Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen

In deze nieuwsbrief• Voorwoord Will Reijnders
• Duitsland gaat kassafraude krachtig bestrijden
Een kassasysteem moet zekerheid bieden• Keurmerkkassa-teller op checkout.nl • FIOD onderzoekt fraude met kassasysteem
Heeft u nog vragen?Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website. Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan het secretariaat via jelle.attema@ecp.nl.
Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier.
Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord Will Reijnders

Na een strategische heroriëntatie, in nauw overleg met alle stakeholders waaronder de Keurmerkhouders en de Belastingdienst, wordt de stichting op dit moment “omgevormd”. Ik wil vooropstellen dat het Keurmerk en het onderliggende normenkader ongewijzigd blijven. Ook in de aanvraagprocedure als zodanig verandert vooralsnog niets. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het deelnemerschap.

Het volwaardig deelnemerschap staat enkel nog open voor producenten van afrekensystemen waarop het Keurmerk is afgegeven. Keurmerkhouders zijn de boegbeelden van de stichting. Producenten die het deelnemerschap ambiëren worden eerst asprirant-deelnemer. Aspirant-deelnemers dienen binnen zes maanden na aanmelding een aanvraag voor het Keurmerk voor tenminste één van hun afrekensystemen te hebben ingediend. Verder worden er afspraken gemaakt over de termijn waarop ook voor de overige systemen een aanvraag zal worden ingediend.

Dealers/resellers die de doelstellingen van de Stichting onderschrijven komen in een andere relatie tot de Stichting te staan. Daarover zijn we nog in gesprek. Zij kunnen geen Keurmerk aanvragen, maar wel Keurmerksystemen verkopen. Dat is een andere positie in de keten dan de positie die producenten hebben. Het is ons duidelijk geworden dat daarbij een ander type binding met de Stichting en een lagere contributie past.

De website van de stichting is overigens al grotendeels aangepast op bovenvermelde wijzigingen en hierop zijn ook de nieuwe deelnemersvoorwaarden te vinden. Inmiddels hebben zich al weer drie aspirant-deelnemers gemeld en na het afronden van de aanmeldprocedure worden de namen zo spoedig mogelijk op de website vermeld.

Duitsland gaat kassafraude krachtig bestrijden.

Volgens schatting loopt de Duitse fiscus jaarlijks 10 miljard aan belastinginkomsten mis. Al een aantal jaren wordt gepoogd hier iets aan te doen. Zo is in 2010 regelgeving ingevoerd die de gebruikers van kassasystemen – dus ondernemers met toonbankverkeer – verplicht om per 1 januari 2017 kassasystemen te gebruiken die aan regels van betrouwbaarheid voldoen. Een jaar eerder al werd door de werkgroep INSIKA, een samenwerking van producenten van kassasystemen, wetenschap en het Duitse ministerie van Financiën, software ontwikkeld waarmee manipulatie wordt voorkomen. Het lukt de Länder echter tot nu toe niet om tot een krachtige gezamenlijke aanpak te besluiten.

Daar lijkt nu verandering in te komen door de inzet van Walter Borjans, minister van Financiën van Nord-Rhein Westfalen. Vorig jaar nam hij al het initiatief om misbruik van kassasystemen in zijn eigen Bundesland intensiever te gaan bestrijden. Dit voorbeeld krijgt nu navolging in heel Duitsland: onlangs, op 28 mei 2014, besloten de ministers van Financiën van de afzonderlijke Länder dat er voor de hele Bondsrepubliek Duitsland een pakket aan maatregelen wordt ontwikkeld om kassafraude met kracht te bestrijden. In een artikel in het online portaal van de Duitse Horeca-krant AHGZ staan de belangrijkste maatregelen genoemd:

  • Wettelijk invoeren van software die manipulatie van geregistreerde verkopen onmogelijk maakt.
  • Een verbod op het produceren en verhandelen van software die manipulatie mogelijk maken.
  • Uitbreiding van handhaving door het mogelijk maken van onaangekondigde belastingcontroles.
Inmiddels is met deze software praktijkervaring opgedaan bij het bestrijden van fraude in de Taxibranche. Meer weten? Lees hier en/of op deze website meer over het Duitse initiatief.
Een kassasysteem moet zekerheid bieden.

‘In de tabaksdetailhandel zijn de marges klein en het aantal transacties groot. Een ondernemer kan niet voortdurend checken of alles goed gaat in de winkel. Daarom is een kassasysteem dat zekerheid biedt ook zo belangrijk’, stelt Jan Willem Burgering, bestuurslid van MKB Nederland en Detailhandel Nederland.

In de tabaksbranche gaat het allang niet meer alleen om tabak. ‘De gemiddelde tabakswinkelier heeft een jaaromzet van 1,2 miljoen euro’, aldus Burgering. ‘Daarvan komt 4,5 ton uit dienstverlening, zoals money-transfers, postdiensten, afhaalservice en vooral kansspelen. Maar liefst 3 ton is kansspelenomzet. De goederenomzet bedraagt 750.000 euro. Dat betreft een breed assortiment, behalve tabak onder andere snoep, kranten en tijdschriften. De tabaksomzet is 450.000 euro.’

Volgens Burgering maakt een goed kassasysteem niet alleen je administratie gemakkelijker en betrouwbaarder, maar zorgt het ook voor interne controle. Lees hier het volledige interview.

Keurmerkkassa-teller op Checkout.nl De website checkout.nl biedt onafhankelijk advies over eenvoudige kasregisters, POS-systemen en betaalautomaten. De site gaat in op trends, biedt nieuwsberichten en – de kern – een keuzehulp voor ondernemers in met name de detailhandel en horeca die een nieuw systeem willen aanschaffen of willen checken of hun systeem nog up-to-date is. Onlangs heeft de site een toevoeging gekregen op de homepage: een teller en link naar alle Keurmerkkassa’s die te koop zijn, zodat deze kassa’s nog meer onder de aandacht worden gebracht.
FIOD onderzoekt fraude met kassasysteemDe FIOD heeft op woensdag 28 mei 2014 in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een doorzoeking gedaan bij een restaurant in Oosterhout (NB). Het onderzoek richt zich op fraude met omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting. De administratie is bij de doorzoeking in beslag genomen.De FIOD heeft de afgelopen jaren strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar omzetverzwijging waarbij door ondernemers misbruik werd gemaakt van een kassasysteem. Het is gebleken dat bij sommige kassasystemen de mogelijkheid bestaat om de omzetcijfers te manipuleren. Hierdoor wordt door de ondernemer vermoedelijk belasting ontdoken en valsheid in geschrifte gepleegd. Specialisten van de Belastingdienst ontdekten de manipulatie van het kassasysteem tijdens een belastingcontrole bij het betreffende restaurant. Ook bij andere gebruikers van het hetzelfde kassasysteem onderzoekt de Belastingdienst gelijktijdig de betrouwbaarheid van de kassagegevens.Het gebruik van kassasystemen door ondernemers krijgt de laatste jaren meer aandacht van de Belastingdienst. Door intensief toezicht op kassasystemen en de komst van het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen wil de Belastingdienst omzetverzwijging door ondernemers tegengaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *