Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Inhoud

  • Voorwoord Will Reijnders
  • Bestuur SBA
  • The tax gap in Nederland
  • Duitsland kiest voor gecertificeerde afrekensystemen
  • OSWO
  • BAS op tournee
  • Nieuwe aspirant-deelnemers en reseller
  • @Kassakeurmerk op Facebook
  • Uit de media
  • Best practice: Next to Food
Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken oponze website.

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van Wezel.

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren? Laat dat weten via: dit formulier.

Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Facebook
Facebook
Voorwoord

 

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief van 2017 met een verscheidenheid aan berichten. Goed nieuws u te kunnen melden dat het SBA bestuur na het vertrek van Miriam Osten naar de Betaalvereniging Nederland weer op volle sterkte is. Wij zijn heel blij met de toetreding van Eus Peters, directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel, in het bestuur van onze stichting. Verder verwelkomen wij twee nieuwe aspirant-deelnemers en een reseller van afrekensystemen met kassakeurmerk.

We staan aan de vooravond van de lancering van de aangepaste normering van het kassakeurmerk. Hierover binnenkort meer. Daarnaast zijn er op internationaal gebied ontwikkelingen te melden. In Duitsland worden met ingang van 2020 gecertificeerde kassa’s verplicht gesteld

Het keurmerk Zeker-OnLine heeft in december tijdens een Frans-Duitse economische topconferentie in Berlijn een Memorandum of Understanding getekend voor de verdere samenwerking met Trusted Cloud uit Duitsland en Cloud Label uit Frankrijk. Op dit moment wordt, samen met DG CONNECT van de Europese Commissie, gewerkt aan harmonisatie van de normenkaders. Deze ontwikkelingen kunnen met name van belang zijn voor producenten van afrekensystemen die in de cloud werken.

Een ander Europees initiatief is de samenwerking van SBA met Zeker-OnLine en het keurmerk RitRegistratieSystemen om de impact in kaart te brengen van de nieuwe Europese Privacyverordening (Algemene Verordening Privacybescherming), waaraan iedere organisatie die persoonsgegevens vastlegt vanaf mei 2018 moet voldoen. Waar relevant nemen we de kruisbestuiving tussen de verschillende keurmerken vanzelfsprekend mee. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Will Reijnders

Bestuur SBA weer op volle sterkte

De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen hebben met ingang van 15 februari 2017 de heer Eus Peters benoemd als secretaris/penningmeester binnen het bestuur van de Stichting.

Eus Peters is directeur van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). Hij heeft veel kennis en ervaring zowel op het gebied van detailhandel als horeca, alsook betalingsverkeer. Voor zijn benoeming bij de RND was hij werkzaam als manager Kennis, Innovatie en Betalingsverkeer bij Koninklijke Horeca Nederland en bekleedde hij de functie van secretaris bij de Nationale Winkelraad van MKB -Nederland.

‘In de B2C omgeving vormt het duo afrekensystemen en betaalterminal het kloppend hart van je bedrijf. En dat hart kan niet hard genoeg kloppen’, aldus Eus Peters. ‘Na jarenlang betrokken te zijn geweest bij betaalterminal.nl en Checkout.nl is dit een mooie en logische stap in een tijdperk waarin verder wordt samengewerkt en technische vooruitgang soms sneller gaat dan we kunnen absorberen’.

‘Ook hier geldt zoekt en gij zult vinden: een aanwinst voor het bestuur!’ aldus Will Reijnders, voorzitter van SBA.

Eus Peters volgt Miriam Osten op die vanaf het moment van oprichting van de stichting de functie van secretaris/ penningmeester heeft bekleed. SBA is Miriam zeer erkentelijk voor haar inspanningen en kijkt terug op een zeer prettige samenwerking.

