Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Inhoud

 • Voorwoord Will Reijnders
 • Normering 2.0
 • Onderzoek naar fraude bij restaurantketen
 • Gebruik computerkassa’s in Nederland neemt toe
 • Bewaarplicht
 • BAS op tournee
 • Nieuwe aspirant-deelnemer
 • Nieuwe release Checkout op komst
 • Uit de media
Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken oponze website.

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van Wezel.

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren? Laat dat weten via: dit formulier.

Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Facebook
Facebook
Voorwoord

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er vorige week een FIOD inval is geweest bij een grote restaurantketen. In de verschillende media die hierover communiceren wordt sterk het accent gelegd op de kassafraude door de betrokken ondernemers.

In dit soort gevallen is gebruikelijk dat FIOD en het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) ook onderzoek doen naar de betrokken kassaleverancier(s) in verband met verdenking van het medeplegen van een fiscaal delict. Dit is destijds ook mede aanleiding geweest om Stichting Betrouwbare Afrekensystemen als een publiek-privaat initiatief op te richten.

Het Keurmerk staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit, maar ook zeker voor eerlijke concurrentie en daarmee een gelijk speelveld voor ondernemers. Steeds meer partijen (waaronder de Belastingdienst) kennen waarde toe aan het keurmerk. Dat is goed nieuws. In Nederland is bewust de keuze gemaakt voor een zelfregulerend optreden in de sector. We blijven benadrukken dat hier echt een samen-sterk geldt. Dat werd deze week weer eens extra duidelijk.

Inmiddels hebben 17 kassaleveranciers het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem ontvangen en hebben we ook nog een groep van 7 aspirant-deelnemers die in procedure zijn het keurmerk certificaat te verkrijgen.

Mocht u ook interesse hebben in het kassakeurmerk wij informeren u graag. Mail of bel met Sylvia van Wezel die helpt u graag verder.

Will Reijnders

Normering 2.0 

Wij nemen u al enige tijd mee in de ontwikkeling van het (aangepast) normenkader en daarbij behorende zelfbeoordeling voor het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem. De zelfbeoordeling v2.0, gefundeerd op de norm, is aangepast aan de marktontwikkelingen. Daarmee is het keurmerk (weer) volledig van toepassing voor alle partijen op de markt, waaronder kasregisters, POS systemen (met of zonder cloudoplossing) en specifieke systemen voor het Groot Winkelbedrijf (GWB) en franchise.

De norm beschrijft de eisen die aan een afrekensysteem worden gesteld en richt zich op de volledigheid van de eerste vastlegging van het verkoopproces en de integere verwerking daarvan, het op betrouwbare wijze bewaren en integer leveren van informatie ten behoeve van functies als voorraadbeheer, klantbeheer, inkoop en financiële administratie.

Inmiddels zijn de nieuwe documenten gereed. Het totale pakket bestaat uit:

 • Een inleiding
 • Normdocument
 • Zelfbeoordeling
 • Managementverklaring

De documenten zijn te downloaden via de SBA website.

Belastingdienst en FIOD onderzoeken fraude bij restaurantketen

De FIOD heeft op 18 april twee personen aangehouden in Rotterdam in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude bij een restaurantketen. Het geschatte nadeel bedraagt volgens bericht van de Belastingdienst circa 500.000 euro aan ontdoken omzetbelasting en vennootschapsbelasting over één jaar. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een controle door de Belastingdienst bij één van de restaurants waarbij bleek dat er data was gewist van het kassasysteem. Vermoedelijk was dit gedaan om omzet af te romen. Het afromen van omzet om daarmee belasting te ontduiken is fraude. Het werkt concurrentievervalsend en benadeelt de belastingbetaler. Daarom pakt de overheid dit soort zaken aan.

Alex Dolstra van het bedrijf Tabletmenukaart.nl bevestigt dat de Belastingdienst hem om gegevens heeft gevraagd in verband met het onderzoek naar Shabu Shabu. Tabletmenukaart.nl levert de apparatuur waarmee gasten van de sushsiketen digitaal bestellingen kunnen doorgeven. ‘De belastingdienst wilde van ons data en die hebben ze ook gekregen’, aldus Dolstra, wiens bedrijf nadrukkelijk niet verdacht is in het onderzoek. ‘Waarschijnlijk willen ze die gegevens vergelijken met de kassagegevens van Shabu Shabu.’ De apparatuur van Tabletmenukaart wordt gebruikt in combinatie met een kassasysteem van een andere leverancier.

Naast het strafrechtelijk onderzoek doet de Belastingdienst onderzoek bij 14 andere restaurants van dezelfde keten. Of hier op dezelfde manier omzet wordt afgeroomd is onderwerp van onderzoek door de Belastingdienst.

