Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Horeca-ondernemers in het vizier van fiscus

 

Horeca-ondernemers in Nederland en België doelwit verscherpte controles

Vorige week stond in diverse media het bericht dat de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket doorzoekingen heeft gedaan in een aantal Chinese restaurants in Groningen en Drenthe.

Ook zijn er woningen doorzocht. Het onderzoek richt zich op fraude met omzetbelasting, fraude met vennootschapsbelasting en witwassen.

Dit werd aangekondigd als het tweede strafrechtelijk onderzoek naar omzet-verzwijging waarbij eenzelfde kassasysteem wordt gebruikt met een zogenaamde  afroommodule.

Deze week lazen we een bericht over het Antwerps Gerecht dat is binnengevallen bij directieleden, verkopers en computerspecialisten van Euro Tap Control, marktleider voor kassasystemen in België met vele klanten in de horeca.

De fiscus maakt duidelijk werk van fraude via kassasystemen en heeft een speciale interesse in de horeca. Kassaleveranciers en ondernemers die willen laten blijken dat zij niet aan deze praktijken willen meedoen, hebben baat bij het Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen. We kunnen niet genoeg benadrukken: zorg dat uw kassasysteem voldoet aan de eisen van de Stichting en vraag het keurmerk aan. Het is geen pretje om net als de mensen van ETC uit het bed gelicht te worden en te worden meegenomen voor verhoor of zelfs een periode in de cel te moeten verblijven. Ook ondernemers die klant zijn bij een leverancier van een onbetrouwbaar systeem kunnen verwachten dat zij bezoek van de fiscus krijgen voor extra controle en een eventuele naheffing.


 

HoreCat krijgt als achtste leverancier keurmerk uitgereikt

Op maandag 25 maart is Miriam Osten, secretaris/penningmeester van de Stichting naar Arnhem getogen om aan HoreCat het certificaat uit te reiken. HoreCat had in het Luxor theater in de binnenstad een relatie-avond waarvoor 150 klanten zich hadden opgegeven. De relaties van HoreCat kregen een hapje en een drankje en een spetterend optreden van Floortje Smit (bekend van Idols en the Voice of Holland).

HoreCat benadrukt in haar communicatie naar klanten dat zij met een keurmerkkassa niet alleen
positief te boek staan bij de fiscus, maar vooral ook zelf allerlei voordelen hebben.

Met een systeem met een keurmerk van Horecat:
• Hoeft de ondernemer niet bang te zijn dat zijn gegevens niet kloppen of verloren raken.
• Loopt ie ook niet het risico dat zijn medewerkers zonder dat ze het weten een stukje omzet voor zichzelf houden.
• Is de ondernemer minder tijd kwijt aan zijn  administratie. Alle administratie zit in het systeem.

• Heeft hij meer inzicht in zijn  bedrijfsvoering en kan beter sturen op brutomarges. Ondernemers  die dit bewust doen kunnen een omzetstijging van 25% voor elkaar krijgen. Zo blijkt uit proeven.
• Is hij een betrouwbaardere partner voor de bank en kan gunstigere voorwaarden bedingen.


 

Meld misdaad anoniem

“Bel M” hoor je bij Opsporing Verzocht voor anonieme meldingen van gepleegde misdrijven. Nou, de Stichting
moet u niet bellen, maar mailen kan wel als u signalen hebt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie als
gevolg van kassafraude. Het bestuur van de Stichting heeft al diverse meldingen gekregen over ondernemers
die op zoek zijn naar kassasystemen waar een sjoemelknop in zit en over kassaleveranciers die als Unique Selling Point aan potentiële klanten melden dat zij een systeem kunnen leveren waar een deel van de omzet weggesluisd kan worden. Hebt u ook dergelijke signalen? Meld ze dan aan het bestuur van de Stichting, ter attentie van w.reijnders@keurmerkafrekensystemen.nl. Uw melding wordt bekeken en kan, wanneer dat nodig blijkt, zonder uw gegevens voorgelegd worden aan de  belastingdienst met wie afspraken over opvolging zijn gemaakt. Overigens kunt u
ook gebruik maken van “Bel M”. De kans dat die melding op het juiste bordje komt is dan echter minder groot.

 


 

UItnodiging keurmerk aan te vragen

Iedereen die in april 2011 de intentieverklaring heeft getekend, maar nog geen deelnemer is geworden of voor zijn systemen nog geen keurmerk heeft aangevraagd, kan binnenkort een brief verwachten waarin hij wordt uitgenodigd dit alsnog te doen. U hoeft hier niet op te wachten. U kunt deelnemer worden door het Aanmeldingsformulier in te vullen. Deelname kost €750 per jaar. De procedure voor keurmerkaanvraag vindt u op de website van de Stichting