijk heeft UnTill een keurmerk aanvraag ingediend. Een keurmerk-aanvraag voor Arantec bevindt zich momenteel in de afrondende fase. De verwachting is dat ook zij binnenkort het keurmerk mogen voeren.

De stichting heeft inmiddels 10 afrekensystemen die een Keurmerk mogen voeren. Op onze website zijn deze afrekensystemen te vinden.

Fiscaal dienstverleners geïnformeerd

De Belastingdienst heeft in een pilot fiscaal dienstverleners voorgelicht over omzetverantwoording en kassa’s. In sessies van circa 2,5 uur zijn boekhouders, accountants, fiscalisten op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van keurmerk kassa’s voor de bedrijfsvoering en van de fiscale verplichtingen rond omzetverantwoording in de administratie.
Na een evaluatie wordt door de Belastingdienst voor de zomer besloten of deze voorlichting landelijke navolging krijgt.
Waarom hecht de Belastingdienst zoveel waarde aan kassa’s waarmee niet gemanipuleerd kan worden? En waarom biedt zo’n kassa voor de ondernemers zelf ook zoveel voordelen? Lees verder in een kort verslag van een van de voorlichtingen.

Recente artikelen & columns

Keurmerk moet vertrouwen weer herstellen

Karin Valk, directeur van Valk software, vindt het jammer dat dit keurmerk blijkbaar nodig was, maar na recente misstanden moet het vertrouwen weer hersteld worden. Valk verwacht dat haar systemen voor Kerstmis gecertificeerd zijn.

Lees hier het hele artikel uit Franchise+, juni 2013

__________________________________________________________

Keurmerkkassa’s zijn een positieve ontwikkeling

“Een Keurmerkkassa levert de gebruiker, de leverancier en de Belastingdienst voordelen op: kwaliteit, zekerheid & betrouwbaarheid.

Dit levert tijdwinst op en bespaart kosten. Voor iedereen een win-winsituatie.”

Peter Veld Belastingdienst over het keurmerk in Franchise+ van Juni 2013, lees hier het hele artikel.

__________________________________________________________

“Kassa” Column Will Vennix uit de Stentor

Will Vennox bij De Beer Accountants en Belastingadviseurs schrijft met enige regelmatig over fiscale aangelegenheden in de Stentor. Over het Keurmerk schrijft hij: “Verplicht stellen kan de Belastingdienst niet, maar het moge duidelijk zijn dat degene die niet meedoen op extra aandacht en controles kan rekenen, zeker op de langere termijn”. Lees de hele column via onderstaande link.

Aandacht rondom het keurmerk

In InRetail stond onlangs een uitvoerig verhaal over het Keurmerk. Twee leveranciers adverteerden bij het artikel.

Laat ons weten welke promotionele activiteiten u rond uw keurmerkkassa’s onderneemt. In de nieuwsbrief besteden we hier aandacht aan.

Copyright © |2013| Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen | All rights reserved.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *