Stichting Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Noorwegen kiest voor SAF-T Cashregisters, Kansen voor Nederlandse kassabouwers!?

Vanaf 1 januari 2017 mogen er in Noorwegen alleen kassa’s geleverd worden waarvan de integriteit van de verwerking en de opslag van de gegevens is geborgd. Bij belastingcontrole moet een standaard set relevante gegevens aangeleverd worden dat digtaal verzegeld is. Het bestand biedt de mogelijkheid om de verkoopgegevens en handelingen aan de kassa te analyseren. Het bestand heet SAF-T Cashregisters. Noorwegen heeft het Nederlandse XML Auditfile Afrekensystemen (XAA) als basis genomen en toegesneden op de Noorse markt.
De Noorse variant blijkt ook in Nederland goed bruikbaar bij een belastingcontrole. Softwareproducenten met het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem die tóch al leveren aan Nederland en Noorwegen kunnen dus eenvoudig aan de Noorse eis én aan de Nederlandse vraag voldoen.

In de zelfbeoordeling van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem is de XAA als best practice opgenomen. In de laatste versie van XAA is de codering voor het Referentie Grootboekschema (RGS) verwerkt. De dynamische codering van RGS zorgt dat de verkoopgegevens in elk rekeningschema makkelijk te verwerken zijn.

Een standaard set gegevens maakt het voor alle betrokken partijen; ‘ondernemer, kassaleverancier, accountant en Belastingdienst’ eenvoudiger om een robuuste informatieketen te bouwen.
De data kunnen worden benut om de ondernemer te steunen bij de groei en bloei van zijn bedrijf. De Belastingdienst verwacht dat daardoor minder fouten gemaakt worden in de aangiften.

Producenten geven aan dat het ook voor hen voordelen biedt als er een standaard export of koppelvlak is. Zeker als dit ook internationaal toegepast kan worden. In Noorwegen, maar ook in Zweden, Denemarken en Duitsland is belangstelling voor een internationale standaard om gegevens uit te wisselen. Datev en Audicon, ICT-bedrijven in de administratieve sector in Duitsland, hebben belangstelling voor de ontwikkeling.

In een bijeenkomst van het Auditfileplatform, domein XAA in februari van dit jaar, is deze ontwikkeling ook besproken (zie verslag OSWO).
Accountantskantoren en middelgrote winkel- en horeca-ketens, franchiseorganisaties hebben baat bij een standaard voor analyse en advies. Grootwinkelbedrijven ontwikkelen vaak eigen oplossingen en staan niet vooraan om met standaarden te werken. Toch kan de XAA of SAF-T Cashregister ook voor deze bedrijven een rol vervullen bij de bewaarplicht.

De regelgeving in Noorwegen is relatief licht. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van afrekensystemen, waaronder de integriteit van het verwerken, bewaren en aanleveren van gegevens blijft bij producenten en leveranciers. Zij zijn de aangewezen deskundigen en houden ruimte om afdoende maatregelen op te nemen en te onderhouden in hun systemen.

KANSEN?

• Meerdere certificaathouders van het kassakeurmerk leveren in Noorwegen en moeten de SAF-T Cashregister inbouwen. Hoewel daar een aantal voordelen niet in zijn opgenomen, zoals RGS, geeft dit ook een oplossing voor het delen van gegevens in Nederland.
• Een aspirant deelnemer van het Keurmerk Betrouwbaar Afrekensysteem heeft gebruik gemaakt van de kennis die Noorwegen beschikbaar heeft gesteld bij het aantoonbaar borgen van de integriteit van het bewaren van de gegevens.
• Een regelgeving die ook past bij de Nederlandse cultuur? Een stip op de horizon?

Heeft u interesse om met anderen over deze kansen te praten? Meldt dit bij het secretariaat van SBA.