Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
View this email in your browser

In deze nieuwsbrief
• Voorwoord Will Reijnders
• Belastingdient geeft voorlichting aan Horecaondernemers
• Keurmerk toegekend aan Valk Software
Heeft u nog vragen?Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website.Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan het secretariaat via jelle.attema@ecp.nlWilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier
Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord Will Reijnders

In deze eerste nieuwsbrief van 2014 kan ik tot mijn vreugde aankondigen dat Valk Software Retail Solutions het Keurmerk heeft verkregen voor de afrekensystemen ASPOS POS versie 2.31 en hoger en ASPOS Backoffice versie 2.92.4 en hoger. Zie voor een verslag van de officiële uitreiking in het vervolg van deze nieuwsbrief.

Inmiddels bestrijken we met Keurmerksystemen toch al tegen de 10% van de markt! Het gaat niet zo snel als verwacht, maar het aantal groeit wel gestaag. Om de `groei` te bevorderen zijn wij met de stakeholders, waaronder de Belastingdienst, in overleg over een campagne die dit jaar zo snel mogelijk van start moet gaan. Het gaat om voorlichting naar winkeliers, horeca-ondernemers en andere afnemers enerzijds en handhavingsacties en communicatie daarover anderzijds. In de volgende nieuwsbrief zullen wij hier nader op ingaan.

Voor de vorig jaar uitgereikte Keurmerken loopt nu het herbeoordelingstraject. Hierin wordt vastgesteld of de betreffende afrekensystemen nog steeds aan de normatiek-vereisten voldoen om het Keurmerk te verlengen. Naast deze herbeoordeling zijn door BDO ook de eerste twee audits gestart. Jaarlijks worden door het bestuur steekproefsgewijs een aantal Keurmerksystemen geselecteerd, die aan een diepgaand onderzoek worden onderworpen. BDO onderzoekt of het afrekensysteem inderdaad de bij de aanvraag van het Keurmerk in het Self Assessment aangegeven specificaties en maatregelen bevat, die in het normenkader zijn voorgeschreven.

U ziet, het Keurmerk krijg en houd je niet zomaar! Dat is nodig om de kwaliteit van het Keurmerk hoog te houden.

Belastingdienst geeft voorlichting aan Horeca ondernemers

Op de Horecava in januari in de Amsterdamse RAI hadden de Belastingdienst en de Douane gezamenlijk een stand. Veel horecaondernemers klopten daar aan voor informatie over betrouwbare afrekensystemen.

Een kassa met een open lade gevuld met dropjes  – muntdrop natuurlijk, en geldbuidels en geldkistjes van drop – was de blikvanger van de stand. Belastingdienst- en Douanemedewerkers gaven voorlichting aan de horecaondernemers over tal van onderwerpen, zoals de plicht om de administratie goed bij te houden en te bewaren. Daarnaast  informeerden zij hen over mogelijkheid om verzwegen inkomsten aan te geven bij de Belastingdienst zonder het risico van een boete, de manieren om accijnsfraude te melden en op die manier oneerlijke concurrentie te bestrijden en uiteraard over betrouwbare afrekensystemen.

57.000 ondernemers 

De Horecava, die vier dagen duurde, werd bezocht door bijna 57.000 ondernemers en werknemers uit de horeca. De gezamenlijke stand van de Belastingdienst en Douane werd vooral bezocht door de ondernemers. Opmerkelijk was dat veel ondernemers niet op de hoogte bleken te zijn van het bestaan van het keurmerk betrouwbare afrekensystemen, maar dat zij er veel belangstelling voor hebben.

Oneerlijke concurrentie

Een ondernemersechtpaar met een restaurant in Apeldoorn vertelde dat zij zich een paar jaar geleden oriënteerden op de aanschaf van een nieuw kassasysteem. “Er kwamen een paar leveranciers over de vloer. Tot onze verbazing begon een van de leveranciers uit zichzelf over de Marbellaknop. Het is goed dat er nu een keurmerk bestaat, want de branche heeft veel last van oneerlijke concurrentie.”

Jonge ondernemers

Een fiscaal dienstverlener uit Zeeland, die veel horecaondernemers in zijn klantenkring heeft, verwacht dat zeker onder jongere ondernemers veel belangstelling bestaat voor betrouwbare afrekensystemen. “Ik ken nogal wat jongeren die de zaak overnemen van hun ouders. Zij weten precies wat ze willen. Veel rendement, daar zijn ze eerlijk in, maar geen gedoe met de fiscus. Een kassa met een keurmerk past in die strategie.”

Keurmerk toegekend aan Valk Software

Op 31 januari jl. is het Keurmerk toegekend aan Valk Software voor de afrekensystemen ASPOS POS versie 2.31 en hoger en ASPOS Backoffice versie 2.92.4 en hoger. De uitreiking van het Keurmerk vond op 24 februari in Montfoort plaats door Stichtingsbestuurder Miriam Osten aan directeur Karin Valk en Stefan van der Meer die verantwoordelijk was voor het invullen van de assessment en de controle op de juistheid en volledigheid.

Valk Software Retail Solutions bestaat al 25 jaar en heeft met name klanten in de tabaks- en gemaksbranche, drogisterij- en parfumeriebranche,  boeken- en kantoorvakbranche, de dierenbranche en de slijterijbranche. Valk kan een groot aantal landelijke opererende formules in deze branches tot haar klantenkring rekenen. Alle klanten hebben een onderhoudscontract en krijgen op een gegeven moment automatisch de nieuwste versie van de software. Het beleid is dat klanten maximaal  1 versie achter lopen. Door deze methodiek zullen alle 2500 klanten die met Valk Software draaien over niet al te lange tijd werken met Keurmerkkassa’s.

Kijk, zo schiet het lekker op!    

Copyright © *|2013|* *|Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen|*, All rights reserved.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *