Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

 

In deze nieuwsbrief

•  Voorwoord Will Reijnders

  Bijna kwart van de computerkassa’s is betrouwbaar kassasysteem

  BAS op tournee

•  Uit de media

•  Drie kwart ondernemers voor keurmerk kassa

 • Best practice uit het veld 

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website.

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van Wezel

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier

Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord Will Reijnders: Keurmerk in beweging

Op 3 september hebben we  een geslaagde bijeenkomst met de keurmerkleveranciers gehad. Voorafgaand daaraan had onze programmanager Sylvia van Wezel  bijna alle keurmerkhouders individueel gesproken. Tijdens de plenaire bijeenkomst hebben we haar terugkoppeling gekregen over wat er leeft binnen de groep keurmerkhouders, teruggeblikt op het  afgelopen jaar en gesproken over voorliggende ontwikkelingen. We kwamen tot een ambitieus actieplan. We zijn duidelijk in beweging.Maar dit vraagt ook om het verder invulling geven aan nieuwe plannen en ontwikkelingen. Zoals tijdens de bijeenkomst gemotiveerd is het op korte termijn van belang de normering van het keurmerk  tegen het licht te houden. Daarbij willen we onderzoeken of een modulaire opbouw haalbaar is waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen kassa systemen. Op dit moment zijn we bezig met het formeren van een commissie die zich bezig gaat houden met de normatiek 2.0.

Tijdens de septemberbijeenkomst hebben de heren Pim en Rob Brokken van Bork Horeca het keurmerkcertificaat ontvangen. Bork is hiermee de 16e keurmerkhouder. De uitreiking gaf de bijeenkomst een extra feestelijk tintje.

Inmiddels zijn de eerste activiteiten uit ons actieplan opgestart. We hebben vakbladen en brancheorganisaties in de detailhandel en horeca geïnformeerd over de ontwikkelingen van het marktaandeel betrouwbare afreken systemen. Verder is onze mascotte BAS op tournee en de eerste testimonials van ondernemers met een keurmerksysteem zijn binnen. Kijk vooral een keer op de site van ons keurmerk om deze te lezen. Ik wens u veel leesplezier!

Will Reijnders

Bijna kwart van de computerkassa’s is betrouwbaar kassasysteem

Op 16 september is het artikel ‘Marktaandeel betrouwbare kassasystemen maakt mooie groei door’ gedeeld met vakbladen en media. De keurmerkleveranciers hebben binnen het segment computerkassa’s een prachtig marktaandeel van 23%. Vertalen we dit door naar het marktaandeel over de totale kassamarkt dan hebben de keurmerk kassa’s een aandeel van 9%. Het onderzoek is de afgelopen maanden door Checkout.nl uitgevoerd en heeft zich gericht op de Nederlandse kassa markt. De complete samenvatting van het onderzoek is te lezen op www.checkout.nl

BAS op tournee

Hier ziet u een afbeelding van  onze mascotte BAS. BAS staat voor een Betrouwbaar Afreken Systeem. Het motto dat we in combinatie met BAS voeren is ‘Een Betrouwbaar Afreken Systeem, het hart van uw onderneming’. Alle keurmerkhouders beschikken over een exemplaar van BAS. BAS is inmiddels aan een heuse tournee begonnen!

Zo bezocht BAS Fietsplezier in Heesch, waar een mooie testimonial van eigenaar Michel van de Wetering kon worden opgetekend. Fietsplezier had hiermee duidelijk de primeur.

Twee weken geleden  was BAS bij Marcel en Dominique van Primera Voorburg. De testimonial is door ons gepubliceerd via de website en twitter. Maar ook Valk Software heeft het bericht overgenomen. Vanzelfsprekend hebben we Primera holding over onze acties geïnformeerd. Als klap op de vuurpijl heeft de brancheorganisatie voor tabaksdetailhandel NSO het bericht opgenomen in hun nieuwsbrief.

Ook op diverse beurzen komen we BAS tegen. Cashr by Reeleezee heeft BAS meegenomen naar de Horecabeurs Noord-Brabant. Deze week was BAS aanwezig op de Horecabeurs Gastvrij Rotterdam. En we weten dat BAS ook van plan is om de Dibevo-beurs voor dierenspeciaalzaken in oktober in Gorinchem te bezoeken. Alle testimonials zijn terug te lezen op de site van het keurmerk. We streven ernaar om iedere veertien dagen een testimonial te delen. We zien input hiervoor graag tegemoet. Mochten jullie een geïnteresseerde ondernemer in de omgeving van Den Haag hebben, laat het weten aan Sylvia van Wezel (s.vanwezel@keurmerkafrekensystemen.nl), dan gaat zij hier graag een keer samen met BAS langs.

Uit de media

Elke kassa krijgt ID tegen fraude
De Telegraaf

Begin juli publiceerde de Telegraaf een artikel over de invoering van een tokenauthenticatie en elektronische handtekening Sao Paulo. Verkooptransacties die worden geregistreerd op een kassa worden voorzien van een digitaal zegel, waarmee de identificatie en juistheid van de informatie wordt geborgd. Daardoor kan de omzetbelasting direct worden afgedragen naar de Belastingdienst van Sao Paulo.

Kassa met ‘de macht van gratis’
Dagblad Stad en Streek/BN de Stem

Op 27 augustus publiceerde dagblad Stad en Streek het artikel ‘Kassa met ‘de macht van gratis’. Een Bredase ondernemer introduceert een gratis kassasysteem voor de horeca. Volgens deze ondernemer is het net zoals bij Facebook en Google altijd mogelijk om het basis product gratis aan te bieden. Lees hier het blendle-artikel

Regelgeving: Z-rapporten!
Vakblad de Koopman

In de laatste editie van De Koopman, het vakblad van het Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), stond een column over ‘Z-Rapporten!’. Het artikel refereert aan de speciale belangstelling van de Belastingdienst voor de ambulante handel en dan vooral de controle ter plaatse. Het artikel gaat in op administratie, bewaarplicht, rapportage en dus het kassasysteem. Lees hier de column

Mijlpaal voor Twinfield en Vendit
Nieuwsbrief Vendit

Het eerste Twinfield Certificaat is uitgereikt aan winkelautomatiseerder en keurmerkleverancier Vendit. Via een directe koppeling kunnen het online boekhoudprogramma van Twinfield en het winkelmanagementsysteem VMSII van Vendit direct met elkaar communiceren. Deze koppeling zorgt ervoor dat de financiële administratie omtrent het kas- en verkoopboek volledig automatisch en real-time wordt bijgewerkt in Twinfield en andersom ook in VMSII. Lees hier het hele artikel

Drie kwart van de ondernemers voor keurmerkkassa

Van maandag 21 tot 23 september stond de Belastingdienst op de Horecabeurs Gastvrij Rotterdam.
Naast het in gesprek gaan met ondernemers over belasting en douanezaken, peilden zij de stemming onder de bezoekers ten aanzien van Keurmerkkassa’s. Hiervoor had de Belastingdienst BAS meegenomen, de nieuwe mascotte van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen.

Tijdens de driedaagse beurs hebben belastingdienstmedewerkers bij een aantal ondernemers een enquête afgenomen. Onder meer kregen zij de vraag voorgelegd of er in de horeca alleen nog maar gewerkt mag worden met betrouwbare afreken systemen. 77% van de geënquêteerden antwoordde dat dit goed zou zijn.
Daarnaast gaf 77% aan dat zij bij de aanschaf van een nieuwe kassa over zouden gaan op een afreken systeem met een keurmerk. De meeste ondernemers vinden dat een betrouwbaar afreken systeem bijdraagt aan het grip krijgen op de onderneming en dat het oneerlijke concurrentie tegen gaat.
Een echte wetenschappelijk enquête was dit echter niet en over de resultaten valt veel te zeggen. Wel leverde de vragen volgens de standhouders scherpe discussies en hele leuke gesprekken op over betrouwbare kassa’s.

Best practice uit het veld:
Nieuwe campagne Cashr by Reeleezee
Cashr by Reeleezee is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe campagnelijn. Met de campagne willen ze de traditionele kassagebruikers uitdagen na te denken over hun huidige systeem.‘We willen ze overtuigen van de kenmerken van een online kassasysteem, zoals de koppeling met de boekhouding, de eenvoudige bediening, maar ook zeker de prijs’ aldus Roemer Mol. ‘Er is gekozen voor een getekende weergave omdat dit heel flexibel in te zetten is en de boodschap met een knipoog over kan brengen’.De campagne bestaat uit drie verschillende uitingen en loopt sinds augustus tot en met  januari/februari via een combinatie van print met online banners, advertorials, buitenreclame en radio.
Het keurmerk wordt overal bij vermeld, bij alle uitingen neemt Reeleezee het standaard mee. ‘We merken dat dit goed werkt omdat wij een jonge speler zijn met een nieuw product waar vooral de gevestigde ondernemer nog wat sceptisch tegenover kan staan’, aldus Mol.