The Tax Gap in Nederland 

De tax gap is het verschil tussen wat er in theorie aan belastingen binnen zou moeten komen en het bedrag aan belastingen dat daadwerkelijk binnenkomt. Het idee is dat als iedereen zou afdragen wat hij moet afdragen de lasten eerlijker verspreid worden en belastingpercentages omlaag kunnen. Een aantal landen, zoals Zweden, Oostenrijk, Ierland en België, is actief in het bestrijden van omzetverzwijging en het verkleinen van de fiscale kloof. Zij doen ook inschattingen over de omvang van de tax gap en dus over wat nog binnengehaald zou kunnen worden door de fiscus. Hoe zit dat in Nederland?

De inkomsten van de Nederlandse overheid (2015) bedragen 253,5 miljard euro. Daarvan komt een deel binnen via belastingen, een ander deel via premies en gasbaten. De BTW opbrengst wordt geraamd op 46,7 miljard van de totale belastingontvangsten van 148,4 miljard. BTW is de op een na grootste belastinginkomstenbron na loon- en inkomstenbelasting (48,5 miljard). Dat zijn de formele cijfers en wat aan belastinginkomsten wordt gerealiseerd. Maar de tax gap gaat juist over wat niet wordt binnengehaald.

De tax gap kan verschillende oorzaken hebben zoals inningverlies door faillissement en insolvabiliteit, slordigheden en fouten die worden gemaakt door complexiteit van regelgeving, maar ook door fraude en zwart werken. Ook door misbruik van functies in POS systemen en gebruik van elektronische sjoemelsoftware missen overheden belastingopbrengsten in de vorm van  BTW, loonheffing en winstbelasting.

Het lijkt erop dat er enkele honderden miljoenen per jaar meer aan belasting zou kunnen worden binnengehaald als de tax gap wordt gedicht. Keurmerkkassa’s kunnen hieraan een bijdrage leveren. Lees hier het hele artikel.

Duitsland kiest voor gecertificeerde afrekensystemen

Het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem is een echt Nederlandse ontwikkeling. Er is gekozen om de beoordeling te starten vanuit een principe gedreven norm. Transacties moeten juist en volledig worden geregistreerd, aantoonbaar betrouwbaar worden bewaard en de rapporten en queries moeten inzicht geven in de hoofdstromen van de verkopen en de bijzondere transacties. De kwaliteit van het oordeel van de aanvrager en de aangeleverde bewijzen wordt namens de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen getoetst door een externe auditor. Deze benadering is eigenzinnig te noemen als men kijkt naar normering en oplossingen die men elders in de wereld hanteert. Regelmatig nemen wij u mee in de ontwikkelingen buiten Nederland.

In Duitsland is in december 2016 een wet aangenomen waardoor met ingang van 2020 gecertificeerde kassa’s verplicht worden. De hieraan ten grondslag liggende regels zijn nu nog niet bekend. De huidige regels, uitgevaardigd in 2010, gelden onverkort in de periode tot 2020. In de periode 2017 – 2019 voldoen afrekensystemen met het Nederlandse Keurmerk Betrouwbaar Afrekensystemen aan de basisvereisten in Duitsland. Lees hierhet artikel.

OSWO

De Belastingdienst ondersteunt softwareontwikkelaars bij de ontwikkeling van software voor digitaal berichtenverkeer met de Belastingdienst. Voor afrekensystemen valt de auditfile afrekensystemen XAA daaronder. Deze dienstverlening is ondergebracht bij de Belastingdienst/Centrale administratieve processen in Apeldoorn, team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO).

Via OSWO worden onder andere auditfiles gepubliceerd, verschijnen nieuwsberichten over wijzigingen en kunnen software-ontwikkelaars via een forum informatie inwinnen en delen. Tevens beschikt het team OSWO over een test- en validatieservice, waarmee auditfiles kunnen worden getest. Nadere informatie over de services van OSWO kunt u vinden in debrochure.

De diensten van team OSWO zijn alleen toegankelijk voor gebruikers met een ondersteunings-abonnement. Dit ondersteuningsabonnement is gratis. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website www.oswo.nl

 

BAS op tournee

De afgelopen periode heeft BAS samen met onze keurmerkleveranciers veel beurzen en congressen aangedaan. Hierbij een impressie van de Horecava in Amsterdam en de Webwinkel Vakdagen in Utrecht.