Bron: AD en Accountancy Vanmorgen

Gebruik computerkassa’s in Nederland neemt toe 

Uit recent onderzoek door Panteia blijkt dat het gebruik van computerkassa’s door bedrijven in Nederland de afgelopen 5 jaar sterk is gestegen. 57% van de bedrijven maakt in haar vestigingen gebruik van een computerkassa, terwijl 38% gebruik maakt van een eenvoudige kassa.

Zo’n vijf jaar geleden lagen deze verhoudingen nog vrijwel omgekeerd en maakte 60% van de bedrijven gebruik van een eenvoudige kassa. Het gebruik van eenvoudige kassa’s (kasregisters) is duidelijk op zijn retour.

Een kwart van de onderzochte bedrijven heeft een kassa van voor 2007 in haar vestiging(en) staan. 15% van de onderzochte bedrijven zegt zeker binnen twee jaar een nieuwe kassa te willen aanschaffen, terwijl 19% het overweegt. In totaal praten we dus over een potentieel van een derde van de MKB-ondernemers die mogelijk overgaat op een nieuwe kassa.

Bewaarplicht: kassagegevens moeten digitaal bewaard worden

Eerder, in november 2015, berichtten wij u over een uitspraak van de Hoge Raad in relatie tot de wettelijke bewaarplicht en informeerden we u over de gevolgen.

‘Digitale detailgegevens uit een kassa moeten bewaard blijven, zodat de Belastingdienst een efficiënte controle kan uitvoeren. Dit zegt de Hoge Raad in een recente uitspraak. Deze op het oog simpele uitspraak kan grote gevolgen hebben voor detaillisten, ambulante handelaren, benzinestationhouders, horecaondernemers en andere ondernemers die werken met een kassa. Belangrijk is dat de ondernemer door de hoge Raad zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor het goed bewaren van digitale detailgegevens, ook als zijn afrekensysteem onvoldoende geheugencapaciteit heeft.’

De detailgegevens uit een kassa moeten dus digitaal in detail worden bewaard. De ondernemer is daarvoor zelf verantwoordelijk. Het feit dat een kassa onvoldoende geheugen heeft, of dat er storingen zijn geweest, is geen overmacht. De ondernemer voldoet dan niet aan zijn administratieve verplichtingen. Bij een conflict kan dit er toe leiden dat de bewijslast wordt verzwaard en verlegd van de inspecteur naar de ondernemer. De conclusie van dat artikel was: Een ondernemer maakt met een kassa met een kassakeurmerk een veilige keuze.

De door ons eerder gepubliceerde informatie is nog steeds van toepassing. Zoals u weet nemen wij u graag mee in geval er ontwikkelingen spelen.
In dit geval is ook de vervolgprocedure bij het Hof gepubliceerd. Daarin was te lezen: ‘..is het Hof van oordeel dat het niet bewaren van de detailgegevens in dit geval er niet toe leidt dat de administratieplicht is geschonden….’ Dit oordeel is niet duidelijk, je kan dit lezen alsof het soms wél en soms géén tekortkoming is als de detailgegevens niet bewaard worden.

De zaak is voor een tweede keer voorgelegd aan de Hoge Raad. Hoge Raad, 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:532 Die maakte andermaal duidelijk dat het niet bewaren van de detailgegevens een administratieve tekortkoming is die tot omkering en verzwaring van de bewijslast kán leiden. Wel gaf de Hoge Raad het Hof gelijk dat in dit specifieke geval de zware maatregel van het omkeren van bewijslast niet paste. Dat de kassa onvoldoende capaciteit heeft om aan de bewaarplicht te voldoen is géén excuus. Een ondernemer maak dus met de keuze voor een keurmerkkassa een veilige keuze. Dat is duidelijk!

BAS op bezoek bij IJscafé Danice in Leiderdorp

Voordat Danny Bink in 2015 met zijn IJscafé Danice in Leiderdorp begon, ging hij eerst een aantal beurzen af op zoek naar een goed afrekensysteem voor de horeca. Het afrekensysteem is tenslotte de ruggengraat van de onderneming. ‘Cashr vertelde het verhaal dat perfect paste in onze visie: een laagdrempelig en veilig kassasysteem waarmee jonge mensen gemakkelijk kunnen werken en waarbij tegelijkertijd aan de achterkant alles perfect wordt geadministreerd.’

Nu Bink inmiddels al in vier vestigingen van IJscafé Danice met het systeem werkt, kan hij uit ervaring zeggen dat het systeem hem goed bevalt. Cashr draait op alle tablets in de zaak en is gekoppeld aan de pin. ‘Op die manier kun je in de backoffice heel goed realtime zien hoe de situatie in een filiaal is, op elk moment van de dag per filiaal per kassa’, zegt Bink, tot de start van zijn eerste ijscafé zelf werkzaam als accountant.

Daarnaast is de backoffice gekoppeld aan het boekhoudprogramma van Reeleezee. ‘Elke aanslag op de kassa staat direct in de boekhouding verwerkt, zodat je daar handmatig helemaal niets meer aan hoeft te doen.’ Ook het personeel vindt het prettig werken met het systeem. ‘We werken heel veel met seizoensmedewerkers. Tien minuutjes uitleg en ze weten precies hoe het afrekensysteem werkt. Dus ja, voor ons een ideaal systeem waarop we ook nog eens kunnen vertrouwen.’

Nieuwe aspirant-deelnemer 

Op  14 maart hebben we De Long Technology B.V. mogen verwelkomen als aspirant-deelnemer van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen.

Wij heten De Long Technology van harte welkom en wensen hen veel succes met het doorlopen van de procedure.


Mocht u ook interesse hebben in het kassakeurmerk, wij informeren u graag over alle ins en outs. U kunt ons bereiken via nummer 070-3206730.

Nieuwe release Checkout op komst 

Begin mei 2017 zal de nieuwe release van Checkout.nlworden gelanceerd. De huidige site is inmiddels alweer zo’n vijf jaar in de lucht en was toe aan een update. Uiteraard blijft Checkout.nl voor ondernemers in Nederland de onafhankelijke bron van informatie over afreken- en betaalsystemen. Dat verandert niet. Wat dan wel?

 • Checkout.nl krijgt een nieuwe frisse en eigentijdse uitstraling en de navigatie wordt een stuk makkelijker;
 • Specifieke systeemkenmerken waaronder de (wettelijke) bewaarplicht worden inzichtelijk gemaakt en hierop kan door de gebruiker gezocht worden;
 • Ondernemers krijgen de mogelijkheid om bij elk afzonderlijk systeem een vragenformulier in te vullen, om zo extra informatie op te vragen;
 • Leveranciers van afreken- en betaalsystemen krijgen een eigen account, via welke ze de gegevens van hun bedrijf en hun systemen kunnen wijzigen;
 • Elk systeem krijgt een eigen prijsberekening, waarmee ondernemers verschillende opties kunnen kiezen en direct zien welke gevolgen hun keuzes hebben voor de prijs (deze optie is alleen beschikbaar voor systemen waarvan Checkout.nl de benodigde informatie heeft ontvangen van de leveranciers);
 • De nieuwe site is uiteraard responsief, zodat deze ook op een tablet en smartphone geraadpleegd kan worden;
 • De kenmerken van alle systemen zijn nog eens onder de loep genomen, en aangepast aan de laatste ontwikkelingen.

Uit de media

MT.nl
11 april 2017
9 Trends die betalen en betaald worden steeds makkelijker maken

De betaalmarkt staat momenteel aardig op zijn kop. Nieuwe betaalmethodes volgen elkaar in snel tempo op. Welke mogelijkheden zijn er voor jouw bedrijf? In het artikel worden 9 trends beschreven die jouw relatie met de klant veranderen: van binnen 5 seconden je betaling ontvangen tot aan bankgegevens delen. De winkel verandert maar de kassa ook. De kassa is steeds vaker bedrijfsautomatiseringssysteem en online verbonden. Lees hier meer over de 9 trends.

Vakstudie Nieuws/2017/18.3
31 maart 2017
Ontbreken detailgegevens bestelling restaurant leidt niet tot omkering en verzwaring bewijslast

De Hoge Raad stemt in met het oordeel van Hof ’s-Hertogenbosch dat het ontbreken van detailgegevens niet leidt tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Lees hier het hele artikel.

Misset Horeca
21 februari 2017
Afrekensysteem: ruggengraat van de horecazaak

‘Een deugdelijk afrekensysteem is de ruggengraat van je onderneming’, zegt Esgo Kuiper, eigenaar van zestien horecabedrijven. Maar welke afrekensysteem moet dat dan zijn? Waar let je op? Flexibiliteit? Betrouwbaarheid? Of is de prijs het belangrijkste? Zes horecaondernemersvertellen over de keuze voor hun kassasysteem, waaronder 4 leveranciers met een kassakeurmerk: Cashr (Reeleezee), Van Hessen, Next To Food en Lightspeed Restaurant.

De Café Krant
Welke eisen stel je aan een horecakassa

Een goede kassa neemt een ondernemer werk uit handen. De boekhouding, het voorraadbeheer, belastingcontroles: alles wordt makkelijker met een geavanceerd systeem. Het kan zelfs fraude voorkomen en onregelmatigheden aan het licht brengen. Lees het artikel hier.