Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

 

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen

In deze nieuwsbrief

• Voorwoord Will Reijnders

• Kassasysteem moet gegevens bewaren

• Kassakeurmerk voor WilMar Retail

• Even voorstellen: BAS

 

• Auditfile afrekensystemen (XAA)

• Newway in Store of the future in Babylon, Den Haag

Computerkassa’s gaan naar de ‘cloud’

• Best practice uit het veld

Heeft u nog vragen?Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website.

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van Wezel.

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier.

Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord Will Reijnders: Welkom en afscheid

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en het kassakeurmerk voor de zomer. Ik wil u graag deelgenoot maken van een aantal ontwikkelingen rond de keurmerkleveranciers en aspirant-deelnemers.

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij dat CSiPOS het kassakeurmerk ontvangen heeft. Deze week hebben wij wederom een nieuwe keurmerkhouder mogen verwelkomen: dinsdag is het keurmerk officieel overhandigd aan Wilmar Info Systems uit Driebergen voor het WilMar Retail programma. Met Wilmar hebben wij een leverancier toegevoegd die zich richt op winkels met een werkplaats en die gespecialiseerd is in de tweewielerbranche. Verderop in deze nieuwsbrief gaan we nader op de uitreiking in.

Ook Bork Horeca hebben wij het goede nieuws gebracht dat zij het keurmerk mogen voeren voor hun DINO systeem. Zodra het keurmerk officieel is overhandigd, berichten we erover in de nieuwsbrief.

Naast deze nieuwkomers, hebben we ook afscheid moeten nemen. Begin dit jaar al van ons gewaardeerde lid Sharp. Dat vinden we heel jammer, omdat Sharp het enige kasregister met een kassakeurmerk was. De overige keurmerksystemen zijn computerkassa’s. Sharp heeft zelf besloten om het deelnemerschap op te zeggen, omdat hun klanten niet goed uit de voeten bleken te kunnen met de wijze waarop het systeem rijp gemaakt was voor het keurmerk.

Daarnaast hebben we moeten besluiten om het aspirant-deelnemerschap van De Haan BV te beëindigen. De Haan BV had zich al enige tijd gemeld als aspirant deelnemer. Volgens de deelnemersvoorwaarden heeft een aspirant-deelnemer zes maanden de tijd om het keurmerk formeel aan te vragen en de procedure voor het keurmerk in te gaan. Deze termijn was inmiddels verstreken. De Haan gaf desgevraagd aan op dit moment andere prioriteiten te hebben . Als De Haan in de toekomst tijd kan maken voor de aanvraag, dan zien we deze leverancier graag weer terug als aspirant.

Ik wens u allen een mooie zomer(vakantie) toe.

Will Reijnders

Kassasysteem moet gegevens bewarenDe Hoge Raad bevestigt: Bestel- en verkoopgegevens van een restaurant moeten elektronisch worden bewaard.Omdat de kassa gegevens niet zijn bewaard is het aan de ondernemer om te bewijzen dat de door de Belastingdienst voorgestelde omzetcorrectie te hoog is.

Wat is het geval:

Een ondernemer gebruikt voor zijn restaurant een computerkassa. Die kassa gebruikt hij/zij om de bestellingen in het restaurant en aan de afhaalbalie op te nemen en de order naar de keuken door te sturen. De kassa voldoet daarmee –sinds jaar en dag- aan de wensen van de ondernemer.Het systeem heeft echter onvoldoende capaciteit om de bestel- en verkoop gegevens te bewaren.

De Belastingdienst komt op controle en stelt vast dat de omzet niet volledig in de boeken is verantwoord. De Belastingdienst stelt dat de kassagegevens nodig zijn om binnen een redelijke termijn vast te stellen hoe hoog de omzet feitelijk was.Omdat de computerkassa de gegevens niet in detail kan bewaren voldoet de ondernemer niet aan de bewaarplicht. Daardoor verschuift de bewijslast van de Belastingdienst naar de ondernemer. Het is nu aan de ondernemer om te bewijzen dat de door de Belastingdienst berekende correctie te hoog is.

De ondernemer is het daar niet mee eens. Dan volgt een rechtsgang langs, rechtbank, gerechtshof tot zelfs bij de Hoge Raad. (Eerder berichten wij u over deze zaak in de Nieuwsbrief van september 2013!)

