Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Nieuwsbrief van de Stichting Betrouwbare AfrekensystemenIn deze nieuwsbrief:

  • Voorwoord Will Reijnders

  • Activiteiten Belastingdienst
  • Uitspraak gerechtshof
  • Skicentrum kiest voor keurmerkkassa

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website. Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag via e-mailadres: jelle.attema@ecp.nl

Wilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via:

dit formulier

Voorwoord Will Reijnders

Voor de vakantie heeft het bestuur de deelnemers er nog eens op gewezen dat zij volgens de voorwaarden per 1 juli 2013 enkel nog afrekensystemen met een keurmerk of voorzien van een afleververklaring mogen leveren. De datum 1 juli 2013 is terug te voeren op de ondertekening door de huidige deelnemers van de Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem in april 2011. Een beperkt aantal deelnemers bleek hieraan echter (nog) niet te kunnen voldoen en heeft zich dan ook als deelnemer terug moeten trekken.

Tegelijkertijd heeft de stichting ook een aantal nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, waaronder een grote Duitse producent, die gelijk ook maar een aanvraag voor het Keurmerk heeft ingediend. Ook met een grote Japanse fabrikant zijn gesprekken gaande. Met de aanvragen die nu al bij BDO liggen voor de review, de aanvragen die nu worden gescreend door het bestuur en rekening houdend met de verzoeken om advies of begeleiding bij de aanvraagprocedure zijn we hard op weg naar het 20e Keurmerk in de komende maanden!

Activiteiten Belastingdienst

Sinds 7 januari 2013 zijn er 10 kassasystemen met een keurmerk op de markt. Ondernemers in Nederland krijgen daardoor steeds meer mogelijkheden om te kiezen voor een betrouwbaar kassasysteem.Het belang voor de Belastingdienst is evident: een kassasysteem met een keurmerk waar niet mee valt te manipuleren is makkelijker te controleren. De Belastingdienst steekt veel energie in het bevorderen van betrouwbare afrekensystemen en ziet voor zichzelf twee belangrijke taken:

  • Het delen van kennis en informatie over kassasystemen en het actief informeren over het Keurmerk
  • Het controleren van signalen en handhavingsactiviteiten

Uitspraak gerechtshof

Een ondernemer is zelf verantwoordelijk voor een goede administratie. Of toch niet? De rechter deed onlangs een opmerkelijke uitspraak.

Bij een belastingcontrole in een restaurant concludeert de Belastingdienst dat de omzet niet volledig is verantwoord. De administratie is volgens de Belastingdienst niet goed controleerbaar. Zo worden bijvoorbeeld de verkoopgegevens niet in detail elektronisch bewaard. Dit is een van de argumenten die de belastinginspecteur aanvoert om de administratie te verwerpen. Als een administratie niet in orde is, moet de ondernemer bewijzen dat de correctie onjuist is. Als de administratie wél in orde is, ligt de bewijslast bij de Belastingdienst.

lees meer over deze opmerkelijke uitspraak

Skicentrum kiest keurmerkkassa

‘Sinds we gestart zijn met een webshop, is de koppeling met de administratie nog belangrijker geworden. Daarom stellen we hoge eisen aan ons kassasysteem’,Dit zegt Ingrid van der Zande, mede-eigenaar van Skicentrum Heemskerk. In 2013 stapte het Skicentrum over op VMSII van Vendit, een kassasysteem met een keurmerk.

Lees verder

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *