Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

  Nieuwsbrief kassakeurmerk dec 2017 met o.a. AVG en bewaarplicht, groei aandeel computer- en cloudkassa’s en SBA flow

 

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen
Inhoud

 • Voorwoord Will Reijnders
 • BAS op bezoek bij Verhage Restaurants
 • AVG en wettelijke bewaarplicht
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens
 • SBA Flow
 • Groei aandeel computer- en cloudkassa’s zet door
 • RGS en Auditfile Financieel: een mooi koppel
 • Veilig bankieren in het MKB
 • Uit de media
Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website.

Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van Wezel.

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren? Laat dat weten via: dit formulier.

Voorwoord

Voor u ligt alweer de laatste SBA nieuwsbrief van 2017. We kijken terug
op een (inter)actief jaar, maar weten ook dat ons in 2018 de nodige
ontwikkelingen wachten. In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u
over de nieuwe privacywet AVG. In dit nummer zoomen we hier nog
verder op in.

Op 23 november organiseerden Checkout.nl, Currence
iDEAL-QR in samenwerking met SBA het congres ‘de kassa:
ontwikkelingen en innovatie’ voor kassaleveranciers en direct
betrokkenen.Op het programma stond een toelichting door ICT Recht op
de ontwikkelingen rond de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei 2018 van kracht
wordt. Currence iDEAL vertelde over iDEAL betalen via QR-code op de
kassa. Jan-Willem Janssen van Checkout presenteerde de
ontwikkelingen op kassagebied (in vervolg op het SBA onderzoek naar de
toekomst van de kassa) en gaf een visie op de toekomst. Vanzelfsprekend
met een directe link naar de (vernieuwde) site Checkout.nl. De middag
werd afgesloten met een interactieve innovatieworkshop door René
Hartman van de Innovatiewerkplaats waarin werd gekeken hoe innoveren binnen de branche werkt, hoe je het zelf kunt organiseren en
wat het innovatieklimaat binnen je eigen bedrijf is. We kijken terug op
een inspirerende bijeenkomst, met prima presentaties en een mooie
opkomst. Mocht u interesse hebben in een van de onderwerpen, neem
gerust contact op met Sylvia van Wezel.

Ik wens u en uw dierbaren alvast hele mooie feestdagen en het allerbeste
voor 2018.

Will Reijnders

 

 

BAS op bezoek bij franchiseketen Verhage Restaurants
Op data moet je kunnen vertrouwen

 

In mei 1967 openden de broers Joop en Pim Verhage hun eerste
snackbar in Rotterdam-Zuid. De betrokken en persoonlijke benadering
in combinatie met ambachtelijke, zelf gemaakte snacks bleek al gauw een
succes en de basis voor een authentiek verhaal. Inmiddels heeft Verhage
Restaurants een mooie groei doorgemaakt en bestaat de groep uit ruim
30 franchisenemers en meer dan 300 medewerkers.

We spraken de heer Hans Jonker van afdeling Inkoop en Product.
‘Afrekensystemen zijn voor ons een hulpmiddel om onze gasten zo snel
mogelijk en correct te helpen en om data te verzamelen. Onze
kassaleverancier Next-to-Food (NTF) deelt deze visie en faciliteert de
mogelijkheden voor ons om deze data om te zetten in diverse producten.
Denk hierbij aan het uitvoeren van online orders, het benchmarken van
onze 38 vestigingen en generen van up-to- date rapportages. De
betrouwbaarheid van de data is voor deze toepassingen dan ook evident,
zo ook voor het voeren van een sluitende administratie’.

 

 

AVG en wettelijke bewaarplicht

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u over de nieuwe privacywet
voor heel Europa, de Algemene Verordening gegevensbescherming
(AVG). Wij ontvangen regelmatig vragen over AVG in relatie tot de
wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Mensen hebben het recht om correctie van hun persoonsgegevens te
vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te
schermen.

Iemand kan om correctie vragen als zijn persoonsgegevens:

• feitelijk onjuist zijn;
• onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn
verzameld;
• op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-correctie-en-verwijdering

Een verzoek om gegevens te verwijderen op grond van het recht op
vergetelheid vraagt om een zorgvuldige afweging. De overwegingen om
gegevens al dan niet te mogen verwijderen staan in onderstaande tekst
van de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals die er al was onder de WBP.

De fiscale bewaarplicht zal voor een ondernemer veelal prevaleren boven
het recht van een klant om gegevens te verwijderen.

De AVG heeft het nog wat verder uitgebreid (recht op vergetelheid),
maar de kern blijft overeind: als de persoonsgegevens worden vastgelegd
voor het voldoen aan een wettelijke plicht, hoeven/mogen deze niet
verwijderd worden:
Recht op Vergetelheid onder de AVG is dus iets
breder dan Recht op Correctie:

Voorwaarden recht op vergetelheid

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties
is het recht op vergetelheid van toepassing:

o Niet meer nodig
De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de
doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de
organisatie ze verwerkt.

o Intrekken toestemming
De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de
organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die
toestemming nu in.

o Bezwaar
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op
grond 
van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen
direct 
marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van
de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de
persoonsgegevens te verwerken.

o Onrechtmatige verwerking
De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig.
Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.

o Wettelijk bepaalde bewaartermijn
De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde
tijd 
te wissen.

o Kinderen

De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens
zijn 
verzameld via een app of website (‘dienst van de
informatiemaatschappij’).