De Hoge Raad is het met de Belastingdienst eens dat het Gerechtshof de tekortkomingen van de kassa niet op waarde heeft geschat. Dat betekent dat de zaak door een ander Gerechtshof nog eens overgedaan moet worden.

Eerder heeft het bestuur van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen haar zorgen geuit over deze procedure. Het leek er op dat de een ondernemer zich er wel erg makkelijk van af kon maken door te stellen dat zijn kassasysteem niet voldoende capaciteit heeft om de benodigde gegevens te bewaren. De Hoge Raad heeft nu bevestigd dat de verantwoordelijkheid van een goede administratie met een goede kassa bij de ondernemer ligt! Dat is logisch en naar het oordeel van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen geheel in lijn met de Norm voor een Betrouwbaar Afrekensysteem.

Hoge Raad, 26 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1740

Kassakeurmerk voor WilMar Retail

Op 7 juli heeft Wilmar Info Systems uit Driebergen het kassakeurmerk certificaat in ontvangst mogen nemen. Het keurmerk is uitgereikt voor het WilMar Retail programma, een software programma speciaal ontwikkeld voor de winkel met een werkplaats, met name gespecialiseerd in de tweewielerbranche.

‘Het keurmerk geeft aan dat ons programma betrouwbaar is en goed is bevonden door de autoriteiten. Dit is van enorme meerwaarde voor onze klanten en prospects’, aldus Wilfred Furster van Wilmar Info Systems. ‘Het aanvragen van het keurmerk stelde Wilmar voor de uitdaging om zelf kritisch naar haar software en kassasysteem te kijken maar aan de andere kant ook om samen met ervaren onafhankelijke partijen op basis van aanbevelingen en normen het programma naar een hoger niveau te tillen’. Een win-win situatie dus voor alle betrokken partijen.

Bij een recente aanbesteding voor het beheer van fietsenstallingen voor de Gemeente Utrecht was het fraudebestendige karakter van het kassasysteem expliciet opgenomen als vereiste. Het keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen bood hier het antwoord. Inmiddels heeft WilMar de opdracht voor deze tender verworven. Inmiddels maken meer dan 1.200 gebruikers dagelijks gebruik van het WilMar (kassa)systeem, www.wilmarinfo.nl

.

Even voorstellen: BASTijdens de gesprekken met keurmerkhouders is BAS al een aantal malen gepresenteerd. Maar nu is het officiele moment van introductie daar. BAS is, naast het keurmerklogo, het beeld voor een Betrouwbaar Afreken Systeem. BAS heeft als motto ‘ Een Betrouwbaar Afreken Systeem, het hart van uw onderneming’. Dit motto zullen we in onze communicatie steeds vaker inzettten en motiveren. Tenslotte is het doel van een betrouwbare kassa naast het leveren van betrouwbare gegevens, het ontzorgen van ondernemers en hun personeel. Wij willen u vragen dit motto samen met ons te laden in uw communicatie.

Inmiddels heeft BAS een vaste plaats op de site www.keurmerkafrekensystemen.nl. Ga gerust eens kijken. BAS is beschikbaar in drie posities: staand, zittend en met een hand die wijst. Keurmerkhouders kunnen BAS ook in hun marketing en communcatie inzetten. Bijvoorbeeld als mascotte bij testimonials van klanten die bewust kiezen voor het keurmerk of er goede ervaringen mee hebben. Daar steekt BAS zijn duim voor op!

Na de zomer gaat BAS op roadshow en zal alle keurmerkhouders bezoeken. Op die manier willen we BAS kennis laten maken met de markt. Maar hierover later meer informatie. Laat het ons weten als u de BAS pdf wilt ontvangen door te mailen naar s.vanwezel@betrouwbareafrekensystemen.nl.

Auditfile Afrekensystemen (XAA)Een auditfile is een computerbestand waarin de meest gebruikte gegevens over een bepaalde periode staan opgeslagen om te kunnen uitwisselen via standaard formaten. Er is een hele auditfamilie bijvoorbeeld voor grootboekmutaties, salarismutaties, ritregistraties en ook een voor afrekensystemen: de XAA. De XML auditfile Afrekensystemen die betrekking heeft op het uitwisselen van kassatransacties die worden vastgelegd binnen POS-toepassingen.

