Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

 

In deze nieuwsbrief

•  Voorwoord Will Reijnders

  Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met kassasystemen

•  Even voorstellen

•  CSiPOS verkrijgt kassakeurmerk 

 

•  Horecava 2016

• Uit de media

• Best practice uit het veld 

Heeft u nog vragen?Indien u vragen heeft aangaande het keurmerk, dan raden wij aan om allereerst even te kijken op onze website.Kunt u toch geen antwoord vinden op uw vraag? Stelt u dan uw vraag aan Sylvia van WezelWilt u deelnemer worden of het keurmerk voeren ? Laat dat weten via: dit formulier
Tweet
Forward to Friend
Volg ons!
Volg ons!
Voorwoord Will Reijnders

Zoals in de april editie van de nieuwsbrief beloofd streven wij ernaar om u regelmatig te informeren over lopende zaken rond de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en het keurmerk. Dit keer een volle nieuwsbrief met veel verschillende invalshoeken. Mocht u ook nieuws of achtergrondinformatie hebben om te delen, laat het ons weten.

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u op de valreep over een actie van de Belastingdienst in Oosterhout. In deze nieuwsbrief  hebben wij hier meer informatie over opgenomen. De Belastingdienst blijft scherp op het handhaven van misbruik en fraude met afrekensystemen.

Dan het goede nieuws. Woensdag 20 mei hebben wij het keurmerk officieel mogen uitreiken aan CSiPOS uit Nederhorst ten Berg. Sinds een kleine drie jaar voeren Ton van Voskuijlen en zijn vrouw Mylene de directie van het bedrijf. Zij hebben  een duidelijke  missie en visie voor het bedrijf bepaald en hieraan gekoppeld vol overtuiging voor het keurmerk gekozen. Op 20 mei was het dan zover en werd het keurmerk door mijzelf en in aanwezigheid van de Belastingdienst uitgereikt tijdens een gezellig informeel samenzijn. CSiPOS is hiermee de veertiende keurmerkhouder.

Verderop in deze nieuwsbrief treft u een deel van het bericht aan dat wij naar brancheorganisaties, vakbladen en landelijke media hebben uitgestuurd. Dit stelt mij gelijk in staat een oproep te doen. Mocht u op regelmatige basis contact hebben met (ICT ) gerelateerde vakbladen dan houden wij ons van harte aanbevolen voor de gegevens.

Will Reijnders

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude met kassasystemenIn de nieuwsbrief van april hebben wij een tweet gecommuniceerd over een door de Belastingdienst ontdekte fraude met kassasystemen bij een restaurant. Het volgende bericht is hierover opgenomen in accountantsweek.

EDP-auditspecialisten Belastingdienst ontdekken fraude met kassasystemen restaurant

De FIOD heeft dinsdag twee mannen uit Oosterhout (NB) aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met kassasystemen. De mannen worden verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting. Een derde verdachte is dinsdag verhoord. EDP-auditspecialisten van de Belastingdienst ontdekten de manipulatie van het kassasysteem tijdens een belastingcontrole bij het restaurant.

De FIOD heeft eerder in dit onderzoek een doorzoeking gedaan bij het restaurant in Oosterhout. De administratie is bij de doorzoeking in beslag genomen. Het vermoeden is dat via de kassa een mogelijkheid is gecreëerd om gedane betalingen weg te maken en zo de omzet (deels) te verzwijgen voor de fiscus.

De FIOD heeft de afgelopen jaren meerdere strafrechtelijke onderzoeken ingesteld naar ondernemers die omzet verzwijgen door een kassasysteem te misbruiken. Ook bieden sommige kassasystemen de mogelijkheid om omzetcijfers te manipuleren. Hierdoor wordt door de ondernemer vermoedelijk belasting ontdoken en valsheid in geschrifte gepleegd. EDP-auditspecialisten van de Belastingdienst ontdekten de manipulatie van het kassasysteem tijdens een belastingcontrole bij het betreffende restaurant. Ook bij andere gebruikers van hetzelfde kassasysteem onderzoekt de Belastingdienst de kassagegevens.

Even voorstellen

Een aantal keurmerkhouders heb ik in de tussentijd al ontmoet of gesproken maar ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken om me in deze nieuwsbrief kort voor te stellen. Ik ben Sylvia van Wezel en sinds 1 april werkzaam voor de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen.

Ik combineer mijn werk voor SBA met opdrachten voor SBEB (Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen). Voor de SBA ben ik gestart met het aanhalen van de relaties met de keurmerkhouders. Verder ligt er een mooie uitdaging om nieuwe producenten te werven, meer resellers aan ons te binden, het bereik onder potentiële afnemers te vergroten en vooral veel te communiceren.

De komende weken staan er interviews vanuit de Stichting gepland met verschillende keurmerkhouders. Doelstelling is deze zomer alle keurmerkhouders gesproken te hebben. De gesprekken zijn bedoeld als kennismaking, maar ook om te kijken welke communicatiekanalen de keurmerkhouders ieder voor zich al hebben en inzetten, hoe ze daarbij met info over het keurmerk ondersteund kunnen worden en om ’testimonials’ te verkrijgen van tevreden afnemers van een kassa met keurmerk’. Die testimonials worden weer gebruikt voor de communicatie naar branche-organisaties, vakbladen en potentiële afnemers van keurmerk kassa’s.

De eerste interviews hebben inmiddels plaats gevonden en ik kan zeggen dat dit leidt tot mooie inzichten maar zeker ook kansen voor het keurmerk en de keurmerkhouders. Op deze manier werken we samen aan het verkrijgen van meer draagvlak voor het keurmerk, het verhogen van het aantal deelnemers en de vraag vanuit de markt.

Ik hoop ook u binnenkort te spreken.

Sylvia van Wezel

.

CSiPOS verkrijgt kassakeurmerkOp 20 mei heeft de heer Ton van Voskuijlen, directeur CSiPOS,  het kassakeurmerk certificaat in ontvangst mogen nemen. Het certificaat werd overhandigd door de heer Will Reijnders, voorzitter van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen. CSiPOS ontvangt het certificaat voor de door hen geleverde horeca en retail kassa software (CSiPOS 1.1.0 rc1 en hoger). CSiPOS is hiermee de 14e leverancier die het keurmerk verkrijgt.

Voor CSiPOS is het verkrijgen van het keurmerk een echte mijlpaal. Ton van Voskuijlen en zijn vrouw Mylene voeren sinds drie jaar de directie van CSiPOS. Zij hebben vol overtuiging voor het aanvragen van het keurmerk gekozen. ‘Het keurmerk staat voor een eerlijke markt’. In het verleden bleek het binnen de software van het bedrijf mogelijk om correcties in de registratie verborgen te houden. De nieuwe directie heeft voor een nieuwe koers gekozen met een duidelijke visie en hieraan gekoppeld beleid en heeft volop geïnvesteerd in het aanpassen van de software, zodat deze volledig voldoet aan de gestelde normen voor een betrouwbaar afrekensysteem. ‘Bij deze keuze past het keurmerk, het keurmerk maakt controle door alle betrokken partijen mogelijk’.

Het persbericht is terug te lezen op de site van het keurmerk

Op de foto van links naar rechts: de heren Will Reijnders,Ton van Voskuijlen, René Smeink (BD) en Ramon Kool (directeur sales CSiPOS)

Horecava 2016

Vorige week hebben wij gesproken met de Horecava. De Horecava vindt van 11 – 14 januari plaats en is voor 2016 voornemens om deel van de beursvloer als kennisdomein in te richten. Hiervoor zijn ze op zoek naar content partners. Samen met Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen (Pinnen ja graag) en de website checkout.nl (de onafhankelijke adviseur voor de zakelijke markt) kijken wij of wij invulling kunnen geven aan deze vraag. Binnen de horeca staat de vraag naar wet- en regelgeving, inkoopprijzen en het managen van organisaties en alles wat daarbij komt kijken centraal. Op het gebied van betrouwbare afrekensystemen is er een duidelijke vraag op het gebied van tijd, snelheid, functionaliteiten en betrouwbaarheid. Het keurmerk zal hier zeker een prominente rol gaan spelen.

Bent u ook van plan deel te nemen aan de Horecava dan horen wij dat graag. Wij gaan ervan uit dat u als keurmerkhouder het Keurmerk duidelijk gaat communiceren. Mochten wij u hierin kunnen faciliteren met logo’s e.d. dan horen wij dat graag. Wij houden u aangesloten over bovenstaande ontwikkelingen. Want in deze geldt natuurlijk ‘Samen sterk’.

Mogelijk zijn er meer beurzen die interesse  hebben om deze invalshoek te belichten. Hier zijn wij inmiddels over in gesprek met brancheorganisaties. Mocht u ideeën hebben over kennisaspecten die wij in het concept mee kunnen nemen laat het ons weten (s.vanwezel@keurmerkafrekensystemen.nl)

Uit de media

Ethiopië blij met strenge belastingdienst. Harde handhaving en kassabon verplicht in aanpak tegen (kassa)fraude @Elsevier

Best practice uit het veld: Vendit advertentie

Hier weer een leuk voorbeeld van een best practice van een uiting van een van onze keurmerkhouders. Vendit plaatste recent deze advertentie waarin ze ook een platform bieden aan hun klanten en partners. Ook het keurmerk wordt in de advertentie vermeld.