 

Wanneer geldt het niet:

o De verwerking is noodzakelijk om het recht op vrijheid van
meningsuiting en informatie uit te oefenen.
Daarmee doet de AVG recht aan het principe dat privacy en vrijheid van
meningsuiting gelijkwaardige grondrechten zijn.

o De organisatie verwerkt de gegevens omdat er een wettelijke
verplichting is om dat te doen.

o De organisatie verwerkt de gegevens om openbaar gezag of een
(wettelijk vastgelegde) taak van algemeen belang uit te oefenen.

o De organisatie verwerkt de gegevens voor een taak van algemeen
belang op het gebied van de volksgezondheid.

o De organisatie moet de gegevens in het algemeen belang archiveren.

o De gegevens zijn noodzakelijk voor een rechtsvordering.

 

 

Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens


Vrijwel iedereen kent ze, de toestemmingsvragen die met enige
regelmaat op je laptop- of telefoonscherm verschijnen. De bedoeling
hiervan is dat de gebruiker instemt met het verwerken van
persoonsgegevens door de eigenaar van de website of app, en mogelijk
ook door anderen. Deze toestemming verkrijgen, is vaak wettelijk
verplicht. Zeer positief dus, wanneer u als bedrijf een dergelijke
bestemmingsvraag gebruikt. Echter, zeker met de komst van de nieuw
privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming)
vanaf 25 mei 2018, is het goed om de manier waarop toestemming wordt
gevraagd te herzien. Lees er hier meer over.

Bron ICT Recht, 27 oktober 2017

 

 

 

SBA Flow

Een kassa met @kassakeurmerk biedt u als ondernemer zekerheden op
het gebied van Registratie, Integriteit, Bewaren en Inzichtelijkheid. Niet
alleen voor uzelf, maar ook voor uw personeel.

Deze flow maakt de keurmerkprocedure in een oogopslag inzichtelijk.
Benieuwd naar de mogelijkheden, u leest er meer over op onze website.

 


 

 

Groei aandeel computer- en cloudkassa’s zet door

 

Een jaar of zes geleden gebruikte 60% van de MKB-ondernemers nog
een eenvoudige kassa (kasregister). Sindsdien is het gebruik van
kasregisters sterk afgenomen. Nog maar 38% van de onderzochte MKB-
ondernemers maakt gebruik van een kasregister, terwijl 52% gebruik
maakt van een computerkassa. Het gebruik van cloudkassa’s en/of
tabletkassa’s neemt langzaam maar zeker toe (5%).

Bijna 60% van de ondervraagde ondernemers heeft een kassa van vóór
2013 staan. Hiervan zegt 10% dat ze zeker binnen twee jaar een nieuwe
kassa willen aanschaffen, terwijl 35% dit overweegt. In totaal is er sprake
van een potentieel van ongeveer een derde van de MKB-ondernemers die
binnen een paar jaar overgaat op een nieuwe kassa. Daardoor zal het
aantal kasregisters in de markt verder sterk afnemen, terwijl het gebruik
van tabletkassa’s sterk zal groeien.

Waarvoor gebruiken de MKB-ondernemers hun kassasysteem het
meest?

De kassasystemen worden – naast uiteraard het afrekenen van aankopen
door klanten – door MKB-ondernemers het meest gebruikt voor de
volgende doeleinden:

 • Het krijgen van inzicht in de bedrijfsprestaties
 • Opslaan van gegevens om te voldoen aan de wettelijke
  bewaarplicht
 • Het krijgen van inzicht in de voorraad
 • Koppeling aan andere systemen (zoals boekhoudingspakketten,
  e-commerce systemen e.d.)

Bron: Checkout.nl

 

 

RGS 3.0 en Auditfile Financieel XAF 3.2: een mooi koppel
Een interview met Peter Waas, hoofd team Vaktechniek bij de Corporate
Dienst Vaktechniek van de Belastingdienst.
“De Belastingdienst participeert al diverse jaren in de SBR/RGS-groepen
en het Auditfile platform. Wij ondersteunen de oproep van de afgelopen
maanden om RGS 3.0 en Auditfile XAF 3.2 te implementeren”, aldus
Peter Waas. “Analyseren, rapporteren en controleren wordt voor
bedrijven, hun intermediair en bijvoorbeeld een toezichthouder als de
Belastingdienst gemakkelijker”. Lees
hier het hele artikel

 

 

Veilig bankieren in het MKB

Niet alleen consumenten maar ook bedrijven hebben steeds meer te
maken met cybercriminaliteit. Om ook het bedrijfsleven te informeren
over het de werkwijzen van cybercriminelen heeft Betaalvereniging
Nederland een online brochure uitgebracht waarin de meest
voorkomende vormen van fraude worden uitgelegd. Daarnaast worden
er negen tips gegeven hoe u fraude kunt voorkomen. Aanvullende
informatie voor het MKB over veilig bankieren vindt u hier.

Uit de media

De kassa als datafabriek
Careality
Goede automatisering is een managenttool geworden voor retailers. Een
heldere rapportage van de kassadata geeft inzicht in bijvoorbeeld cijfers,
voorraad, klantgegevens en maakt die data hapklaar. Maar het brengt
ook de klant dichterbij. Lees hier de blog.

‘Zo haal je uit je kassa wat erin zit’
www.sprout.nl
Dat data de tool is om je bedrijfsvoering te optimaliseren wisten we
natuurlijk al langer. Data uit de kassa kan het rendement van een
organisatie enorm verbeteren. Lees hier de blog.

Copyright © *|2017|* *|Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen|*,
All rights reserved.U krijgt deze nieuwsbrief omdat u of uw organisatie
belangstelling heeft getoond voor het werk van de stichting Betrouwbare
AfrekensystemenOur mailing address is:
SBA
Overgoo 15
2260 AG  Leidschendam
Netherlands