De Belastingdienst wil de implementatie van de auditfile Afrekensystemen (XAA) in kassa’s door kassaproducenten stimuleren. Daarvoor probeert hij de wensen en eisen ten aanzien van de file vanuit diverse invalshoeken en stakeholders te bundelen. Een werkgroep bestaande uit deelnemers van diverse doelgroepen wil dit proces stimuleren en zo goed mogelijk begeleiden. Kassa (software)ontwikkelaars, fiscaal dienstverleners, de SRA en de Belastingdienst definiëren samen een nieuwe versie van de XAA. Deze wordt door een aantal ontwikkelaars direct in hun kassasystemen geïmplementeerd, om meteen de resultaten te kunnen testen. Er is al een auditfile Afrekensystemen in het ‘wild’ gesignaleerd.

Belastingdienst en een tweetal fiscaaldienstverleners streven na daarbij gezamenlijk een universele set van functionele analyses te delen, waarmee de geldstroom in een kassasysteem beoordeeld kan worden. Een deskundige van de SRA neemt daarbij de codering van het Referentie GrootboekSchema (RGS) onder de loep. Daarmee probeert de werkgroep ten behoeve van de gehele informatieketen om vanuit de basisregistraties in het kassasysteem meteen RGS te ondersteunen.

De werkgroep komt regelmatig bijeen en wil in 2016 met een goed inpasbare XAA te komen. Contactpersoon binnen de Belastingdienst is Johan van der Galien. Mocht u contact over dit onderwerp willen opnemen dan kan dit via de Stichting.

Newway in Store of the future in Babylon, Den HaagOp dinsdag 23 juni 2015 werden de deuren van Store of the Future om 19:00 uur geopend door wethouder Karsten Klein van de gemeente Den Haag. Samen met partners en nationale en internationale retailers wordt op een verkoopvloeroppervlakte van 350 m2 getoond hoe de fysieke winkelomgeving van de toekomst eruit kan komen te zien. Store of the Future is gevestigd op de begane grond van New Babylon in Den Haag en zal zeven dagen in de week geopend zijn. Newway levert een bijdrage aan het ‘retail innovatie lab’ via haar applicate BlueRetail op Toshiba POS-apparatuur als centrale afrekenomgeving. BlueRetail is gekoppeld aan een Worldline Yomani NFC betaalautomaat om te pinnen en voor het contant geld aan een Glory Cash Infinity unit.

Newway werd twee weken voor de opening gevraagd te participeren in het concept, aldus Harry van der Plas. ‘Door de korte voorbereidingstijd moeten de echt innovatieve zaken nog besproken worden. Door de koppeling van BlueRetail met de cash infinity unit die het contante geld ontvangt en wisselgeld terug geeft, komt de caissière dus niet meer in aanraking met geld! Na de zomer gaan we aan de slag met betalen via je smartphone via SEQR en gaan we verder praten over onder andere de webshop en electronische schaplabels’. Newway is ook betrokken bij de ontwikkeling van een dashboard www.sotf.nl en heeft dit in de huisstijl van de store gezet.

Mocht u een keer in de buurt zijn de store is zeker een bezoekje waard.

Computerkassa’s gaan naar de ‘cloud’Maar liefst tachtig procent van de leveranciers van computerkassa’s heeft de front-end of back-end al in de cloud gebracht of is daarmee bezig. Nog eens tien procent heeft daar wel plannen voor, maar verwacht dat de migratie nog jaren gaat duren en 8% heeft er nog nooit over nagedacht. Het is duidelijk: software en data die vroeger op een lokale computerkassa stonden verhuizen naar internet. Lees meer: www.checkout.nl/trends-en-ontwikkelingen/computerkassas-naar-cloud computerkassa’s naar de cloud.

Best practice uit het veld: POSnet brochureHier weer een leuk voorbeeld van een best practice van een uiting van een van onze keurmerkhouders. POSnet uit Vlissingen heeft op al haar brochures op de achterzijde een tekstblok met als thema ‘Waarom een kassa met een Keurmerk?’ opgenomen. Zeker een leuke best practice om te delen.