Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Inhoud

 • Voorwoord Will Reijnders
 • Nieuw PIANOo marktdossier: Betaalautomaten en afrekensystemen
 • Nieuwe aspirant-deelnemer en reseller
 • Internationale ontwikkelingen
 • Terugblik op Auditfile Platform XAA
 • BAS op tournee
 • Uit de media
 • Best practice
Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken oponze website.

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van Wezel.

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier.

Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord

Voor u ligt onze nieuwe nieuwsbrief van april. De eerste maanden van het jaar kenmerken zich altijd door een groot aantal projecten en initiatieven. Dat geldt ook voor Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Ik neem u graag mee in de verschillende ontwikkelingen.

Op het gebied van onze nieuwe normering zijn we mooie stappen aan het maken. Het plaatje krijgt steeds verder vorm en moet na de zomer staan. In ieder geval is het uitgangspunt dat het keurmerk voor alle partijen die afrekensystemen leveren relevantie moet hebben, van kasregister tot cloudoplossing. Vindt u het leuk om een keer een bijeenkomst bij te wonen of mee te denken, dan bent u van harte welkom. Laat dit dan even aan Sylvia weten.

Met steun van de  Stichting Detailhandel Fonds zijn we aan de slag met het uitwerken van een visiedocument met als thema ‘de toekomst van de kassa’. De markt is volop in beweging en ontwikkeling. Wat komt er allemaal op ons af en blijft de fysieke kassaomgeving in het veranderend landschap bestaan? Inmiddels hebben we verschillende marktpartijen hierover gesproken en dit heeft tot interessante inzichten geleid. Binnenkort organiseren wij een aantal inspirerende ronde-tafel-gesprekken als vervolg. Houd onze communicatie daarover in de gaten. We nodigen u van harte uit  om ook aan te schuiven en mee te discussiëren.

Op 1 april is het marktdossier betaalautomaten en afrekensystemen gepubliceerd door PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van EZ. Wij kijken terug op een prettige samenwerking en zijn trots op het resultaat.

Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de auditfile XAA, nemen we u mee in de internationale ontwikkelingen op kassagebied, verwelkomen we een nieuwe aspirant-deelnemer en een nieuwe reseller en delen we best practices. Ik wens u veel leesplezier!

Will Reijnders

 

Nieuw PIANOo marktdossier: Betaalautomaten en afrekensystemen

PIANOo, het expertise centrum aanbesteden van het ministerie van EZ, heeft een nieuw marktdossier Betaalautomaten en Afrekensystemen opgesteld. PIANOo biedt  aan inkopers in de publieke sector informatie, advies, instrumenten en praktische tips. Daartoe presenteren zij op de website allerlei marktdossiers https://www.pianoo.nl/markten. Het marktdossier Betaalautomaten en afrekensystemen is opgesteld in samenwerking met de stichting Betrouwbare Afrekensystemen en stichting Bevorderen Efficiënt Betalen.

Uit het dossier:
Dit marktdossier wijst u op de type afrekensystemen en betaalautomaten en de keuzes die u hierin kunt maken. Ook wordt u gewezen op de wettelijke eisen waaraan een afrekensysteem moet voldoen. Zo bieden wij u een praktische checklist aan. Deze checklist helpt u bij het beoordelen van de vraag of het afrekensysteem daadwerkelijk voldoet aan de wettelijke (administratieve) verplichtingen. Tevens kunt u gebruik maken van de online keuzehulp checkout.nl voor een overzicht van de beschikbare afrekensystemen en betaalautomaten die in Nederland te koop zijn.

Bekijk hier het hele dossier.

 

Nieuwe aspirant-deelnemer en reseller

Op 31 maart hebben wij Da Vinci Salonautomatisering mogen verwelkomen als aspirant-deelnemer van Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. Da Vinci levert kapperssoftware voor afspreken, afrekenen en administratie gemaakt door kappers voor kappers. Wij wensen hen veel succes met het doorlopen van de procedure en kijken ernaar uit binnenkort het officiële certificaat te mogen overhandigen.

Met ingang van 11 april verwelkomen we Jan Kassa uit Vlissingen als erkend reseller van kassakeurmerksystemen. Jan Kassa is leverancier voor kassa-oplossingen in de detailhandel en horeca. Zij bieden een ruim assortiment aan kasregisters, randapparatuur, software, accessoires en alle voorkomende benodigdheden met software van keurmerkleveranciers POSnet en complete PortaPOS kassasytemen en Bolt afrekensystemen.

 

Internationale ontwikkelingen 

Het keurmerk betrouwbare afrekensystemen is een typisch Nederlands fenomeen. In Nederland gekozen  voor “principle based”-normatiek, waarbij de nadruk ligt  op een betrouwbare vastlegging van de transacties. De norm gaat verder door de rapportering van die vastgelegde gegevens erin mee te nemen. Deze benadering is eigenzinnig te noemen als men kijkt naar normering en oplossingen die men elders in de wereld hanteert. De wetgeving in de diverse landen is heel divers.

Diverse oplossingsrichtingen
Het Nederlandse Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen (KBA) richt zich in principe op alle afrekensystemen, variërend van een conventionele elektronische kassa tot een uitgebreid point-of-sale-systeem, dat via een wide area netwerk over meerdere locaties kan werken, of cloud oplossing. Naast het Nederlandse keurmerk kunnen verschillende andere oplossingsrichtingen worden onderscheiden die men in de fiscale wereld hanteert om betrouwbare kassaregistraties af te dwingen. We kunnen ze als volgt onderverdelen:

 1. Device en/of software certificeren (bijvoorbeeld Portugal)
 2. Een fiscale module toevoegen aan een bestaand afrekensysteem (bijvoorbeeld België en Zweden)
 3. Online koppeling met een centrale server (bijvoorbeeld in de voormalige Oostbloklanden)

Elke oplossing kan dan nog verschillende wijze uitgevoerd worden. Wilt u meer lezen over de verschillende oplossingen en de keuze van de verschillende landen, lees het hele artikel dan via onze site.

Terugblik op Auditfile platform XAA

Op 17 februari heeft het Auditfile Platform XAA een bijeenkomst georganiseerd om vooruit te blikken op de implementatie van de nieuwe versie van de XAA (versie 3.1).

Het Auditfile Platform ontwikkelt het XML Auditfile Afrekensystemen naar een dynamisch instrument dat een belangrijke bijdrage levert bij de verwerking van de financiële gegevens uit een kassasysteem in de boekhouding. Dit wordt onder meer gerealiseerd door de in versie 3.1 ingebouwde codering van het Referentie Grootboek Schema, RGS. Een standaard waaruit de journalisering, uiteraard verdicht, voor elk financiéel pakket kan worden aangeleverd.

Het XAA met daarin de details uit de verkoopadministratie van het kassasysteem wordt op die manier de standaard waarop ten behoeve van het optimaliseren van de bedrijfsvoering, de interne analyses uitgevoerd en gedeeld kunnen worden. De ondernemer kan zijn dashboard zélf  inrichten of eenvoudig gebruik maken van diensten van zijn accountant.

Met XAA kan ook aan de fiscale bewaar- en informatieplicht worden voldaan.

De volgende thema’s stonden tijdens de bijeenkomst centraal:

 • Het optimaliseren van de financiële keten van eerste kassa-vastlegging naar uiteindelijk commerciële en fiscale (omzet, btw) verantwoordingen
 • Beheersing van functionele analyses van events op kassa en transactie gegevens, direct in het winkelmanagement systeem maar ook m.b.v. de data te reproduceren
 • Standaardiseren interface van kassa’s naar financiële administratie.

Op 15 juni 2016 is de volgende Auditfile platform vergadering met daarin de domeingroep XAA. Softwareleveranciers, accountants en de Belastingdienst werken daar samen aan de verbetering van de informatieketen. Ook u bent welkom.

Kijk op de oswo site voor meer info over XAA.

BAS op tournee

Keurmerkleverancier Wilmar Info Systems heeft de bedrijfsauto bestickerd. Wij zijn heel enthousiast over het resultaat. Het keurmerk heeft hier een mooie plaats gekregen. Op deze manier komt het keurmerk letterlijk naar u toe.

Uit de media 

Kassa, ECR, POS of Shop management systeem?
28 februari 2016
www.tabletkassa.nu

Sommige kassa of POS leveranciers gebruiken de term Retail Management Systeem of Shop Management Systeem om de moderne kassa aan te duiden. Een kassa registreert ook veel meer dan enkel en alleen sales. Ook voorraad beheer, loyalties kaarten, leverancier gegevens, boekhouding, facturen en rapportages maken onderdeel uit ban de kassa van nu. Lees hiermeer.

Best practice 

Sinds enige tijd hebben twee van onze keurmerkleveranciers de krachten gebundeld en zijn ook business partner geworden. POSNet levert via haar onderdeel Jan Kassa computer kassasystemen aan met de MPLUS kassasoftware van BOLT afrekensystemen. Met deze samenwerking is het ook mogelijk klanten in België te bedienen omdat het systeem voldoet aan de GKS registratie. Inmiddels is het eerste systeem geleverd bestaande uit een zelfbedieningskassa en NFC betaalsysteem aan het bedrijfsrestaurant van de ‘Provincie Zeeland’.