Wij horen graag waar wij BAS of uw organisatie de komende tijd treffen. 

Nieuwe aspirant-deelnemers en reseller

Op  19 december hebben wij Cormet Enjoy the good life mogen verwelkomen als aspirant-deelnemer van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Cormet verzorgt alles op het gebied van eten en drinken. Van banqueting tot evenementen en van restaurants op scholen tot festivals. Cormet werkt momenteel aan een eigen afrekensysteem.

Op 23 januari hebben wij ook Unitouch als aspirant-deelnemer welkom mogen heten. Unitouch levert met haar afrekensysteem een totaaloplossing voor horeca, hotel, wellness, bedrijfskantines, recreatieparken en detailhandel.

Wij wensen Cormet en Unitouch veel succes met het doorlopen van de procedure en kijken er naar uit binnenkort het officiële certificaat te mogen overhandigen.

Met ingang van 31 januari heeft Horeca Cloud zich als reseller van keurmerkkassa-systemen bij SBA aangesloten. Horeca Cloud levert de systemen van keurmerkleverancier Lightspeed Restaurant.


Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom!

Mocht u ook interesse hebben in het kassakeurmerk, wij informeren u graag over alle ins en outs. U kunt ons bereiken via nummer 070-320 67 30.

@Kassakeurmerk op Facebook

Sinds kort is @Kassakeurmerk ook te vinden op Facebook. We houden u hier op de hoogte over ontwikkelingen, nieuwtjes, informatie over onze keurmerkleveranciers en delen vooral veel ervaringen van ondernemers. Heeft u best practices of nieuws dat leuk is om te delen dan houden wij ons aanbevolen. Liken van de @kassakeurmerk pagina kan via https://www.facebook.com/kassakeurmerk

Uit de media 

Cijferadvies
Kassasysteem horeca – eisen voor administratie
25 november 2016

Ondernemers die een kassasysteem gebruiken moeten zich realiseren dat dit een onderdeel is van hun administratie en dat deze volgens wettelijke bepalingen moet worden ingericht en bewaard. In dit artikel worden ondernemers geïnformeerd over het kassasysteem in het bedrijf.

Tabletkassa.nu
Uw kassa en de belastingdienst
18 december 2016

Rabobank en Valk Solutions
Kassa wordt point of engagement
Februari 2017

Rabobank organiseert jaarlijks een congres ‘Retailing Beyond Borders’ samen met de Stichting ‘Anton Dreesmann’ waarbij een aantal grote Nederlandse retailers is aangesloten. Op 20 januari werd de 2017 editie gehouden met als thema de veranderende rol van fysieke winkels in het retaillandschap. Een van de conclusies: ‘de kassa wordt een point of engagement’. Lees hier de publicatie.

Tabletkassa.nu
Kassaysteem starter
19 februari 2017

In het artikel 10 tips voor (startende) ondernemers op zoek naar een afrekensysteem.

Tabak2Day
De kassa als informatie en koppelinstrument
februari 2017

De kassa zoals die nu nog in veel winkels en horecabedrijven wordt gebruikt, kan naar het museum. Ondernemers die willen overleven, zullen moeten investeren in professionele afrekensystemen. In de februari uitgave van het magazine Tabak2Day wordt ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek ‘de toekomst van de kassa’. Tabak2Day is een uitgave brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel NSO. Lees het artikel hier. 

Best practice
Next to Food beurspresentatie
De beurzen en congressen pieken weer. Onze keurmerk-deelnemers waren hier vaak goed vertegenwoordigd. De best practice van februari troffen wij aan op de Horecava in Amsterdam. Keurmerkleverancier Next to Food had alle medewerkers uitgerust met een beursbadge met hierop de naam van de betreffende persoon, de organisatienaam en het kassakeurmerklogo. Wij waren blij verrast. Heb je ook een leuke best practice wij horen het graag.
Leon Besselink, Next to Food